Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Sontag"Nr. 12, Januari 1985 • (advertentie)
PARIS, PAXTON, PERSOONLIJKE SMAAK/Q. QULTUUR/R. RYCKAERT, ROTTERDAM, ROSSI/S. SONTAG, STUC, SIOUXSIE AND THE BANSHEES, SLATER, STANDARD, STAD SCHOUWBURG, STIJL, SCHUTTE, SCHOONHEID, STEIN / T. TOMPKINS

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
Susan Sontag pleitte voor een "erotics of art": "We must learn to see more, to hear more, to feel more" of om het met Shakespeares Lear te zeggen: "We moeten gehoorzamen aan deze treurige, drukkende

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Wittgenstein Incorporated gaat over de moeilijkheid 'om niet meer te spelen', over het zoeken naar de uiterste eenvoud, naar de essentie van het acteren; Susan Sontag: "the tendency is toward less

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Zoals Susan Sontag zei: 'From now to the end of consciousness we are stuck with the task of defending art'. Van nu tot het eind van het bewustzijn, tot het einde van de eeuwigheid, tot boven ons de

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Persona hadden we gesprekken met Susan Sontag, Tadeusz Kantor, Max Frisch, Julian Beek en Judith Malina, Marguerite Duras... Toen het interview met Duras na haar overlijden opnieuw uitgezonden werd

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Contra deze dominante houding bepleit Sontag aan het slot van Against Interpretation een 'erotics of art': kunsterotiek contra kunsthermeneutiek...Sontag ontkrachtte het bekende verwijt van onbegrijpelijkheid, dat zo vaak tegen de kunst van Cage of Cunningham werd (en wordt) ingebracht, met de stelling dat er niets te begrijpen viel: 'just watch...verschillende, achteraf vaak postmodern genoemde sensibiliteit (ik zinspeel uiteraard op een ander bekend opstel van Sontag, Towards a New Sensibility, dat in de initiële discussie over het postmodernisme een

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Susan Sontag beschreef de bezigheid van kunstenaars ooit als 'doubling': niet de werkelijkheid imiteren maar er een andere creëren

Nr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
Maar Susan Sontag, die uit New York komt, moet beter dan zij weten wat de realiteit juist is, aangezien zij hen heeft aangeduid om haar te belichamen...En die mensen gaat Susan Sontag overtuigen van de 'realiteit' van hun lijden, terwijl ze die 'realiteit' ondertussen uiteraard culturiseert, theatraliseert opdat ze zou kunnen dienen als...Maar het gaat hier niet om Susan Sontag zelf

Nr. 88, September 2003 • Annie Declerck • In memoriam Joseph Chaikin (1935-2003)
Critici, denkers en schrijvers als Paul Goodman, Susan Sontag en Gordon Rogoff geven theoretische input

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
Susan Sontag wijst in haar belangwekkend opstel Regarding the pain of others (2003) op de aberratie van onze actuele verabsolutering van de fictionalisering van de werkelijkheid: 'To speak of reality

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven, Pieter De Buysser • Het 'buiten' verbeelden
Er blijven voor mij ook dingen die niet te recupereren zijn, die 'onoverkomelijk' zijn, zoals Susan Sontag en Hans Magnus Enzensberger dat aangeven in hun teksten

Nr. 100, Februari 2006 • Jason Farman • De virtuele Artaud: het computervirus als performance...
Sontag schrijft: ‘Een ziekte opdoen door een seksuele act wordt als moedwillig beschouwd en kan je dus verweten worden...22 Ross zit op dezelfde lijn als Sontag wanneer hij zegt: ‘De onderliggende morele verplichting is deze: je kan je beste vriend of vriendin al evenmin met je software vertrouwen dan je zijn of haar...14 Virginia Van der Vliet, The Politics of AIDS (London: Bowerdean Publishing Company, 1996) 15 Susan Sontag, AIDS and its Metaphors (New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1988

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Sontag, Susan, ‘The Pornographic Imagination’, in Styles of Radical Will, Delta, New York, 1981, p. 35-73


Development and design by LETTERWERK