Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "tekstuele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
De tijd is wel voorbij dat tekstuele of scenische actualiseringen heiligschennis betekenden

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Gelukkig werkte Thijs de tekstuele humor voldoende uit om toch een schijn van stilistische gespletenheid te geven

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Waarbij echter vooral David Byrnes muzikale en tekstuele bijdragen het gevaar van hyperesthetizerend simplisme tijdig weten te keren

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Voor de tekstuele vorm wordt gebruik gemaakt van brokstukken uit een tekstuele traditie: Lope de Vega, Aga-memnon, thriller, blijspel,... Hier is er een fundamenteel verschil tussen de twee stukken

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Dat er ook een vorm van dramaturgie bestaat die niet het tekstuele maar het scenische organisatieprincipe vooropstelt en soms leidt tot de scenische deconstructie van het literaire verhaal (Bogaerts

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • La Finta Giardiniera, de repetities
Vaak wordt de tekstuele of muzikale zinssnede of het woord aangegeven waarop een bepaalde handeling verricht dient te worden

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De twee personages hanteren alle mogelijke tekstuele strategieën om elkaar te raken, te verleiden, te kwetsen

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
echo's, verhoudingen tekstuele grond

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Als meest indrukwekkende tekstuele momenten onthouden we de erg functionele en rijkgeschakeerde zegging door Bart Slegers als Dionysos in de zo typische Euripides-pro-loog, waarbij hij naakt op zijn...Het tekstuele reductionisme vindt een pendant in de scenische uitwerking

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De tekstuele herorganisatie concentreert zich op de kromme liefdesgeschiedenissen tussen de centrale figuren

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Bovenop die verdubbeling van het tekstuele op het acteerniveau speelt à bon Bamboula zich ook nog eens af in een extreem hyperrealistisch decor

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Men trekt duidelijk een ander soort baan door de bewerking van Oedipoes waarin een interpretatie van het gegeven (psychologisering tegenover mythise-ring) als dramaturgiusch principe de tekstuele...De geschiedenis van het ontstaan van de speeltekst doorheen de verschillende tekstversies en repetities (waarvan hierna twee tekstuele etappes afgedrukt worden) is precies de verovering van een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
166-167). Symbolische verwijzingen Hoe worden deze tekstuele opties scenisch uitgewerkt, resp

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De Amerikaanse Bild-beschreibung van G. Froscher, een van de vele videovertoningen, heeft dan weer meer weg van een verregaande destructie van het tekstuele materiaal, waarbij de taal tot de

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Peeters confronteert herhaaldelijk de feitelijke, tekstuele en statistische "waarheid" van de reconstructie met de begoocheling van de mythe

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Met een subtiliteit, die volkomen beantwoordde aan de tekstuele stijlkwaliteit

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Waarom hou ik niet van deze voorstelling ? Mijn afkeer, zal ik maar zeggen, situeert zich niet zozeer op het tekstuele niveau, ondanks de onhandige symboliek en ondanks het feit dat een aantal

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Het gaat om fragmenten uit het proza van ondermeer Timmermans, Kroetz, Slavkin, Lorca en Shakespeare, gecombineerd met tekstuele 'objets trouvés' zoals brieven en kinderlijke beschrijvingen van

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Deze wetenschap zorgt voor een voortdurende verschuiving van zowel de manifeste tekstuele als de expliciete scenische betekenissen...anders: ze krijgen een onmiddellijke referentiële waarde, ze veranderen van vlottende tekstuele betekenaren in direct betekenisvolle indexen...de lichamelijke werkelijkheid genaamd 'Ron Vawter' de tekstuele of theatrale logica voortdurend van haar rechte baan af

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
Maar de tekstuele motor blijft gewoon doordraaien van "Ge hebt nieuwe bretellen" en "Er zit een vlieg op uw neus". Die schriftuur staat totaal haaks op de feitelijke


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK