Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "theaterveld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
groepen, van receptieve en pedagogische instellingen binnen het theaterveld is schier onuitputtelijk

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Hebt u binnen het uitgebreide theaterveld bepaalde voorkeuren gehad

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Jan Decorte, een hofnar weggestuurd
Zonder dat er een haan naar kraait, verdwijnt een van Vlaan-derens merkwaardigste regisseurs uit het officiële theaterveld

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
andere segmenten van het theaterveld werkt men al een tijd met een multidisciplinaire open aanpak waarin alle aspecten van een voorstelling gelijktijdig tot stand komen in de loop van een...Er is behoefte aan een nieuw begrippenapparaat dat ons in staat stelt de veranderde realiteit van dat globale theaterveld te omschrijven...Ook al functioneren de verschuivingen in het theaterveld niet meer volgens de al lang bekende as, een centrum zal er altijd (nodig) zijn en een marge zal er ook altijd (nodig) zijn

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Wel is het opvallend dat veel van de houders van het vroegere getuigschrift dramaturgie van de KUL in het theaterveld terug te vinden zijn, als adjunct-artistiek leider bij de VLOS, bijvoorbeeld, als

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
autonome raad kan via permanente confrontatie met het theaterveld zijn wijze van functioneren bijschaven, verfijnen, op punt stellen

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Het herwaarderen en actualiseren van de grote structuren binnen ons theaterveld is onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van een reële inhoud van het begrip 'artistiek leiderschap'. Het...het instandhouden van een overjaars theaterdecreet -- leidt vandaag meer en meer tot verwoestingen in het theaterveld; er zijn immers nog andere 'verloren generaties' dan diegene die nu aan de...deel uitmaken van de globale discussie over de actualisering van het theaterveld, die vandaag aan de orde is. Er blijven nog vele facetten onbesproken, zoals b.v

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Een andere richting in het Jeune Théâtre - op termijn wellicht belangrijker voor het hele theaterveld - werd opgezet door Marc Liebens

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Een potje decreet In het nieuwe decreet consolideert de overheid haar falen tegenover de marge en het steeds bewegende theaterveld door de kategorie 'kunstencentra' in leven te roepen

Nr. 34, Juni 1991 • Sigrid Bousset • René Eljon Moeders
En meer weet dan zij die zich bewegen op hun autonome illusionaire theaterveld

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
De conclusie luidt dan:'De kloof die binnen ons theaterveld gegroeid is, tussen wat we gemakshalve een centrum en een marge kunnen noemen, heeft veel te maken met het aanvaarden of het in vraag

Nr. 39, December 1992 • Gommer van Rousselt • Hoezo repertoire?
Er is behoefte aan een nieuw begrippenapparaat dat ons in staat stelt de veranderende realiteit van het globale theaterveld te omschrijven', noteerde Marianne Van Kerkhoven in december 1988 (Etcetera

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Op die manier komen andere, sociale mechanismen bovendrijven die eveneens hun rol spelen binnen het theaterveld...Ondanks de vraag van de dominante groep binnen het theaterveld blijven politici afhankelijk van belangengroepen zoals vakbonden, die zij vertegenwoordigen...De strijd binnen het theaterveld is op die manier (tijdelijk) verdoofd

Nr. 50, Juni 1995 • Marleen Baeten • Mene-tekel
Diegenen die binnen het theaterveld actief blijven, zijn zo goed als verloren voor de kritiek...Degenen die buiten het theaterveld hun brood verdienen, zijn wel onafhankelijk, maar minder flexibel inzetbaar

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Vooral eind jaren '80 hebben sommige een opvallende rol gespeeld in het theaterveld

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Het antwoord op deze vraag moet gezocht worden in het theaterveld zelf

Nr. 60, Juni 1997 • Bert André, Johan De Feyter, Paul Goossens,... • ... Alain Platel
Geopteerd werd voor een formule waarbij zo'n 260 leden, intensieve kijkers behorende tot het theaterveld zelf, drie voorkeuren uitspraken m.b.t...Moeder en Kind en La Tristeza Complice uit 1995) en dat in 1996 zijn sterke betekenis en zijn originaliteit in het Vlaamse theaterveld bewees met de voorstelling Bernadetje, gemaakt in nauwe...vandaag tot een kunstenaar met een belangwekkende impact op het theaterveld, tot gangmaker m.b.t

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Villanella en De Kopergietery kijken geregeld over de taal- en landsgrenzen heen, maar ook het Vlaamse theaterveld biedt mogelijkheden tot vruchtbare initiatieven

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
bediend'. Deze mooie, utopische gedachte kan echter slechts in de praktijk worden gebracht wanneer de jeugdprogrammering een volwaardig deel wordt van het globale theaterveld...Dit houdt ook in dat de discussie rond deze materie fundamenteel zou worden gevoerd — een mogelijkheid die ik uiteraard al bij voorbaat betwijfel - en dat allen die het theaterveld in Vlaanderen

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
feite is dat niet alleen een verantwoordelijkheid van Het Toneelhuis maar van het hele theaterveld


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK