Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


445 document(en) met "theatrale" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De realistische onderbouw wordt in een sobere theatrale setting geplaatst: zwarte vloer, wit achterdoek, tien staan-lampjes, boven het hoofd vleeshaken...Er is de zeer strakke scheiding tussen het tonen van de acteurs en het kijken van het publiek; de fysische echtheid en theatrale vervreemding...doorbreken van de theatrale illusie

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
De 'mislukking' van Romeo en Juliette voltrekt zich nochtans in een theatrale aanpak die vroeger bij Bogaerts tot knappe dingen leidde

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Onverzoende contrasten, talloze spanningen Het vorige voorbeeld leidt ons opnieuw naar het essentiële punt van de voorstelling: Herrmann zorgt voor constant boeiende theatrale actie dank zij

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
drama heten, die wetmatigheid verplicht de toneeldichter alleszins dramaturgisch na te denken over zijn gewrocht, omdat hij allerlei theatrale oplossingen moet vinden

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Zo ontstaat een dramatische dialoog, een nieuw soort agitprop toneel dat onmiddellijk reageert op theatrale feiten

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Grossomodo kan je stellen dat deze pogingen in twee categorieën, gerichtheden, theatrale oriënteringen uiteenvallen: het beklemtonen van de wijze waarop de acteur zijn binnengebeuren in zichtbare

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
De dramaturgische intenties zijn aanwezig, alleen, en dat valt vooral op in het volgende bedrijf, zijn de theatrale consequenties niet doorgetrokken

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Met name de acteursbehandeling is zo bewust amateuristisch dat het enige theatrale houvast de tekst en de analyse daarvan is. Die analyse is uiterst intelligent en indrukwekkend, (letterlijk) en wordt...Indien een richten van de tekst naar de theatrale actualiteit (als vorm) geen relevante tekens doet ontstaan, dan moet de regisseur beschuldigd worden van estheticisme...Vanaf nu zijn alle theatrale middelen opgebruikt tot aan het laatste bedrijf: de dramaturgische spanning en het voyeurisme van de kijker, die wel geboeid wordt door de verwerking van de clichés

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
kosten zo men wil, een debat wordt uitgevochten omtrent de dilemma's van een theatrale strategie die haar eigen fundament bestrijdt, omdat zij het theater als theater doorschouwd heeft en daar niet meer

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De schoonheid van Het Schroot ontstaat niet in de theatrale verrassing maar in de waarheid die het stuk zichtbaar maakt

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Onze theatrale waarnemingswereld - in ieder geval voorwaarde tot, wellicht zelfs bestemming van onze functie als theatertoeschouwers - bestaat nu eenmaal altijd uit wat op het ogenblik van de...De acteur stelt elementen ter beschikking; de toeschouwer schikt en organiseert ze vanuit zijn eigen persoon (menselijk bewustzijn, levenservaring, theatrale waardetoekenning, betekenend vermogen

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
De aantrekking tot concrete bewegingen, de anti-theatrale neigingen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Soms heb ik de theatrale omzetting niet gehaald, werd het staan- en praatwerk waarbij ik me afvroeg of het niet beter kon en of ze me niet gigantisch zaten te belazeren...Ik voelde om me heen een totaal tekort aan respect voor theatrale processen, ook geen liefde of overtuiging

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
onbepaaldheid, discontinuïteit en decentralisatie: en door een vaak anti-theatrale want anti-illusoire kunst

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Sullen kunnen niet op een theatrale manier doodgaan

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Integendeel, hij komt uit het theatrale niets met een saxofoon opzetten

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Integendeel, hij komt uit het theatrale niets met een saxofoon opzetten...Sullen kunnen niet op een theatrale manier doodgaan...onbepaaldheid, discontinuïteit en decentralisatie: en door een vaak anti-theatrale want anti-illusoire kunst

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Om de controle over de theatrale middelen verder te onderstrepen, heeft Cloos gezorgd voor een rijke, gevarieerde belichting van een ruimte die bij een eerste aanblik een

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De basisopties die ik net heb uiteengelegd hadden dan gevolgen voor de theatrale middelen die we gebruikten

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
willen heel vlug het Théâtre Varia internationaliseren om aan het Brusselse publiek, zowel het nederlandstalige als het franstalige, theatrale praktijken te laten zien die nooit in de bestaande...Een theatrale produktie zonder concessies moet te verzoenen zijn met publieke opkomst


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK