Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "terloops" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het is niet toevallig een rollenspelletje uit de therapie --een knappe vondst om terloops maatschappijkritiek in te bouwen in zijn stuk: de moderne mens die besluiteloos-apa-tisch ronddwaalt in een

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Terloops: bij ons worden de advertenties voor De Gouden Gids volgens dezelfde verkoopsprincipes aan de man gebracht; waarom laat de vertaling bij de KVS dat dan in Amerika gebeuren

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
De vaderschapskwestie over het begraven kind wordt bijvoorbeeld slechts terloops gesuggereerd

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
maar een "probleem", dat haast terloops gesteld wordt door Rijnders resp...Het conflict tussen Hamlet en Ophelia dat na "zijn of niet zijn" volgt, is even terloops, een lastig oponthoud op de weg van de monomane illusie

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Lamers, en met hem Discordia, behandelt het theater als een terloops gebeuren, dat niet meer collectief kan zijn, dat geen gemeenschapsgevoel meer kan teweegbrengen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Het belangrijkste accent komt te vallen op het woord "thuis". K. spreekt het in de roman terloops uit, als hij met Barnabas door de verlaten, ondergesneeuwde straten van het mysterieuze dorp stapt

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
Terloops houdt ze een pleidooi voor ensemblewerking

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
En, terloops gezegd, het is precies deze dimensie die hij in zijn stukken uit de jaren tachtig nog verder heeft doorgetrokken: Ayckbourn, dat is twee uren lachen geblazen, en met schaamte de zaal

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Om de tekening van het festival te vervolledigen, vermeld ik nog terloops dat de Beweeging financieel wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen, enerzijds, en door de

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
De tand- en vrouwenarts Heid-kliff stelt zich in het begin van het stuk met mannelijke zelfzekerheid voor, eigent zich terloops de verpleegster Emily als verloofde toe, als "reservoir voor iemand die

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Anderzijds beklemtonen de Engelse zin-snedes, die in de vertaling van Gommer van Rousselt en de bewerking van Perceval terloops behouden werden, benadrukken het clichématige en herinneren op speelse

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Molière zou weliswaar Molière niet zijn indien hij terloops niet een aantal hypocriete wantoestanden uit zijn tijd zou belachelijk maken (het uithuwelijken van kinderen ten koste van de echte liefde

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
Dat terloops aan de stalen blik van de schilder met de verminkte oorschelp wordt gerefereerd, is mooi meegenomen en geeft meteen de toonaard aan van de produktie : wat volgt is een klinische zij het

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Beide tradities - die hij overigens maar terloops vermeldt - ziet hij als absolute systemen, die geen filosofische vragen stellen, maar ondubbelzinnige antwoorden leveren op de essentiële vragen die

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Terloops wil ik hier - want ergens anders is het nauwelijks gebeurd - de kortzichtigheid en onrechtvaardigheid van de overheid aanklagen: op het moment dat Tie3 uit het artistieke slop begon te

Nr. 42, Juni 1993 • Rudi Laermans • Een krachtig lichaam
Ron Vawter, de acteur die in Roy Cohn/Jack Smith één fragment uit beider levens brengt, zegt net voor de aanvang van de voorstelling dat hij 'leeft met Aids'. Het wordt terloops, haast achteloos

Nr. 45, April 1994 • Hugo Durieux • Het zachtjes breken van een takkenbos
Het derde element was traditioneel telkens wel aanwezig, maar vaak niet meer dan terloops of als een neveneffect

Nr. 46, Januari 1994 • Fred Six • De kaap genomen
Hier en daar is bij de keuze misschien ook iets te veel toegegeven aan het variëteitsprincipe: zoveel mogelijk verschillende aspecten terloops aanraken (beleid, theatertijdschrift, scenografie

Nr. 47, December 1994 • Luk Van den Dries • Quartett door het Berliner Ensemble
Terloops laten ze echter een glimp zien van hun eigenlijk dominante rol in het historische verloop van de enscenering: tijdens een 'stille' scène snijden ze nl

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Herman Asselberghs uitte terloops tijdens het interview zijn bekommernis