Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "socialistische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
en de Raad van Beheer van de Gentse Vooruit is naar eigen zeggen vooral samengesteld uit "prominenten uit de socialistische familie". Bescheiden timmeren Alle centra programmeren

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De gebeurtenissen in Hoboken waren voor Jo Coppens, regisseur van de plaatselijke socialistische amateurtoneelkring 'Recht voor Allen', aanleiding om zijn wat mistige bestaan als acteur van de KNS te

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Na de oorlog en de daaropvolgende socialistische revolutie die aan haar vader het leven kostte, vluchtte zij naar Engeland...De scène en haar slot concretiseren wel allebei de natuurlijke alledaagsheid van leven en dood in een socialistische maatschappij die fel afsteekt tegen de irrationaliteit van Xenia's wereld met haar

Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
Nic Bal wordt een spilfiguur in het socialistische verzet...Die bladen droegen beloftevol-le namen als Morgenrood en Bevrijding: in dezelfde geest verliepen de debatten over de naoorlogse toekomst waaraan Nic Bal als lid van het socialistische oorlogsbureau

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
voorlopig slechts teruggaan tot WO II - dat het culturele beleid in Antwerpen steeds in socialistische handen is geweest ; niet alleen heeft Antwerpen sinds de bevrijding altijd een socialistische burgemeester

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
nauwe band met de politieke beweging buiten het theater evolueerde Grips van een 'anti-autoritaire' naar een 'socialistische' aanpak van het kind en de opvoeding...Men voerde een koerswijziging door naar een 'socialistische' opvoeding, een opvoeding tot klassenstrijd

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Nu, met de socialistische regering, stelt de minister van cultuur (Jack is niet op z'n mondje gevallen) dat hij het dansbudget verdubbeld heeft, maar dans blijft sterk achter op theater en muziek

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het was een slecht begrepen socialistische politiek: denken dat men door het aantal zitplaatsen van 1800 naar 2800 op te voeren niet meer elitair is. Ik wil wel aan de

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
men sluit coalities met rivaliserende socialistische fracties

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
mevrouw Sarfati, die het kinderuurtje verzorgde van Sarov, de Socialistische Arbeidersomroep van Vlaanderen ; elke dinsdag werkte Philips toen reeds mee aan dit jeugdprogramma

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De socialistische minister van Onderwijs Leo Collard had ingezien dat 'de regionale exploitatievoorwaarden van de schouwburgen* ('conditions d'exploitation'...) in de twee landsgedeelten niet

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
katholieke, socialistische en liberale pers, nu ook de Antwerpse Franstalige bladen, anders felle tegenstanders van De Gruyter, zich bij dit huldebetoon aansluiten: "Tous les intellectuels regretteront sa mort

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De Socialistische Partij bood op een avond in een Brussels hotel de Belgische artistieke wereld de kans te luisteren naar de inspiratie van Jack Lang, toen die nog Minister van Cultuur in Frankrijk

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Hij stopt daarna bewust met schrijven en gaat politiek-syndicaal militeren, op de linkerflank van de socialistische beweging...Het essentieel verschil is natuurlijk dat Muller in een socialistische samenleving schrijft (de DDR), en Louvet in een kapitalistische

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
En de socialistische cultuurminister Hilde Hawlicek bleef niets anders over dan haar vakbonden en haar Burgtheaterdirecteur zoveel mogelijk te sussen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
het tweede luik van het socialistische voorstel, de subsidiëring, vervallen de gedetailleerde normen over wedde- en werkingstoelagen: de enige verplichting bestaat erin minimum drievierde van de

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Als je omwille van het Stalinisme het hele socialistische model op de vuilnisbelt zou gooien, dan moet je ook het hele christendom afschaffen omwille van de Inquisitie, dan moet je het kapitalisme...Het stalinisme heeft natuurlijk fascistische trekken, maar binnen het algemene socialistische of marxistische model bestaat er wel mogelijkheid tot bijsturing

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
socialistische paradijs en hadden de overigen de kelders van het theater onder water gezet met de inhoud van het bassin dat eigenlijk bedoeld was voor óp het toneel...Die wees je dan op het belang der internationale betrekkingen, de broederschap der volkeren en het desbetreffende theater kende met zijn blaffend telefoontje weer haar socialistische plicht

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Niemand denkt bij 'Pruisen' zonder meer aan een glorierijk cultureel verleden: die cultuur is verwond door het nationaal-socialistische 'incident', en kan niet zonder meer ontsmet worden door

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
En de rekensom is duidelijk gestoeld op de twee partijen die in de Vlaamse Raad de zetels verdeelden: 21 miljoen is bestemd door de socialistische fractie en 21 miljoen door de CVP-partij


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK