Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


84 document(en) met "Theaterwetenschap" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
over de vorming van de acteur, over theaterwetenschap aan de universiteiten

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Op vlak van theaterwetenschap en -studie loopt de R.U.G

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Toch heeft het verschijnen van Documenta zijn betekenis in de mogelijke opbouw van een theaterwetenschap in Vlaanderen...criteria hier samenvloeien, maar: wil een beginnende theaterwetenschap vat krijgen op de theaterrealiteit dan is een uitdieping van het theoretisch instrument noodzakelijk...Nederland verschijnt naast Toneel/Teatraal ook nog Scenarium en het Tijdschrift voor Theaterwetenschap: elke publikatie heeft zijn specifieke functie

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het (eerste) boekje vindt niet echt goed een evenwicht tussen theaterwetenschap en popularisering, noch tussen toneel en dramatische expressie

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Taakgroep Theaterwetenschap, Oude Bo-teringestraat 52,9712 GL Groningen

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Geluiden die de laatste jaren her en der werden opgetekend, wijzen er trouwens op dat deze behoefte blijkbaar niet alleen vanuit de theaterwetenschap maar ook vanuit de theaterpraxis wordt aangevoeld...dit opzicht heeft Walter Tillemans gelijk waneer hij het als een opdracht van de Vlaamse theaterwetenschap ziet dat zij "deze fenomenen eens [zou] moeten toetsen op hun historische werkelijkheid

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
een volwaardig uitgebouwde universitaire sectie "theaterwetenschap" bestaat nog niet; van de uitoefening van het vak van theatercriticus kan je tot nader order (enkele uitzonderingen niet te na...Een opleiding theaterwetenschap bestond nog niet toen u begon te schrijven en in de theaterpraktijk bent u nooit zelf bedrijvig geweest... "Nee, ik ben altijd de belangstellende buitenstaander

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het essay van Jo De Vos gaat over de autonomie van de theaterwetenschap, in voorzichtige termen verwerpt het de kolonisatie van de opvoering door de dramatheorie, maar gaat niet zo ver de instrumenten

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
de Don Carlos van de Studenten theaterwetenschap Leuven o.l.v

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Maar het teamwork dat zo'n onderzoek veronderstelt, is gezien de opgedrongen precaire situatie van de Vlaamse theaterwetenschap ondenkbaar

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Jef De Roeck UIA speciale licentie theaterwetenschap • 12 vakken te kiezen uit een aanbod van 22 theater- en dramacursussen, gespreid over twee jaar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
ook uit de talrijke opleidingen voor theaterwetenschap die qua personeelsbezetting, wetenschappelijke omkadering, onderzoeksactiviteit en studentenbevolking nauwelijks met Vlaamse normen te meten...Het Tijdschrift voor Theaterwetenschap (TTW) brengt het mollenwerk van deze instituten in kaart; het wordt uitgegeven in een samenwerkingsverband van de Instituten voor Theaterwetenschap van Amsterdam...Tijdschrift voor Theaterwetenschap, Wilhelminapark 11/12, 3581 NC Utrecht

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Hij bleef nog een jaar als repetitor aan het Conservatorium, nam ook de tijd om een paar vakken theaterwetenschap te volgen aan de UIA bij Tindemans en Coppieters en liep een cursus decor en kostuum...Ook bij Theaterwetenschap aan de UIA was dat zo

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Het biezonder diploma THEATERWETENSCHAP omvat: -- een ruim theoretisch vakkenaanbod dat de studenten vertrouwd wil maken met een wetenschappelijk kader en een aantal...SECTIE THEATERWETENSCHAP ERASMUSHUIS - BLIJDE INKOMSTSTRAAT 21 - 3000 LEUVEN 016/28.48.73 TERUG IN DE WOESTIJN Bernard-Marie Koltès een wereldcreatie door

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
TTW 23 Het Tijdschrift voor Theaterwetenschap gaat dit keer themaloos

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
SECTIE THEATERWETENSCHAP ERASMUSHUIS - BLIJDE INKOMSTSTRAAT 21 - 3000 LEUVEN 016-28.48.73 ZOMER / HERFST ACADEMIE / AMSTERDAM Ma

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
28 Dossier opleiding: theaterwetenschap in Vlaanderen, pag

Nr. 24, December 1988 • Driemaandelijks, nummer 24, jaargang 6, december 1988
festival Een aparte reputatie Dossier opleiding 4 x theaterwetenschap

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
weer enige status te geven: de theaterwetenschap...Ook hij beoefent de theaterwetenschap...Jammer eigenlijk dat naast de kans gegrepen werd om dieper in te gaan op de inderdaad complexe relatie tussen criticus en theatermaker, of op de functie, rol en inhoud van de theaterwetenschap

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
En toch: er bestaat zoiets als een dubbel misprijzen waarvan de theaterwetenschap zich af en toe -- terecht of ten onrechte -- het slachtoffer voelt...Aan de ene kant komt dit misprijzen uit de hoek van de theaterpraktijk zelf; aan de andere kant voelt de theaterwetenschap -- zoals de andere menswetenschappen -- zich vaak 'onbegrepen' door de...wetenschappelijke disciplines 'waar te moeten maken', zal de menswetenschappen -- in casu de theaterwetenschap -- in hun ontwikkeling alleszins ten goede komen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK