Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "tiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De ges-tiek is krachtig en precies, en getuigt van een hoge concentratie en beheersing, een effect dat ook bereikt wordt door de kleurengamma te beperken tot zwart-wit-rood en door het speelvlak te

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Kennelijk heeft hij daarvoor inspiratie gezocht bij de schijnwereld van de geprojecteerde klassieken uit de schilderkunst en de 19e-eeuwse, aan psychose-grenzende hyperpathe-tiek van de spektakels

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Misschien is daarop nog altijd de ges-tiek, de ruimte-kracht vanuit de scène zelf gericht

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Alleen: de satire slaagt maar half omdat er toch nog een té grote sérieux mee gemengd wordt, realisme en fantas-tiek door mekaar geklutst worden, de opbouw verward is en Koltès zich in alle opzichten

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
heeft dat leegte getoond wordt (!?). Tillemans op zijn beurt viel uit tegen wat hij "de warenhuisesthe-tiek" noemde van de moderne kunst

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Ik denk nu meer en meer: waarom geen po-li-tiek theater

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Meteen stelt zich ook de vraag naar de gemeenschap, de te vormen 'interculturele' gemeenschap, die zich niet langer in poli-tiek-economische categorieën laat beschrijven

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
De hardnekkigheid van een bepaalde kri- tiek t.o

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Western Concepts of the Orient schrijft, plaatst hij Marx' verwoording van de representatieproblema-tiek als overkoepelend citaat vooraan in het werk

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
De regio leefde in een dansartis-tiek isolement dat door de overheid geofficialiseerd werd

Nr. 79, December 2001 • Anne Teresa De Keersmaeker • Achter een vroegbarokke gevel: Small Hands OUT...
De Keersmaekers lichaamspoli-tiek wordt extra in de verf gezet door de garderobe die Anne-Catherine Kunz tekende voor Small hands

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
Het grote gevaar van het soort van multiculturele kunst, van kunst als sociaal-cultureel glijmiddel dat oplossingen moet bieden waar de gewone poli- tiek faalt (het model achter Brussel 2000

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Anderzijds zijn er ook Franse regisseurs opgestaan die zich met de migrantenproblema-tiek willen inlaten

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
het tijdperk van de biopoli-tiek zijn we in staat levensduur te verlengen, en die produceerbaarheid van levensduur maakt het volgens Groys mogelijk om kunst en leven met elkaar te verzoenen.2 Niet

Nr. 95, Februari 2005 • ç
Het hoofddoel van conceptuele kunst was het kunstobject te ontmantelen en te vervangen door een metalinguïs-tiek discours over de eigenheid, het concept en het institutionele van kunst

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
dit geval veranderen de contextparameters in relatie tot voorgeprogrammeerde dynamie- tiek wordt klank ook als een lichaam beschreven, namelijk met een attack, een sustain period en een decay

Nr. 104, December 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Hij publiceert voornamelijk over filosofie, politiek, cultuur en kunstkri- tiek...Ze stu- deerde kunstgeschiedenis, germanis- tiek en Noord-Amerika studies

Nr. 104, December 2006 • Maria Tarantino • Een auto die democratie heet
gaten in het wegdek... Het leek wel een incestueus zoot- je, in het bijzonder toen bleek dat alle partijen de poli- tiek correcte mantra van ‘gelijke kansen’ onderschreven

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
www.fireflyfilms.be Bains::Connective is een artis­ tiek laboratorium dat acht jaar geleden door de vzw Krul werd opgericht in het voormalige stedelijk zwembad van Vorst in Brussel

Nr. 107, Juni 2007 • Els Van Steenberghe • Lexicon: Jeugdtheater in Vlaanderen – anno 2007
poëtiek voor de allerkleinsten...jeugdtheater dat ernst koppelt aan speelse (taal)poëtiek...Zowel in zijn ensceneren als in zijn schrijven, gebruikt Ruëll een fijnzinnige, verhalende poëtiek die zwanger is van grote, verdrukte emoties


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK