Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


94 document(en) met "subsidiëring" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Door de beperkte subsidiëring, de lage uitkoopsommen én de grote vraag naar kinderprodukties werken deze kleine groepen vaak tegen het moordende tempo van 180 à 200 voorstellingen per jaar

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
tot subsidiëring als D-gezelschap; in Nederland hoopten zij een overheidsfinanciering los te werken voor het Terra-project, dat ze samen met enkele Werktheaterpioniers (Shireen Strooker, Hans Man

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
nu: omdat men niet durfde te kiezen tussen een subsidiëring van Persona, De Salon en ADM, hebben Persona en De Salon voor vier jaar een derde gekregen van wat ze vroegen, een bedrag waarvoor men

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Maar het meest markante verschil is uiteraard de betere subsidiëring van de Franstalige theatersector: de Vlaamse Gemeenschap heeft 520 miljoen over voor theater, de Franstalige Gemeenschap 593...De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een sector trouwens die, gezien het grote aantal voorstellingen (meer dan 100 is niet uitzonderlijk) en de beperkte subsidiëring, meer dan het volwassenentheater afhankelijk is van die organisatoren

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 7) Oktober 1985 "Eén ding is zeker: het artistieke aanbod moet in de eerste plaats de subsidiëring en de vorm bepalen en niet omgekeerd... Gezien één minister van cultuur niet...kende slechts één gezelschap qua subsidiëring een normale evolutie

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
een (voor-)ontwerp van decreet 'houdende regeling van de subsidiëring van podiumkunsten', ingediend door gemeenschapminister van cultuur Patrick Dewael...het tweede luik van het socialistische voorstel, de subsidiëring, vervallen de gedetailleerde normen over wedde- en werkingstoelagen: de enige verplichting bestaat erin minimum drievierde van de...Door de aard van het politiek initiatief -- een decreet met regels voor erkenning en subsidiëring: men vraagt zich blijkbaar niet af of dit een efficiënt politiek instrument is, zo'n logge wet

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Het Jeune Théâtre heeft zich met deze grotere structuren, via aankoop van gepaste gebouwen en vooral ook structurele subsidiëring sinds 1975 (met een aparte toelage en aparte commissie), gaandeweg...cijfers van '84). Echt nieuwe initiatieven, waarvoor de aparte subsidiëring van het Jeune Théâtre oorspronkelijk bedoeld was, moeten het trouwens met bedragen onder het miljoen stellen, en zijn daarin

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Een concessie aan een directeur - geen subsidiëring; twee voorstellingen per dag; dus uiterste economie in decors; het steunen op een repertoire eerder dan op creaties; uiterste stabiliteit

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Allereerst moet men zich afvragen waarover precies zo'n raad moet adviseren : over het beleid, over de invulling van dit beleid (erkenning) of over de materiële toepassing ervan (subsidiëring). Nu

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Dit laatste moet ertoe bijdragen het Kaaitheater definitief uit de marge te halen, niet in het minst door de verhoopte gecumuleerde subsidiëring

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor...strekkingen gewaarborgd wordt, kortweg het cultuurpact (1). De aangehaalde artikelen zien er als volgt uit: Artikel 10 De regels inzake erkenning en subsidiëring in geld of natura van geregelde...overheden gelijktijdig omvat : - de subsidiëring van een kern van personeelsleden; - de jaarlijkse toekenning van een basistoelage voor de werking; - de subsidiëring op grond van

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Organisatie voor podiumkunsten Organisaties voor podiumkunsten kunnen erkenning en subsidiëring als gezelschap aanvragen, dan wel opteren voor projectmatige betoelaging...Nochtans werd ook in die tekst gesteld dat, om voor erkenning en subsidiëring in aanmerking te komen, een instelling diende te beschikken over een vast gezelschap van beroepsacteurs (5). Bij...het gunstige geval zou het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten', reeds zeer snel van

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Tot één week voor de première was er geen subsidiëring

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Haar voornaamste bezwaren betroffen het sociaal statuut van de acteurs van de gevestigde gezelschappen, het mogelijk wegvallen van erkenning en subsidiëring na een periode van 4 jaar en het wegvallen...De subsidiëring voor het geheel van de activiteiten en voor een welbepaald project kunnen niet gecombineerd worden (12). Het begrip 'startenveloppe' is nieuw...Zij heeft tot doel structurele subsidiëring van vernieuwende intiatieven mogelijk te maken (13). De startenveloppe bedraagt minimum 3 miljoen BF

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
de subsidiëring van de Nederlandstalige toneelkunst (juni 1975) staat het kindertheater nog niet ver

Nr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
De Vlaamse Opera en de Munt zitten vast in een bepaald stramien, waardoor zij niet buiten een zware subsidiëring kunnen...Subsidiëring zou enkel mogen gebeuren op basis van kwaliteit en niet op basis van het verlies dat men maakt

Nr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
Deze problemen worden nochtans bijna allemaal in de studie aangehaald: spreiding, subsidiëring, infrastructuur, funktioneren van de scholen, publiciteit, koopkracht, vrije voorstellingen

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
gebied van de subsidiëring van cultuur, krijgen te maken met de Waalse Gemeenschap: willen de steden bepaalde overeenkomsten toegekend krijgen, moeten zij hun culturele verplichtingen nakomen

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Zij stelden vast dat artistieke kwaliteit mogelijk een criterium zou worden bij de subsidiëring, wat hen als zeer ongepast voorkwam


Toon volgende resultaten