Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


200 document(en) met "studenten" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Een wetenschappelijke vertaling is goed voor mensen die geen Engels kennen of voor studenten die moeite hebben met Shakespeare

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
studenten die enorm hard moeten werken om straks voldoende competitief op de arbeidsmarkt te verschijnen, te blijven interesseren voor nieuwe tendensen in de kunst

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Ik herinner me nog dat een van de eerste vragen die Jan Decorte stelde aan zijn nieuwe studenten, was wat hun aantrok binnen het theater en ook in welke vorm van theater zij ooit zouden willen werken

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
De inbreng van de studenten is maximaal: wij moesten werken

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Frankrijk merken we een analoge situatie: van 1968 af dwingen de Conservatoire-studenten een grotere keuzevrijheid af en worden ook de eindexamens geschrapt om in 1977 weer in een traditionele plooi...Antwerpen (de Singel) zijn er voor de drie jaren toneel slechts twee lokalen; de studenten moeten er oefenen op de trappen, in de kelder en bij mekaar thuis...Brussel hebben de studenten tijdens de winter twee weken gestaakt om de verwarming te laten herstellen; het huis is vervallen en men moet er volgend jaar uit

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Ook het feit dat de gedecimeerde werkgroep steeds meer afhankelijk is van het seminariewerk van studenten, heeft wellicht zijn tol geëist

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Onder de titel Objective Drama onderzoekt hij met een team van studenten, technische specialisten en meesters van rituelen uit verschillende culturen op welke manier deze elementen te manipuleren

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ook in de gesprekken met de studenten komt het lichamelijke aspect als organische basis van het acteerproces telkens terug: nogal wat deelnemers hebben al verschillende opleidingsjaren achter de rug...Vier studenten volgen het eerste jaar (de training - "de mimestudio is geen school, geeft geen lessen maar werksessies" - duurt twee jaar). Ze hebben allemaal al verschillende soorten stages gevolgd...Alleen denk ik dat ik zeer pedagogisch werk, ik ben zeer gevoelig voor wat in de studenten omgaat

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Zijn laatste is De Navel geweest in 1984 door dezelfde KNS, tenminste wanneer we de twee korte stukken Cecile en Het Damesorkest door de studenten van Studio Herman Teirlinck in datzelfde jaar niet

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Het biezonder diploma THEATERWETENSCHAP omvat: -- een ruim theoretisch vakkenaanbod dat de studenten vertrouwd wil maken met een wetenschappelijk kader en een aantal...een jaarlijkse theaterproduktie waarbij de studenten onder begeleiding van een beroepsregisseur aan een enscenering werken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
zoals dat bij zijn studenten aanwezig was, en aan de andere kant de eigen weerzin die zich stilaan van hem meester maakte en daaruit de constructieve behoefte om verder te kijken dan het verworvene en het

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
januari 1978 heeft Lee Strasberg in Bochum een seminarie gegeven voor acteurs, regisseurs, studenten...Daar worden studenten opgeleid

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
een ruim theoretisch vakkenaanbod dat de studenten vertrouwd wil maken met een wetenschappelijk kader en een aantal basisbegrippen voor de analyse van zowel teksten als opvoeringen...een jaarlijkse theaterproduktie waarbij de studenten onder begeleiding van een beroepsregisseur aan een enscenering werken

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Jan Decorte, een hofnar weggestuurd
de schoolvoorstelling Cymbe-line regisseerde, die uitgenodigd werd op het Holland Festival Onder de studenten die hij opleidde vinden we ñamen als Viviane De Muynek, Dirk Van Dijck, Willy Thomas

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Op het moment dat hun artistiek elan het sterkst is, oefenen zij een reële aantrekkingskracht uit op werkelijk getalenteerde studenten

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
84-85 werd het hele opzet van de voorstelling, na grondige evaluatie door de studenten zelf, omgegooid...Uit verschillende richtingen van Letteren en Wijsbegeerte zijn die vakken bijeengebracht waarvan de verschillende docenten zich bereid verklaarden studenten Drama en Theater toe te laten...Studenten zouden dan aan de verschillende universiteiten die vakken volgen, waarvoor de bevoegdheid ter plaatse aanwezig is. Maar woorden zijn verduldig

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
maken een typisch Wittgenstein-college in Cambridge mee: de filosoof doceert er niet echt (het publiek bestaat trouwens niet eens uit studenten) maar gaat samen met zijn toehoorders op zoek naar

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Daardoor heeft ze veel weg van een tot leven gekomen stripverhaal of een uit de kluiten gewassen studenten revue

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
Kan je de werkwijze schetsen die je met deze humaniora-studenten uitgezet hebt om die kwaliteit te bereiken ? "Alleszins niet door te repeteren

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Zes van de dertien studenten uit het tweede jaar werden na de voorjaarsproeven met eeuwige vakantie gestuurd...acht genomen dat ze een voorafgaande toelatingsproef overleefden en na het eerste jaar moeiteloos naar het tweede konden overstappen, pikken de studenten en hun ouders deze uitsluiting na twee jaar


Toon volgende resultaten