Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "speeltekst"Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Eigentijds acteren (dat zich niet laat beïnvloeden, aantasten of determineren door de historische periode-voorwaarden van de aan te reiken speeltekst) wijst het begrip 'karakter' of 'personage' (met

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De creatieve rol van de regisseur, als organisator van meer dan enkel de mimetische impuls van de acteur, van meer complexe impulsen dan in de vooraf reeds beschikbare speeltekst opgenomen zijn, ligt

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De opdracht van de regisseur luidt dan ook binnen de speeltekst enige structurele noodzaak aan het licht te brengen...Dergelijke verhouding is tegelijk ook een kritische opstelling; ze stoelt op overwegingen die niet expliciet in de speeltekst terug te vinden zijn maar die thuishoren in de matrix van de opvoering en...Bij deze benadering bevat een speeltekst meer dan acteurs en ontwerpers op hun respectieve eentje Ín staat zijn over te dragen

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Daarnaast heeft hij zich echter de moeite getroost deze vertaling te confronteren met anderstalige, filologisch meer accurate vertalingen, wat meestal in een meerwaarde van de speeltekst resulteert

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
De geschiedenis van het ontstaan van de speeltekst doorheen de verschillende tekstversies en repetities (waarvan hierna twee tekstuele etappes afgedrukt worden) is precies de verovering van een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Cyriel Buysse De speeltekst die De Tijd brengt, is geen rechttoe rechtaan vertaling van Van Lerberghes stuk -- al kan het programmaboekje wel die indruk wekken -- maar een bewerking door Lucas...Voor een exhaustieve vergelijking van bron- en speeltekst hebben we hier geen ruimte, maar toch willen we de aandacht vestigen op de drie belangrijkste mechanismen die gemeenschappelijk hebben dat ze

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Onder de speeltekst wordt via allerlei kleine tekens een subtekst voelbaar gemaakt die de op til zijnde conflictsituaties suggereert, waardoor de intrige van het stuk op een organische manier zijn

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
parten te spelen). Ook Joyce's gedetailleerde regie-aanwijzingen worden speeltekst en aan Richard toegewezen

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Met een scherp oog voor het lelijke en het triviale wordt een nieuwe speeltekst geschreven...Die Frau vom Meer loopt de speeltekst vast in alleenstaande woorden

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
Ik kom niet met een speeltekst naar de eerste repetitie

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
Gezien Horváths grillige constructies een niet geringe opzet met een bijwijlen grotesk klinkende, met dialectflarden doorspekte, maar niettemin heldere speeltekst als eindprestatie...De wrijving tussen deze oneigenlijk klinkende speeltekst en het scènegebeuren genereert de voor Horváths personages zo noodzakelijke ironie

Nr. 91, April 2004 • Ellen Steynen, Eric De Volder • Dansen met de schaduw van het onbewuste
De eerste repetitie begin je immers met een wit blad en de uiteindelijke speeltekst is het rechtstreeks resultaat van lange improvisatiesessies

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Verveeld zitten de acteurs aan houten tafels met de speeltekst voor de neus te wachten op hun beurt om te spreken


Development and design by LETTERWERK