Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


393 document(en) met "theatermakers" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Hebben die theatermakers zich dezelfde vragen gesteld als deze vermeld in het programmaboekje ? Dit stuk, The Tempest, zit inderdaad vol theatermetaforen, symbolen en allegorieën

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
reeds verschillende theatermakers getoond, zowel zij van traditionelen huize, zoals Laurence Olivier, als de meer avontuurlijk aan-gelegden, zoals Georg Tabori of Peter Zadek

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Hoe springen theatermakers van vandaag om met de belangrijkste Europese theatertraditie...Naarmate ETCETERA een forum wordt voor recensenten, theatermakers èn publiek, is de opzet waargemaakt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Het mag immers duidelijk zijn dat de kleinschaligheid de theatermakers dikwijls meer uit noodzaak dan uit overtuiging ingegeven wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Er wordt de toeschouwer geen bepaalde visie op een stuk, geen bepaald thema in een stuk getoond, maar het stuk met al zijn mogelijke inhouden, vermenigvuldigd met de realiteit van de theatermakers

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De eerste door het decreet werkloos gemaakte theatermakers zetten hoe dan ook produkties op en slaan gaten in de verstarring...De groep bewijst dat jonge werkloze theatermakers (en amateurs) niet geïnteresseerd zijn in het opbrengen van brieven maar over creatieve impulsen beschikken waarop het Vlaamse theater uit...Hij wil het graag runnen met sponsorship en de artistieke produktie wordt geleverd door loslopende of tijdelijk werkloze theatermakers

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Hij mimeert een rockplaat (uiteraard, muziek uit de jaren vijftig, want deze periode, toen de ouders van deze generatie theatermakers nog jong waren, blijkt onweerstaanbare aantrekkingskracht te

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Hij mimeert een rockplaat (uiteraard, muziek uit de jaren vijftig, want deze periode, toen de ouders van deze generatie theatermakers nog jong waren, blijkt onweerstaanbare aantrekkingskracht te

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Er is een soort kortsluiting ontstaan tussen de behoeften van kandidaat-acteurs enerzijds, die, op een moment dat er in Vlaanderen bij sommige theatermakers weer wat te beleven valt, in dit ernstige

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Ik hou niet van suicidaire theatermakers

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Waar mogelijk gaat hij uit van theatermakers waarmee hij persoonlijk gewerkt heeft: The Performance Group, zijn opvolger The Wooster Group en specifieke leden zoals Liz LeCompte en Spakling Gray

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Arca, BKT De term regisseurstheater gebruiken voor theatermakers als Jan De-corte, Ivo Van Hove, Pol Dehert en Herman Gilis, is niet juist, omdat duidelijk is geworden dat hun werk staat

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
meningsverschillen, blokvorming van de jongere theatermakers als Michel van Vlaenderen, Herman van Overbeke, Lode Geysen e.a

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Verder was er ook een Müller-symposium (wetenschappers over de teksten) en een Muller-debat (Muller en theatermakers over de regies). ïk zag enkele voorstellingen

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Waar mogelijk gaat hij uit van theatermakers waarmee hij persoonlijk gewerkt heeft: The Performance Group, zijn opvolger The Wooster Group en specifieke leden zoals Liz LeCompte en Spakling Gray

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daarnaast ziet de toeschouwer een reeks van theaterproblemen, die hij van andere theatermakers kent...Want vaak was bij die theatermakers deze nieuwe verhouding acteur-ruimte-toeschouwer onhandig, terwijl hier op allerlei inventieve manieren deze relaties tot natuurlijke gegevens zijn omgevormd...De jonge theatermakers moeten zich hierbij eens afvragen wat ze hun acteurs allemaal weigeren, en of er daarbij niet iets fundamenteel menselijks onachtzaam op de vuilhoop wordt gegooid

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Theatermakers komen zelden op hun stappen terug, liever wissen zij de sporen uit...Hamlet (NTG) Het gebeurt zelden dat theatermakers met het hoofd in de nek durven toegeven dat bepaalde projecten niet geslaagd zijn of zelfs ronduit slecht theater opleveren

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
Thijs Visser (toeschouwer-theatermaker) "Dit was een momentopname van het werk- en denkproces van een groep theatermakers

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Het roept vele vragen op over de eigenheid van een voorstelling, de conventies in het theater, de artistieke vrijheid van de theatermakers, het kijkgedrag, de relatie tussen scène en publiek

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Het evolueert altijd, het is nooit 'herhalen'." De kleren van de keizer Brecht tekende een hele generatie theatermakers na de tweede wereldoorlog


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK