Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


60 document(en) met "theaterkritiek" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Theaterkritiek tussen gezelschap en publiek' moet, zo stelde ik me voor, spontaan gerezen zijn bij de critici-in-vergadering die een onderwerp zochten waarover ze een buitenstaander konden laten...Beide fenomenen willen we nog kort bespreken in verband met de theaterkritiek...Theaterkritiek zou, als cultuurkritiek, meer moeten reflecteren op de confrontatie van stukken van vandaag met stukken van vroeger, van tekst met tekstbehandeling, tekst als libretto met regie, van

Nr. 39, December 1992 • Inhoudstafel
gezelschap en publiek De theaterkritiek volgens BRT-producer Jean Pierre Rondas Foto's omslag: - Tijl, Vlaamsch Volkstoneel, 1925-1 926, regie Johan de Meester decor René Moulaert, Foto

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Johan Tielemans over het theater in Nederland en Vlaanderen, over theaterkritiek en over de jury's van het Theaterfestival...Als het over theater gaat, en nog sterker, of nog gevaarlijker over theaterkritiek, is in een eerste opwelling de neiging groot om vloekend en scheldend als Thersites de eigen tenten elders op te...de toestand van 1955 iets uit het verleden, toen theaterkritiek schrijven blijkbaar werken met de natte vinger was

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
Eenzelfde visie komt naar voor in de houding tegenover de werkwijze van theaterkritiek: kritiek op het amateurtheater dient niet om het bespreekbaar te maken, maar neemt verzachtende omstandigheden

Nr. 45, April 1994 • Eddie Vaes • Het is niet aan te raden een...
Stanislavski maakte desondanks van Stockmann een aangrijpend personage, de theaterkritiek vond hem echter een te zwakke meelijwekkende en ongeloofwaardige figuur, 'veeleer een Stock-kind dan een

Nr. 46, Januari 1994 • Fred Six • De kaap genomen
het eerste geval kan zo'n bloemlezing aanzet zijn tot een stuk theaterkroniek, in het tweede geval tot een geschiedenis van de theaterkritiek

Nr. 46, Januari 1994 • Wim Van Gansbeke • Portret van de recensent als provocateur
theaterkritiek hopen te bevorderen - niet veel meer dan een om een gemeenschappelijke allesbrander geschaarde groep schooiers, meestal in dienst bij de heer en mevrouw Peachum zelf

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Vermeende subjectiviteit Objectieve criteria maken al lang geen deel meer uit van de theaterkritiek...Er wordt zelfs een handschoen geworpen naar andersdenkende collega's, wat een interessante polemiek oplevert binnen de Vlaamse theaterkritiek...Aan de hand van deze twee voorbeelden kunnen we zien dat er een bepaalde strategie schuilgaat achter een theaterkritiek

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
tijd neergeschreven én een opvatting omtrent theaterkritiek beleden die we vandaag alleen als een voorbeeld kunnen koesteren

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
theaterkritiek: 'Door hoge eisen te stellen eer ik het object van mijn belangstelling

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
dit jubileumnummer formuleert hij een statement over theaterkritiek: het geheugen moet bevochten worden...Al te ver van het theater, de theaterkritiek...Er zijn vele oorzaken te bedenken waarom de Vlaamse theaterkritiek in een permanente crisis zit

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Van Gansbeke en De Paepe wijzen als dramaturgen van het NTG op een gemeenschappelijk ideeëngoed dat leeft binnen de Vlaamse theaterkritiek

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Opvallend is ook de opdeling die in de Vlaamse theaterkritiek bestaat, tussen critici die schrijven over kinderprodukties en critici die zich bezig houden met het andere theater

Nr. 50, Juni 1995 • Steven Humblet • Onvruchtbare krenterigheid
Zijn statement getuigt van ontgoocheling in de hedendaagse theaterkritiek...De theaterkritiek (of wat daar nog van overblijft) lijkt wel tot een onvruchtbare krenterigheid vervallen...De theaterkritiek heeft met andere woorden haar ankerplaats in de harten van het publiek verloren

Nr. 50, Juni 1995 • Marleen Baeten • Mene-tekel
de theaterkritiek komen niet vanwege de media, maar worden geformuleerd door theatermakers en theaterpubliek...Volgens de licentiaatsverhandeling Theaterkritiek in Vlaanderen

Nr. 50, Juni 1995 • Inhoudstafel
Dossier: theaterkritiek 4 Inleiding door Marleen Baeten 6 Tom Michielsen sprak met cultuurredacteurs en recensenten van de Vlaamse kranten 11 Statement van Steven Humblet 14

Nr. 50, Juni 1995 • Etcetera JAARGANG XIII Nr 50 JUNI 1995
Fl.7 Nummer 50: extra dik feestnummer Dossier: theaterkritiek Einde van een Claus-seizoen Etienne Decroux over de mime Dans in het jeugdtheater Vijf keer oorlog, vier

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
Dat blijkt nog maar eens uit het dossier theaterkritiek dat de kolommen van het jubileumnummer van Etcetera (XIII/50, juni 1995) sierde...Noch de enorme variatie aan stijlen, opvattingen en manieren van kijken waarop de abstracte term 'theaterkritiek' kan slaan (een opmerking die in één van de bijdragen aan het Etcetera-dossier wel...Laermans' onvrede met de huidige Vlaamse theaterkritiek mag dan al voor een groot deel terecht zijn, toch blijft het een feit dat het signaleren van dit overduidelijke manco maar een eerste stapje

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Herkenning Ik weet het, in sommige theaterkritiek is het begrip herkenning een vies woord, en wordt het direct geassocieerd met 'lagere cultuuruitingen', zoals smartlappen en soaps, die direct

Nr. 52, Januari 1995 • Inhoudstafel
ironie Jürgen Pieters reageert op het dossier theaterkritiek in Etcetera 50 Partner voor Cultuur


Toon volgende resultaten