Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "studiedag"Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Cijfers geciteerd door Fuchs op de studiedag over kunstbeleid in Brugge

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Aan het einde van de studiedag bleef er slechts één enkele, ongenuanceerde kreet over: méér geld

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Survival of the fittest Belangrijker lijkt ons de studiedag die op 14 mei aan de VUB georganiseerd werd door de Fakulteit van Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen onder de titel...Door de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op deze studiedag (M. De Visscher van de Generale Bank en J. 'tKint de Roodenbeke van IBM) werd een zo zware verantwoordelijkheid voor de financiering

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De idee van een kindertheatercentrum is niet zo nieuw: op een studiedag rond kindertheater te Hasselt in april '84 werd reeds gewezen op de noodzaak van een dergelijk centrum in Vlaanderen

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Paul De Grauwe - Foto Herman Sorgeloos Zowel in recente interviews als op de VUB-studiedag "Geld voor de kunst

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
Het begon in de lente van 1984, in Hasselt, op een studiedag met als titel Kindertheater als Assepoes: waar wringt het schoentje

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
het kader van het voorbije Kunstenfestival organiseerden het Vlaams Theater Instituut, Temporalia en Maison du Spectacle la Bellone de studiedag Er zijn geen Belgen meer, Sire, il n'y a plus de Beiges

Nr. 55, April 1996 • Tuur Deevens • Kleine verkenning van een tussengebied
Er was een studiedag over mime-opleiding en mime-produkties, choreograaf Marc Vanrunxt gaf een toonmoment van een praktijkles met studenten van de Amsterdamse mime-opleiding, maar voor de rest

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
een voorbereidende tekst voor de studiedag rond dramatische opleidingen in het kader van het Theaterfestival 1996 waagt Pascal Gielen zich aan de stelling dat 'een artistieke opleiding misschien wel...Caroline Van den Borre Op 7 september wordt er in het kader van de randprogrammatie van het Theaterfestival in Brussel een studiedag over dramatische opleidingen georganiseerd

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
theater tegen de eenzaamheid' (Jeanne Brabants). 1. Dit werd duidelijk uit Pascal Gielens bijdrage aan de studiedag die het Departement Sociologie inrichtte ter gelegenheid van het festival

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
De studiedag bleek zijn naam meer waar te maken dan bedoeld was...Op de laatste studiedag, die veelbetekenend doorging in cultureel centrum De Warande, bleek duidelijk dat de FEVECC, de koepelorganisatie van de culturele centra, zijn schouders heeft gezet onder de...De gesprekken in de thematische werkgroepen op de laatste studiedag waren dan ook veel vruchtbaarder dan het plenumgesprek

Nr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
Zo schrijven Pascal Nicolas en Gie Goris in De Morgen van 20 maart 1998, naar aanleiding van het colloquium en de studiedag rond Glokale Kunst die de lentewende (21 maart is tevens werelddag tegen...Zo werd tijdens de studiedag in het Antwerpse provinciehuis, na de lezingen van de internationale gasten (zijnde Lamice Al Amari, Kwabena Nketia, Gerardo Mosquera en Rasheed Araeen) en de...Niet echt verwonderlijk dus, dat de leden van het Brusselse theatergezelschap Dito'Dito na afloop van de studiedag de vraag opwierpen waarom dit glokale discours niet openlijk met de noodzaak van het

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Inzet van de studiedag aan de UIA was de symbolische bestraffing van de intellectuele masturbatie van de cultuurfilosofie

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
gehouden studiedag, heeft als ondertitel: 'Wat maakt theater en dramaturgie politiek in onze tijd

Nr. 67, Maart 1999 • (advertentie)
een nieuwe editie van KORSTMOS, met maar liefst vijf jonge projecten + een STUDIEDAG rond het produceren van jong werk en omgaan met jonge artiesten + de voorstelling van de Victoria CD-ROM

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Hetzelfde geldt overigens voor de VTi-studiedag die ter gelegenheid van het jongste Theaterfestival onder meer aan het Monstertje Brussel gewijd werd

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
Zo begon Walter van den Broeck zijn inleiding op de studiedag Eeti pleidooi voor sma(a)k, op 25 september 2001 georganiseerd door Kunst en Democratie in samenwerking met de Koning

Nr. 85, Februari 2003 • Luk Van den Dries • In memoriam Carlos Tindemans: 1931-2002
Ik herinner me nog heel goed hoe Carlos, wiens schaduw altijd heel ver voor hem uitliep, binnenkwam op een studiedag over theater die aan de VUB - mijn toenmalige werkplek - werd georganiseerd

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
Het eerste is de openingstoespraak tijdens een recente studiedag dans georganiseerd door het Vlaams Theater Instituut...Ondertussen heeft deze betekenisverenging zich tegen zichzelf gekeerd en vormt ze een serieuze belemmering voor de toenaderingsgedachte: in een publieke toespraak tijdens een studiedag van het VTI...Studiedag voor de danssector georganiseerd door het VTI op 27 juni 2006 in Stuk Leuven idem i Intussen is bekend dat de Vlaamse Opera in 2008 een nieuwe juridische structuur krijgt en

Nr. 114, December 2008 • John Zwaenepoel • Column: Aengespoeld
De studiedag in Turnhout ging over het oneigenlijk gebruik van de term per diem in niet-Schengen-landen


Development and design by LETTERWERK