Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "tijdsduur"Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Aandacht, interesse voor details, het ondergaan van een tijdsduur, nuancering, verveling zelfs... kennen we niet meer binnen ons te-levisie-kijkgedrag; de beelden wisselen zo snel dat enkel

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
De maatschappij", zo zegt Lévi-Strauss, "laat gezinnen slechts voor een bepaalde tijdsduur bestaan, kort of lang, al naar het geval, maar op de uitdrukkelijke voorwaarde dat hun elementen - dat wil

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Vervolgens een vierde essay over de inbreuk van het reële in de theatrale illusie (pijn, uitputting, lichaamsgeweld, reële tijdsduur, irritatie van de toeschouwer). Dan volgt een centraal en...Tijd is niet gespeelde tijd, maar tijdsduur

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
En later de action painting van Jackson Pollock en het hele oeuvre van Merce Cunningham, dat binnen een vastgelegde tijdsduur 'collages' vertoont van bewegingen zonder causaal verband, in een...zijn poging de tijdsduur van een dans bewust structuur te geven, ontleende Rudolf von Laban zes fundamentele ritmes aan de Griekse poëzie, die ieder een eigen emotionele kleur uitstraalden

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
Tot De Cauter) Het idee van Schirren over tijd en tijdsduur lijkt mij van enorm belang in zijn onderricht, in zijn concept van ritme...De Mey: Preciseer misschien eerst 'tijd' en 'tijdsduur'. Schirren: De zwarte en witte muzieknoten, dat is de tijd, niet de tijdsduur...Schirren: Ja, maar wat zich voordoet, dat is tijdsduur en binnen die tijdsduur structureert men

Nr. 74, December 2000 • Dirk Opstaele • Bewegingen in de ziel van de toeschouwer
Wat een theatervoorstelling aanbiedt is een reukloze, omvangloze, zichzelf verslindende tijdsduur, en de kwaliteit van die duur wordt tijdens deze duur zelf gesmaakt en genoten, soms korter maar nooit

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Een film dwingt je om met een bepaalde tijdsduur naar beelden te kijken en om daar specifieke verbanden tussen te leggen

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • Het ontbreken als focus: Spectra van de...
Het is geen momentopname maar de neerslag van een tijdsduur in één beeld

Nr. 94, December 2004 • Tom Janssens • Not so damned human(istic): Muziektheater volgens vier...
Het heeft iets charmants, deze koppige weigering om ritme te zien als een in temporele lengtes opgesplitste en geconstrueerde tijdsduur

Nr. 109, December 2007 • Pieter T'Jonck • Excessief burgerlijke religiositeit
Alleen, de tekst van het stuk is zo lang dat er binnen een voorgenomen tijdsduur van ruim twee uur maar heel erg weinig ruimte bleef voor zulke coups de théâtres

Nr. 114, December 2008 • Pieter T'Jonck • Vagevuur van het ballet
Er zijn geen piekmomenten, geen dalen, er is alleen het gestaag voortploeteren van klanken en bewegingen door een willekeurige, niet bij voorbaat gekende tijdsduur


Development and design by LETTERWERK