Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "theateronderzoek"Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Wezenlijk verschillend wordt het wanneer niet het cultureel aanbod centraal staat, maar wel het experiment, het theateronderzoek

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan theateronderzoek te doen, mét het eigen gezelschap, beperkingen daarvan incluis

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Tenminste in die mate dat het conformisme van het kamertoneel de ontwikkelingsmogelijkheden van reëel theateronderzoek niet fnuikt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Dat heeft natuurlijk ook te maken met de stand van ons theateronderzoek

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Toneelinitiatieven die aan theateronderzoek doen vanuit de eigen auteurs, regisseurs, enz

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
zelfevaluatie, theateronderzoek, theaterpromotie en de NTG-geschiedenis

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
1980 Polen verliet, om er nooit meer terug te (kunnen) keren, is van het theateronderzoek dat hij hier twintig jaar lang verrichte, weinig of niets meer te merken

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
De menswetenschappen (waartoe het theoretische theateronderzoek behoort) hebben het in het verleden al vaker moeilijk gehad om het statuut van 'wetenschap' voor zich op te eisen

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Carlos Tindemans formuleerde ooit de 'pool-opvatting' voor theateronderzoek

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Werkplaatsen voor het fundamentele theateronderzoek

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Instituut voor Theateronderzoek) of voor iedereen die zich geroepen voelt en blijk geeft van enige aanleg voor theater...Tom Blokdijk plaatst grote vraagtekens bij de rentabiliteit van het Instituut voor Theateronderzoek ("waanzinnig veel moeite voor heel weinig resultaat"), maar blijft geloven in de werkwijze ervan...Op 14 september om 10.30 uur een debat rond de schriftuur opleidingen met volgende sprekers: Tom Blokdijk (Instituut voor Theateronderzoek, Amsterdam), Fons Eickholt ( 't Colofon, Amsterdam), Jurgen

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
1975 werd in Caracas (Venezuela) het CELTIC (Het Latijnsamerikaans Centrum voor Theater en Theateronderzoek) opgericht...Ze zorgt voor informatie en publikaties, steunt theaters en theateronderzoek, en vaardigt prijzen uit

Nr. 45, April 1994 • Luk Van den Dries • In memoriam
Uit het niets creëerde ze een studiecentrum voor theateronderzoek dat zich toelegde op de begeleiding van de theateractualiteit

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
waarop alle ogen in Vlaanderen gericht zijn'. 'Inhoudelijk': 'opwaardering van het theaterleven', 'opwaardering algemeen discours over podiumkunsten' en 'opwaardering van het theateronderzoek (dieptewerking