Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


149 document(en) met "structurele" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Anders dan met de boom van kleine theaters in de kamertoneelperiode die een kleine kopie waren/geworden zijn van het grote toneel, zoekt men vandaag naar nieuwe structurele omstandigheden waarin

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
heeft geleid tot een verregaande structurele wijziging in het Vlaamse theaterlandschap, zegt Tindemans

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
3.1) Zoeken naar een gemeenschapstoneel dat de spectaculaire elementen van het volkstoneel en de inhoudelijke en structurele complexiteit van het gecanoniseerde theater verenigt en dat de massa nog kan...creëren geen toneelgemeenschap op structurele basis

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Wat dit alles nog erger maakt, is het feit dat het bestaan zelf van Signaal een symptoom is geworden voor een structurele kwaal in de meeste culturele centra...Je dient immers het aanbod over één kam te scheren, omdat je produkties als gelijkwaardig moet beschouwen qua resultaat, terwijl ze precies om de vermelde structurele redenen nooit gelijkwaardig

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Steenfeesten, de Boulevard waar het theateraandeel miniem is en amper doel, dan rest nog het meest recente en omvangrijkste structurele festival, het Kaaitheater (Brussel, 1977). Opgezet als typisch

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Gezien aan deze vernieuwende groepen een zeer beperkte en vooral geen structurele steun werd toegezegd, bleef hun invloed op de rest van het theaterlandschap miniem

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Zodat er een soort uitleenfunctie van kennis zou ontstaan, op permanente, structurele basis

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
De vijfde editie, 1988, was meer dan ooit met de artistieke en structurele projectwerking van Oud Huis Stekelbees verbonden...Mits financiële en structurele steun van OHS zullen ze verder uitgewerkt worden...En ook dát is theater, ook dát is bepalend voor de richting die een groep uitgaat, voor de invloedssferen die overgenomen worden en voor de structurele accenten die in de toekomst zullen gelegd worden

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Ligt het aan de structuur van het stuk, de dubbele monoloogvorm die theatraal niet werkt, te weinig structurele spanning bezit

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
Af en toe een ereteken of een symbolische prijs, maar geen structurele plaats in het theaterproces en geen financiële stimuli van de overheid

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Helaas impliceerde deze structurele erkenning door de overheid van De Greefs werkplaatsmodel een verplichte kleinschaligheid, waar precies de Kaaitheatergroepen -- Ro-sas, Needcompany én de...verdedigbaar, in functie van actuele en toekomstige operaprojecten -- beletten de structurele uitbouw van dit alternatief...Een structurele artistieke reden dus, waarvan bv

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Die openheid wordt echter tegengewerkt door de structurele patstelling die Vlaams- en Franstalige organisaties uit elkaar drijft

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Enerzijds omdat ze de aldaar gegroeide structurele situatie terecht als fnuikend ervaren voor een permanente artistieke werking, anderzijds omdat de poorten van deze gezelschappen nooit écht voor hen

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Zonder enige structurele band worden associaties rond dat thema gebundeld en verwerkt tot een voorstelling...vertonen ze anderzijds opvallend veel structurele overeenkomsten, die terug te voeren zijn op hun gemeenschappelijke Catalaanse achtergrond

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Het Jeune Théâtre heeft zich met deze grotere structuren, via aankoop van gepaste gebouwen en vooral ook structurele subsidiëring sinds 1975 (met een aparte toelage en aparte commissie), gaandeweg

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Platonov werd zowat de vuurproef: het stuk dwingt tot structurele keuzes (in thema en vertelwijze) in de tekst zelf, tot meer dan gebruikelijke aandacht voor de behandeling van de toneelruimte, tot

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Wat niet belet dat de dansers verheugd zijn over het feit dat er eindelijk structurele aandacht voor hun werk bestaat, zodat het feitelijke monopolie van het 'museale' ballet op dansgebied doorbroken

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Voorwaarden om toe te treden zijn dat deze theaters zoeken naar nieuwe auteurs en dat ze gemeenschapstheater zijn met een vast ensemble, een vaste technische ploeg en structurele en financiële

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Het gebrek aan mobiliteit in de opera heeft meer structurele redenen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Over de structurele, dramaturgische en ideologische codes van de voorstellingen komen we niets te weten


Toon volgende resultaten