Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


94 document(en) met "Tendensen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Velen spelen in op nieuwe (of al niet meer zo nieuwe) tendensen in plastische kunsten en muziek (constructieve en geometrische kunst, repetitieve en elektronische muziek,...). Ze doen ook pogingen om

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het laat toe een aantal constanten uit het repertoire te lichten, tendensen aan te tonen...Met de registratie van gevoeligheden, tendensen en stromingen is er blijkbaar iets mis in dit Yangnummer en dat wordt bevestigd door andere artikels...De analyse van Daan Bauwens sluit aan bij de tendensen beschreven in het laatste boek van de V.U.B

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Welke tendensen tekenen zich in de eerste festivals af

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Welke tendensen tekenen zich in de eerste festivals af

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
mee een leemte opvullen en het Goedele De Vlaamse publiek een eerste systema-Keersmaeker tische confrontatie bieden met de schetst de belangrijkste tendensen in de heden-loopbaan van één daagse dans

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Schechner wil een experimentele en politieke theatertraditie zien ontstaan en acht zoiets onverzoenbaar met postmoderne tendensen zoals reflexiviteit, onbepaaldheid, paradox-aliteit en vooral het

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Schechner wil een experimentele en politieke theatertraditie zien ontstaan en acht zoiets onverzoenbaar met postmoderne tendensen zoals reflexiviteit, onbepaaldheid, paradox-aliteit en vooral het

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
tendensen die vooral in het leger, het gerechtelijk apparaat en het onderwijs weer snel de kop opsteken, als voor het opportunistische gedrag van de sociaal-democratie

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Ten slotte moet het ook de nieuwe tendensen tonen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
gekomen (inteelt). - Geen artistieke uitstraling, sluit niet aan bij de huidige tendensen in het kindertoneel...Er ziin blijkbaar geen verbeteringen gekomen (inteelt). - Geen artistieke uitstraling, sluit niet aan bij de huidige tendensen in het kindertoneel

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Deze verschillende tendensen hebben Brook dan klaar gemaakt voor de tweede, internationale periode uit zijn leven

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
ontoereikende beschikbaarheid van het archivalische materiaal, waardoor nog te vaak moest worden teruggeplooid op de vertrouwdheid met begeleidende en omringende tendensen en een berekende intuïtie het ontbreken

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
positieve tendensen aan te duiden (Opgelet...Dit zijn "tendensen"; ze zijn zeker niet in elke produktie van bovengenoemde of andere groepen terug te vinden): - een evolutie van amusement of "politiek" pamflet naar een in veel opzichten...Het voor deze tijdsspanne tentoongestelde materiaal valt onder te brengen in twee "tendensen". Een eerste groep wordt gevormd door ontwerpen die eigenlijk niet meer zijn dan het overbrengen van een

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Baumol toont ook aan dat dezelfde tendensen waar te nemen zijn in commercieel gerunde artistieke ondernemingen, o.a

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Els Baeten geeft daarnaast de recente tendensen aan binnen de cultuurpolitiek bij ons en in onze buurlanden

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
studenten die enorm hard moeten werken om straks voldoende competitief op de arbeidsmarkt te verschijnen, te blijven interesseren voor nieuwe tendensen in de kunst

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Maar het publiek slikte het, en wanneer dit criterium, samen met de moraliserende tendensen, bij het beoordelen van kindertheater gehandhaafd blijft, dan staat het genre inderdaad nog in zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
functies als auteur en regisseur, het huidige jeugdtheater meer stevigheid begint te ontwikkelen en in zijn tendensen aansluiting zoekt bij genoemde voorbeelden: - de gekozen scenario's worden meer en

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
De bedoeling daarbij was een overzicht te bieden van verschillende tendensen en ontwikkelingen binnen het Europese kindertheater; vandaar éénmansvoor stellingen, stadstheaters en groepen uit de

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
De internationale lijn en de aandacht voor vernieuwende tendensen bleven behouden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK