Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "sublieme" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 53, December 1995 • Sigrid Bousset • Moedervlekken op de ziel
Het sublieme vormt een tegengewicht voor het verlies dat zich zo onopvallend onder de huid heeft genesteld

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
De keuze voor drie dames van reusachtige omvang - onder wie een transseksuele vrouw - in plaats van geaccepteerde schoonheden is anders wel een sublieme regievondst met een subtiele dubbele bodem

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter T'Jonck • Peter Brook en de materialiteit van Becketts...
En het is heel goed mogelijk dat deze internalisaties vervolgens, als projecties, gestalte krijgen in sublieme uitingen van de kunst

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Deze twee visies op disciplinering komen volgens Hrvatin samen in het lichaam van de Fabre-acteur en -danser, hij is een krijger, een machine van de schoonheid, die het sublieme bereikt op het...Da un'altra faccia del tempo worden we volgens Hrvatin geconfronteerd met een 'ver- brokkelde en gelijktijdige regie waarin het sublieme in het obscene overgaat'. Hier bestaat het gevormde...Net als bij de danser moet het sublieme lichaam van de acteur verborgen worden, het wordt zichtbaar wanneer de acteur de volmaakte discipline of herhaling niet meer kan volhouden: de danseressen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Verschaffel beweert niet dat het Sublieme niet bestaat, hij verwijst zelfs met de regelmaat van de klok naar de gedachte van Pascal dat de mens in het universum verloren is tussen het oneindig kleine...Een van de essentiële passages van het boek, waar aan de hand van een bespiegeling over het dodenmasker scheidslijnen getrokken worden tussen het monumentale, het plechtige, het sublieme, komt op het...Wanneer het monumentale opgevoerd wordt tot het sublieme, kantelt het, over het grootse, in het kolossale en het doodse, tot (...) de ernst overslaat in zwaarwichtigheid

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
De stad wordt dan ook symbool voor een bepaalde sublieme, afgrondelijke ervaring, die het platteland niet kan leveren: 'men kan min of meer pathetisch kiezen voor de grootstad, voor de duizeling van...Bovendien is het zeer goed mogelijk om de uniciteit, het belang en ook de rol van de geschiedenis voor het theater op correcte wijze te legitimeren zonder al deze poespas en sublieme gedachtenvluchten

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
13 troubleyn, jan fabre - dirk roofthooft - de keizer van het verlies sublieme acteursprestatie van een subliem acteur, met een tekst van de grootmeester fabre over het leven van de clown

Nr. 61, Januari 1997 • Carine Meulders • Kunst versus Terreur
Dat levert soms obsceen-sublieme beelden op 'als een muurschildering in een donkere oude kerk, een massaal verwrongen visioen van een stormloop op de dood zoals alleen een oude meester die kon

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Zelfvergetelheid Ze praten over de eindscène van Le Désir, waarin zij een korte monoloog houdt over het tevergeefse maar sublieme van 's mensen verlangen

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
slotregel van Le Désir een 'sublieme vergissing'. In laatste instantie is het - mét Lacan - niets anders dan de mislukte ontmoeting met het Reële: mensen komen altijd te laat, behalve op het stervensuur, dat

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
Antropomorf begon waar de choreograaf zelf in het wondermooie Mijn solo voor Marie (vernietigd) - ook op het festival te zien - was geëindigd: in de bevreemding van de sublieme abstractie

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Daarentegen zorgt het sublieme of verhevene voor een meer gemedieerd en moeilijker soort van plezier...Het sublieme sommeert aldus de verbeeldingskracht om een glimp te pogen op te vangen van een mogelijke maar erg onduidelijke vorm...anders legt het een theatrale presentie op, een ondubbelzinnige lichamelijke werkelijkheid - terwijl veeleer de 'opticaliteit' van de sublieme opschorting van het gewicht op onthulling aanstuurt

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
Sublieme resonanties Het geheugen van Chase werkt naarstig, het draait op volle toeren, en stelt meer vragen dan het beantwoordt...Een stoutmoedige Baervoets mag dan al een theatertje opgezet hebben, wat ervan overblijft is slechts beweging die getuigt van een sublieme tijdelijkheid...Hoe kunstwerken ons ontvankelijk kunnen maken voor het sublieme gevoel

Nr. 71, Maart 2000 • Rudi Laermans • 'De zintuigen bedriegen nooit'
Ofwel, ofwel: ja, ik parafraseer hier, zo stel ook ik nu vast, ongewild het bekende Kantiaanse onderscheid tussen het schone en het sublieme

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Hij is bedekt met sneeuw, alsof het 'ludieke stof' dat in Mishima's citaat de sublieme essentie van de dingen genoemd wordt, op hem vast zit

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
echo van Lyotards analyse van het sublieme bij de schilder Barnett Baruch Newman: 'Het now van Newman, het now zonder meer, is aan het bewustzijn onbekend en kan er niet door geconstitueerd worden

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Het sublieme en het banale worden opgevoerd

Nr. 74, December 2000 • Hugo Haeghens • Programmeren in de periferie
werelds contrapunt voor een abstract veld van mythische proporties waarin het sublieme het banale countert en omgekeerd

Nr. 77, Juni 2001 • Hugo Haeghens • Herinneringsarbeid aan een droom
positie, gekoppeld aan een sublieme timing

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
etcetera 79 OOO 31 sublieme',... [in (Re)SORTwerd de beroemde uitspraak van Barnett Newmann, 'The siibliine is Now', tegen een van de muurwanden geprojecteerd], De promesse


Toon volgende resultaten