Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "theatercultuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Op het verslag van het artistieke gebeuren volgt de beschrijving van de organisatorische, economische, financiële en sociale voorwaarden van onze theatercultuur en haar historische ontwikkeling

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Met de installatie van de burgerlijke theatercultuur krijgen festivals het karakter van een exceptioneel en pronkerig gebeuren

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Zo doet de gesubsidieerde Brusselse schouwburg aan theatercultuur

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Herman Teirlinck spookt door de recente theatergeschiedenis als iemand die docerend en zetelend in allerlei commis- sies en adviesorganen een theatercultuur heeft geschapen

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Hij toverde de ruimte om tot een ruïne, tot een monument van een vervlogen theatercultuur, en binnen deze barre muren introduceerde hij zijn romantische vorm: de stoelen van het parterre werden

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
De minister laat niet na de uitheemse theatercultuur nog eens extra te favoriseren door de oprichting van het Vlaams theatercircuit, dat bijna uitsluitend buitenlandse produkties promoot

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Het is ook opvallend hoe er heel snel na WO II een grote theatercultuur ontstond in Oost-Berlijn, terwijl dat niet het geval was voor West-Berlijn...Brecht heeft op zeer korte tijd, acht jaar, zijn Berliner Ensemble tot een wereldmacht van theatercultuur gemaakt

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
Theatercultuur betekent immers ook: onderscheid kunnen en durven maken tussen wat autoriteit verdient en wat niet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Men zal zeggen: zij geven vorm aan de canon, het centrum van de theatercultuur (het zg...Schaf je de repertoiretheaters af, dan zal de theatercultuur zich spontaan opnieuw organiseren in centrale en perifere activiteiten...Het probleem van de A-gezelschappen is dat ze sinds lang niet meer het ideale centrum van onze theatercultuur incarneren

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans • Foto Eric Peustjens
Sellars is hier een uitstekend voorbeeld van een theatercultuur waartoe de dag van vandaag Gregory Mosher, Sam Shepard, John Malkovich of Elizabeth Lecompte behoren

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Ingrid Vander Veken, Luk Van den Dries) houden het op een gebrek aan professionaliteit en serieuze theatercultuur

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Het VVT manifesteert zich anno 1920 als een agressieve theatercultuur die het officiële theater (de stadsschouwburgen) als minderwaardig beschouwt...Hier sluit Peeters zijn in se boeiende beschrijving van de systemische rol van het VVT in de theatercultuur af

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Vanuit deze tekst dienen zich een aantal vanzelfsprekende parallellen met onze eigen theatercultuur aan

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Steeds opnieuw heeft hij theatermakers gestimuleerd een eigen nationale theatercultuur te ontwikkelen op basis van (restanten van) de volkscultuur...Brulin kon mee op zoek gaan naar een nieuwe Caraïbische theatercultuur omdat hij de 'witte' theatercultuur als zijn broekzak kende en dus niet leed aan het gevoel van culturele imitatiedwang dat de...Hij kon de 'witte' theatercultuur relativeren, juist omdat hij er een vertegenwoordiger van was

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
problematiek van de acteur en zijn relatie tot de tekst onze theatercultuur vandaag niet alleen heel boeiend maar ook uniek maakt

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
De perversies van het beleid Dirk Verstockt: Het grote aantal theatergroepen ligt misschien ook wel in het verlengde van de enorme, bloeiende amateur-theatercultuur in Vlaanderen

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Aan de basis van Dhooghes uitgangspunt lijkt een verwerping van een bepaalde vorm van burgerlijke theatercultuur te liggen, terecht of onterecht

Nr. 61, Januari 1997 • Bart Verschaffel • De zaal die niet gedoofd kan worden
De keuze voor de 'black box', die gericht lijkt tegen de burgerlijke theatercultuur, radicaliseert evenwel slechts een ontwikkeling waarvan de burgerlijke schouwburg zelf een product is. Die

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Het is typisch dat je in Antwerpen de levende theatercultuur - zoals de Monty en deSingel - aan de rand van de stad moet gaan zoeken

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
minister en de publieke opinie te vragen voor de door de kortzichtigheid van een commissie bedreigde Vitale onderdelen' van de Vlaamse theatercultuur


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK