Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


166 document(en) met "studie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Men zou kunnen zeggen : een studie in menselijk gedrag

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Dashs boek komt geenszins over als een feministisch pamflet maar vormt een evenwichtige studie geargumenteerd met citaten uit Shakespeare, Simone de Beauvoir, John Stuart Mill, Kate Millett en

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
aan Jaak van Schoor, aan Carlos Tindemans of aan uw dienaar, om een studie te maken, b.v

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het is niet gebaseerd op een foto, maar wel op een studie in perspectief

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Op vlak van theaterwetenschap en -studie loopt de R.U.G

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Zijn muziek sloot zo nauw bij de tekst aan, dat Janacek een studie maakte van de intonatiepatronen van zijn moedertaal, en vanuit die kennis van het fonetisch materiaal zijn thema's opbouwde...Dit artikel is meer een vergelijkende studie tussen de Claus- 'vertaling' en de enkele maanden oudere en eerste Nederlandse vertaling van de hand van H. Ver-bruggen...Manuela Van Werde, Jean Verbert (HIDT/Studio Herman Teirlinck). Etcetera ontving Wesker the Playwright Glenda Leeming "Dit boek is een totaal nieuwe kritische studie van

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
persoonlijkheid, een leegte die zich paradoxaal omkeert in een aanwezigheid, die de oorsprong van het werk zelf is." (1) 8. De voorstelling is, onder meer, een lange studie in het gebruik van licht...Een studie in manipulatie eigenlijk (een constante bij de Witte Kraai). Lucas Vandervost doet dat schitterend: hij is tegelijk subtiel en grof, schrijnend en trots, potsierlijk en tragisch

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Er restte mij enkel het uniform te dragen, te gehoorzamen aan de bevelen van hoeerhand, Dat was de oplossing voor mensen van mijn afkomst; die geen ambacht kenden en geen mogelijkheid tot studie

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
studie

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Meteen is de hele regie een studie van het gebruik van de ruimte, waarbij het opvalt hoe zeer de randen van de speelruimte worden gebruikt...Een fel geloofde maar nogal ontgoochelende studie van het werk van Mozart

Nr. 9, Januari 1985 • (advertentie)
Het houdt een studie in via het bewustzijn en diens veranderingen -- en niet een gewone overdracht van technieken

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Geen geval-studie -- zoals Freud over Schreber of Anna O. schreef -- maar bedenkingen bij een abstract gebeuren, nl

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Uit deze studie blijkt o.m...Laten we alvast enkele vraagtekens plaatsen bij hun optimisme, of meer concreet bij de Amsterdamse studie, niet zozeer wat het aangebrachte cijfermateriaal, maar wel wat de intenties betreft...een artikel over het Canadese kunstbeleid dat gelijkaardige cijfers bevat als de Amsterdamse studie worden de intenties onomwonden meegedeeld "... let us prove to society that we can justify our

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Kunstsocioloog Warna Oosterbaan Martinius maakte in opdracht van de Nederlandse minister Brinkman een studie over de redenen die de overheid kan hebben om een kunstbeleid te voeren, 't Stuc in Leuven

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
De studie van het theater (in zijn eerste verwarring tussen tekst, genre, gebouw, instituut en groep mensen) is nog altijd geldig voor onze projecten nu...Bovendien stoffeert deze studie de polemiek en de verantwoording...XV- Città ideale In de renaissance is de scène, en meteen ook de architectonische organisatie van de zaal, ontstaan vanuit de studie van het perspectief en, algemeen, vanuit de studie in de

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
vergelijkende studie bevat van SOI-medewerkster Els Baeten over het theaterbeleid in Frankrijk, Nederland en Vlaanderen...Deze studie is nuttig als achtergrondinformatie bij voornoemde referaten...Meer nog dan tijdens het colloquium, komen in de studie de verschillen tot uiting tussen het thea-terbeleid (en het hele theaterleven) in Frankrijk, Nederland en Vlaanderen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
De opera heeft inderdaad zo weinig met het wezenlijke van Kafka te maken, dat de uitstekende studie over diens roman door professor Ludo Ver-beeck in het programmaboek nauwelijks enige relevantie

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Ook omdat de structuur van het vers de acteur leert spreken, leert omgaan met taal, leert duidelijk de taal te hanteren, wat een niet te onderschatten opgave is bij het begin van een studie

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het speltrai-ningsprogramma krijgt resoluut de meeste aandacht met daarin veel ruimte voor improvisatie en een ontwikkelingsgradatie van eenvoudige deelaspecten tot complexe rol-studie...Het verband tussen stem en lichamelijkheid vormt een object van studie

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
De Russische linguïst Vladimir Propp heeft de studie naar het structurele verloop van volkssprookjes in de jaren '20 op gang gebracht met zijn Morphologie du conté, een eerste onderzoek over deze