Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


153 document(en) met "theatraliteit" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Zeker geen vlotte meezinger, deze Puccini, en bovendien geënsceneerd met gevoel voor de ironiserende theatraliteit van het schelmenverhaal

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Hoe Bruno zijn overtuigingsstrategie ontwikkelt tussen intimidatie, belachelijke theatraliteit, en aanhankelijkheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Wat daar nauwelijks enige kans in kreeg en de gelegenheid zich te ontplooien en, vooral, naar de zaal over te slaan, was de eigen dynamiek van de theatraliteit...het theater, met een bewuste en opzettelijke nadruk op theatraliteit en artisticiteit van theater als zelfstandige kunst, die poging valt beslist niet samen te rijmen met wat onder mei '68 berucht en

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Die twijfel aan zichzelf, die pogingen om het stuk te veredelen, leiden wel naar een fascinerende opvoering, waarin realisme en theatraliteit in een moeilijke verhouding tot elkaar staan, maar waarin

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Zijn ontegensprekelijke choreografische kwaliteiten gingen steeds meer verloren in een monotone breedsprakerige theatraliteit

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Het zoeken naar het evenwicht tussen deze technieken en de theatraliteit lijkt me een belangrijk thema voor discussie

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • Kijken naar elkaar
conventionele theatraliteit ? "In het begin vond ik dit stuk heel erg ouderwets; het is van het begin van deze eeuw en de vraag is nu niet meer hoe je aan een kind komt maar wel b.v...Ze hebben net zo veel theatraliteit in zich zitten als anderen, maar die room ik er meteen van af...Dat gebeurt gewoon in mijn werkwijze: ik kap direct die onechte theatraliteit eraf als ik ze tegenkom

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Dat viel toen samen met een bepaald tijdsbeleven en ook met een gevoel voor een nieuwe politieke theatraliteit

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Na de theatraliteit en geladenheid van La Anqâ wou Duroure een dansant stuk

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
En start een onderzoek naar theatraliteit in fotografie...Om binnen de fotografie theatraliteit te realiseren zou de acteur moeten overstappen op dat heel aparte 'spel' met het kader en het platte vlak, met het moment en voor een cyclopenoog

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
het spoor van denkers als Marx, Nietzsche en Freud is het 'post-metafysische' denken erop uit om "de theatraliteit in het hart van de theoria, d.w.z...Verwarrende theatraliteit Hoe ensceneert men nu een dergelijk stuk dat een aantal categorieën waarmee het theater werkt systematisch verschuift ? Over de Nederlandse voorstelling kan ik kort...de sobere maar verwarrende theatraliteit van de Arca-enscenering (regie : Herman Gilis/Jos Verbist) komen dergelijke momenten van niet weten wel tot stand

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Wie in snel tempo een archief doorploegt, ziet plots fascinerende, zeer algemene lijnen omhoogwellen : deze foto's leggen de idee vast die theatraliteit voor iedere tijd inhield...Alleen verwondert mij Lauwaerts ongenuanceerde en bovendien bijzonder achterhaalde visie op de wijze waarop theater zich tot deze essentiële categorie zou verhouden -theatraliteit identificeert zich...Alsof het theater vandaag (maar ook gisteren al) zich niet heeft ontwikkeld tot een ruimte waarin theatraliteit op theatrale wijze binnenstebuiten gekeerd en bevraagd wordt, en alsof die theatrale

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Een uitvoering / de voorstelling Versies van theatraliteit Theaterfotografie als beeld van een voorstelling is een recente ontwikkeling...De ster baadt in fictie en theatraliteit -maar ze blijft buiten de voorstelling

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Zo is het model positivistisch omdat het meer belang hecht aan "harde" en ware feiten dan aan de functie van de zachtere verhalen en uitspraken (vaak niet vrij van mythemen) van en over theatraliteit...Daar komt nog bij dat de "historiografie van het onveranderlijke" vaak geen goede gids is om de bij uitstek veranderlijke theatraliteit anno 1920 te beschrijven...Wellicht is het op z'n minst even interessant de ontstaansvoorwaar-den van de mythe na te gaan en de verbanden met de beleving van theatraliteit

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Waarom wil de acteur die Iocaste speelt persé in zijn houding zoveel vrouwelijkheid suggereren ? Hij is nu eenmaal geen vrouw en de theatraliteit die hij op dat ogenblik opbouwt is een vals masker...Het tweede deel wordt gekenmerkt door een doorgedreven theatraliteit...Die grotere theatraliteit brengt een groter gevoel van artificialiteit en decadentie met zich mee : de strijd tegen de ontmoediging lijkt opgegeven

Nr. 34, Juni 1991 • Inhoudstafel
62 Boekbespreking : Rome / Over theatraliteit door Pieter T'jonck

Nr. 34, Juni 1991 • Pieter T'Jonck • Rome / Over theatraliteit
scène, die voor de duur van de voorstelling echt is, en die van de zaal, het echte leven, die voor de duur van de voorstelling tussen haakjes geplaatst is. In Over theatraliteit gaat Bart Verschaffel...Deze theatraliteit staat niet naast de werkelijkheid, maar verhevigt de werkelijkheid, viert ze in ideale vormen...Rome / Over theatraliteit is een bijzonder goed gedocumenteerd, en op een elegante manier geformuleerd, zodat je het leest als een goed historisch essay

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
plaats de specifieke vorm van theatraliteit die voor een groot deel steunt op de tekst

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Jakob Lenz
Zij biedt de mogelijkheid het medium te herdenken in de richting van meer muzikaliteit en meer theatraliteit

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Het was waarschijnlijk de bedoeling dat de aangewende primitieve rekwisieten het geheel een naïeve theatraliteit verleenden, in tegenstelling tot de fantasmagorie, in het stuk ingebouwd ter betovering


Toon volgende resultaten