Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "subsidiëringsvoorwaarden"Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Subsidiëringsvoorwaarden De initiële tekst werd, voor wat de subsidiëringsvoorwaarden zelf betreft, grotendeels ongemoeid gelaten...De wijziging in de omschrijving van de creatieopdrachten aan de diverse auteurs is een andere, zij het indirecte, aanpassing in de reeks subsidiëringsvoorwaarden...Tenslotte werd de mogelijkheid voor de Vlaamse Executieve om van de subsidiëringsvoorwaarden af te wijken nauwer omschreven en beperkt (13). Financieringsenveloppe De Raad van State

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Het podiumkunstendecreet vermeldt expliciet het respecteren van deze CAO's als één van de subsidiëringsvoorwaarden

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Ik herinnerde mij uit de Vláámse theatergeschiedenis dat in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog een van de subsidiëringsvoorwaarden waaraan de repertoiretheaters moesten voldoen het