Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


830 document(en) met "tekst" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
De regisseur heeft dit enigszins opgevangen door lichte toevoegingen of veranderingen bij de oorspronkelijke tekst aan te brengen...Zo bezat de pupil van in het begin van het stuk een groter tegen-gewicht dan in de tekst van Handke

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Maar waarom heeft Gilis zo'n scharminkel van een tekst gekozen, en wat hapert er aan de acteurs...Vaak is hun verbinding met de tekst gezocht, zodat er weinig aanknopingspunten zijn...De tekst is in de vertaling van alle fijnzinnigheid ontdaan en enkel gevoelens van sexisme en machtswellust blijven over

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Dit strookt echter niet met de rol van ijskoude intrigant, hem door de tekst toegewezen...intussen toch maar af wat er eigenlijk aan de hand is. En wat de rol van Clavigo betreft: van hem een melancholieke junkie maken betekent Goethes tekst mateloos onder druk zetten

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Met name de acteursbehandeling is zo bewust amateuristisch dat het enige theatrale houvast de tekst en de analyse daarvan is. Die analyse is uiterst intelligent en indrukwekkend, (letterlijk) en wordt...Om de weldaad van de lente te beschrijven declameert Leonore de Duitse tekst...De tekst, en vooral de interpretatie ervan, bepaalt autonoom de kracht van de voorstelling

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Goethe is namelijk zelf de eerste geweest om het schijnbaar monolithisch karakter van zijn tekst te ondergraven...commentariëren en hun tekst als lege hulsen op de scène achterlaten...Met een tekst die straks tweehonderd jaar oud is? Met een bestel dat zichzelf uitgehold heeft

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Men heeft nooit het gevoel dat een acteur de tekst volledig naar zich toe trekt, hij wordt nooit van hem...De voorstellingen zijn het resultaat van een repetitieproces waarin met de tekst als uitgangspunt geprobeerd wordt om een zo groot mogelijke geloofwaardigheid te bereiken van wat er in het stuk staat

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het leskarakter van de tekst wijkt ongemerkt, en de monoloog wordt sterk emotioneel geladen...Acteurs reageren op een tekst en op mekaar (dus niet op een idee over de tekst, of op aanwijzingen van): wanneer Oedipous Jokaste een harde klap geeft, krijgt hij die wat later even hard terug...eenvoudige confrontatie van acteur en tekst de meerduidigheid van de tekst ten goede komt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
striktere zin, met een vooraf als geheel geschreven tekst, zijn er slechts vier: Harlekijn, noch knecht noch meester van Arturo Corso naar Goldoni (oktober 1976), En God schiep de vrouw... voor keuken, baas en

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Verwarring De onduidelijkheid van de tekst blijft natuurlijk het minst verborgen voor het publiek...De acteurs zijn blijkbaar zeker van hun tekst, hij wordt in ieder geval met overtuiging gedeclameerd...Een eerste soort bewerking gebeurt op het niveau van de tekst

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De tekst van Claus kwam er echter niet en Francois Beuckelaers wou toen Marc Didden aantrekken...Ook dat ging niet door en Lauwaert schreef zelf een tekst die niet bruikbaar bleek

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het passieve, veel te eenzijdig op (auditieve) tekst-zingeving gebaseerde publieksproces wordt vervangen door een actieve, fysieke overdracht tussen de twee gelijkberechtigde groepen die in dezelfde...Het luisteren wordt afgelost door het zien (kijken, waarnemen én begrijpen, inzien). De primauteit en de prioriteit van de acteur als tekstspreker gaan verloren in het voordeel van een scenische tekst...De code van de zingeving, over de taligheid van de dramatische tekst heen, is beweging, is houding, is gestiek plus de reactie die elk gebaar, elk bewegingsmoment onweerstaanbaar provoceert, bij de

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
Tekst Marc: A last farewell with flowers in the sand Warum diese traurige Angelegenheit We have to cry Pourquoi cette comédie Suddenly he becomes a good human being How would it be at the other side Waarom...Zij geeft haar tekst met een overdrijving van de natuurlijke 'fout' in haar stem...there I couldn't find her But even there I couldn't find her But even there I couldn't find her Tekst Danny : Ik hou het hier niet langer meer uit Ik hou het hier niet langer meer uit Ik hou het hier

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Zo neemt het duiden van zijn titel verscheidene bladzijden in beslag). Volgens hem zal het theater de volgende vijftien jaar op de taal gemodelleerd zijn; zijn tekst, door het taalspel een aardige...Deze gedichten formuleren trouwens volgens Blau de tot nu toe volledigste theatertheorie en benaderen nog het meest de arche-tekst die steeds opnieuw op de scène vertolkt wordt, ook al wordt er geen

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Op 9 mei moet mijn tekst voor ETCETERA binnen, flitst me door het hoofd

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Toch enorm wat een regisseur kan aanvangen met een tekst...tegenstelling tot bij Tasso had het zogenaamde geklungel met de tekst hier wèl zin

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
De spanning tussen acteur en tekst is dikwijls fascinerend...De lijdzaamheid van Arme Toms tekst tegenover haar krachtige en franke spel; het statige of zalvende van Edgars woorden tegenover haar brute présence...Shakespeares tekst, met de vele korte scènes, leent zich daar uitstekend toe

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Consequenter dan in Tasso heeft Decorte zijn personages tot platte dimensies herleid, erop weddend dat dit procédé de ganse tekst zal kunnen blijven spannend houden...Zij radbraakt de tekst en gebruikt een onaanvaardbare stemzetting...Na de pauze heeft ofwel de tekst regisseur Decorte op geen enkel ogenblik aangesproken, of is de King Lear (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos tekst aan

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dit is een ironische lezing die de spanning binnen de tekst erg duidelijk maakt, en dit doet door op eenvoudige, onsubtiele elementen te wedden...Mieke Verdin als Tom heeft heel wat tekst te verwerken, maar ze zegt alles op een toon alsof ze het nog eens goed moet nalezen...Na de pauze heeft ofwel de tekst regisseur Decorte op geen enkel ogenblik aangesproken, of is de King Lear (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos tekst aan

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
De critici Carter en Champagne bespreken Fabres vroege werk, Theo Van Rompay heeft het met Fabre over 'Het is theater...', waarvan de tekst, tekeningen en foto's worden afgedrukt

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Waarom moet een manke tekst zo dringend vertaald worden...Het lijkt wel of hier een soort zelfmoordcommando aan het werk is. Immers, na afloop blijkt dat de tekst oninteressant blijft (gezeur van een oude dichter geslingerd tussen zelfoverschatting en...Voor Sireuil was deze mise-en-scène een grote gok: een gesloten tekst ontsluiten binnen de conventies van het muziektheater


Toon volgende resultaten