Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Siegfried"Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Michael Merschmeier, jongste redactielid: "Theater Heute is bijna 25 jaar geleden ontstaan op initiatief van Henning Rischbieter, die nog in de redactie zit, van Siegfried Melchinger en van de

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Terug in Antwerpen krijgt Joris Diels belangrijke partijen in Shaws Sint Joan en de rol van Siegfried in Hebbels Niebelungen

Nr. 16, Januari 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Strauss legde namelijk in deze beide scènewerken zo veel roodgloeiende emotie per strekkende maat neder dat zelfs Siegfried en Götterdämmerung, om een in geladenheid enigszins congeniaal paar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
1918: Siegfried, H. Van Overbeke leest een pamflet voor aan het publiek van de Gentse Schouwburg n.a.v

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het repertoire was er afwisselend klassiek en modern (Capek, Pirandello, De Ghelderode,...). Siegfried (1918): Van Overbekes pamflet richt zich tegen de sensatie-drang van het volkse publiek...Hij doet een oproep tot jonge drakendo-ders om zoals Siegfried de "draken", dat zijn de meio's, uit de Gentse schouwburg te verdrijven: "Uit de balans van de inventaris der tooneel-kunst in Vlaanderen...er dan in dezen tijd, nu alles wordt te keer gegaan, een logischer gevolg denkbaar dan dat de jeugd zich aan zou stellen als een Siegfried ten strijde tegen den draak

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Syberberg is niet bereid of in staat om, zoals de verdrevenen Günter Grass en Siegfried Lenz dat deden, in 1970, in de delegatie van Willy Brandt die Polen bezocht, aan die verdrijving een historische

Nr. 35, September 1991 • Gunther Sergooris • Wagners magnum opus in De Munt
Siegfried wordt het slachtoffer van de manipulaties van Hagen, zoon van Alberich, en wordt vermoord...Siegfried". Tijdens datzelfde jaar rijpt ook het plan voor een vierdelige cyclus: Der Ring des Nibelungen neemt definitief gestalte aan...Zij krijgen nu de titels Siegfried en Götterdämmerung

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Ofwel betekent het einde van de Ring, met de dood van Siegfried en alle goden, dat het marktmechanisme ('de vloek van het goud') alles herleidt tot zijn geldwaarde...De Ring is een laatste offer aan de beschaving, het Festspielhaus mag samen met de goden en het lijk van Siegfried in de vlammen opgaan...Siegfried en het Festspielhaus zijn de laatste offers voor de bewustwording van de mensheid (het pubhek). Deze wordt verlost uit haar historische determinatie omdat de Ring op metaforische wijze de

Nr. 36, December 1991 • Gunther Sergooris • Den seligen Göttern, wie geht's?
Het verste ging de regisseur daarbij in de karakterisering van Siegmund en Siegfried...Zijn Siegfried is een niet onaardige jongen, niet van de shmsten, maar met een zekere goedmoedigheid...Weliswaar is William Cochran wat de stem betreft geen luxe-Siegfried, maar hij weet er een aanvaardbaar en vaak zelfs grappig personage van te maken

Nr. 46, Januari 1994 • 
Siegfried in de Ring uit 1991

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Siegfried in de Ring uit 1991

Nr. 78, Januari 2001 • (advertentie)
18 jaar De Beweeging in woord en beeld gebracht door Katie Verstokt, Patrick de Laender, Marc Vanrunxt, Alex Mallems, Herbert Reymer, Hildegard De Vuyst, Walter Siegfried (S), Jellichje Reynders

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
Rothbart en zijn dochter Odile verschijnen vermomd op het feest om Siegfried te misleiden...Onder andere de solopartijen van Siegfried en Odette/Odile hebben moeten inleveren en meer algemeen werd de drang naar circusachtig vertoon danig onderdrukt, wat zeker geen slechte zaak is. (De...het verloop van de opvoering zal de ketting ook de ontbrekende tegenspeelster voorstellen en een symbool worden van de seksuele passie waardoor prins Siegfried gedreven wordt

Nr. 107, Juni 2007 • (Advertentie) • (Advertentie)
2007 2008 INFO / ABONNEMENTEN / KAARTEN 070 22 02 02 WWW.VLAAMSEOPERA.BE La Damnation de Faust / Siegfried Le Nozze di Figaro / La Strada Dialogues des Carmélites / La

Nr. 108, September 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Siegfried www.ringvlaamseopera.be DE VLAAMSE OPERA IS EEN INSTELLING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN GENIET DAARNAAST DE STEUN VAN: DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, DE PROVINCIE ANTWERPEN, DE

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Voor Van Hove spoorden de gebeurtenissen op Virginia Tech met het verhaal van Siegfried, ‘een jonge man die zich vervreemd voelt van de bestaande wereld en zich terugtrekt in de bossen waar hij zich


Development and design by LETTERWERK