Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


153 document(en) met "theatraliteit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Incestueuze theatraliteit en personages die 'handlungsunfähig' zijn, niet bij machte in te grijpen op de realiteit: twee thema's die te herkennen zijn als typisch Globisch

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
het nu gaat om letterlijke vertalingen, bewerkingen of transformaties, in elk geval moet rekening gehouden worden met de speelbaarheid en theatraliteit van de tekst...Theatraliteit neemt bij melodrama een centrale plaats in. De omvang van de set in De Storm en Prospero's plechtstatige regie-aanwijzingen ; Richards expliciterende rol bij het publiek; Shakespeare...Daar dient de theatraliteit - Shylocks kostumering als Jood, de spot op de scène voor de ontknoping, de foto's die getrokken worden van de vernederde Shylock - ter intensifiëring van het dramatisch

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Maar nu weten we dat Beckett een andere soort theatraliteit gestalte heeft gegeven, iets wat zo duidelijk te ervaren viel bij de Arca-enscenering van Eindspel

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Daar verandert de alomtegenwoordigheid van theatraliteit en rollenspel à la Goffman niets aan

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Daar verandert de alomtegenwoordigheid van theatraliteit en rollenspel à la Goffman niets aan

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Kinderprodukties eisen een soort politieke eenvoud die bij ons dus tot mooie theatraliteit leidde

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
theatraliteit als een zelfstandige functie accepteert en beklemtoont

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Vooreerst de enorme zin voor theatraliteit...Tegelijkertijd, en dat is eigen aan Buyse, kiest men voor de pure theatraliteit...Kijken naar het verval van de anderen is eerder vrijblijvend en pijnloos: de theatraliteit van hun spreken en de expressiviteit van de gestiek dekt geen beleving, komt gratuit over

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
de muziek, het theatrale van de vaderfiguur, de tekst en de muziek die naar elkaar toegroeien om zich vervolgens te vergalopperen in een theatraliteit

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Mieke Verdin dat met zoveel onderdrukte charme en spontane theatraliteit doet). Daarop volgt een lange periode niets, waarbij de scène klaar wordt gezet...Voorwaarde is dan echter wel dat dit bewustzijn richtlijn en bestemming wordt van alle georganiseerde theatraliteit...Statements over theater: Heestermans benadrukt de theatraliteit van het hele gebeuren ; naast en boven het sobere decor (een witte achterwand met een deur) zijn de kale muren van de scène te zien, op

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
De theatraliteit is geen banalisering van het gegeven maar maakt precies het theatrale einde -- met een wandelend standbeeld en een op de hel openscheurende vloer-- pas volledig mogelijk

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Maar ik miste de ongegeneerde theatraliteit van een Karge en Langhoff, of het merkwaardige realisme van Gosch om van het stuk een krachtig gebeuren te maken, met strepen en kleuren/ kinderlijke

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Daarmee is ook de theatraliteit alvast beklemtoond...de theatraliteit ervan

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Personages zoals de onderwijzeres Smoel en elementen zoals de evolutie in de revue-wereld zelf bevatten nochtans een theatraliteit die potentieel boeiend had kunnen worden

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Lamers) hebben een theatraliteit ontwikkeld die haaks staat op het repertoiretoneel

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
Het is een andere manier van theatraliteit

Nr. 14, Juli 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Tegenwoordig laat ik mij, soms in de koncertzetel, meestal echter in mijn Habitatfauteuil, steeds vaker willoos opnemen in de theatraliteit van wat ik gemakshalve maar de Grote Zangkunst dopen zal

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
ruimten... Ik zie de exaltatie, de uitvergroting, de theatraliteit, de vervoering, de universaliteit... ik weet niet wat allemaal... zaken waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde, die ik ervaar op manieren

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Rob Erenstein, in het meest polemische stuk, fulmineert tegen de "middelmatigheid", ''anti-theatraliteit'' (!), "publieksvijandigheid"(!!) en "leegheid" van "al die zoekers naar een eigen stijl" en

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Wat het Vlaamse theater vandaag aan theatraliteit gewonnen heeft, mag daarom niet verworden tot een lege vormentaal


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK