Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "sensaties"Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
lichamelijke, visuele en auditieve sensaties aanscherpt, binnen een zeer reëel (d.w.z

Nr. 11, Juni 1985 • Steve Paxton over Ave Nue
gebruiken taal als substituut voor sensaties, niet als een substantiëring van de resonantie tussen mensen

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
een chaotische opeenstapeling van sensaties, die elkaar opvolgen in grote snelheid en in ontelbare zich steeds wijzigende kombinaties ? In diverse theaterprodukties wordt vandaag gezocht naar de

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
De krachtige sensaties die het publiek ervaart laten zich inderdaad zelden makkelijk ordenen of tot een beschrijfbare inhoud reduceren

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
glas even vaak voor onze eigen ogen stond, meer gewend als wij waren geraakt aan postmoderne snelheid, lichamelijke sensaties en visuele hoogstandjes dan wat hij leek te bieden aan schijnbare

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Doordat Vanrunxt weigert het lichaam tot het uiterste te drijven ontsnapt hij aan de harde sensaties van het gemediatiseerde lijf

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
sensaties die Bohner nastreefde terug te vinden

Nr. 71, Maart 2000 • Rudi Laermans • 'De zintuigen bedriegen nooit'
Dàt geheugen is lichamelijk omdat het zich oriënteert op zintuiglijke indrukken, dus op sensaties of affecten...Ze maken of verwerken indrukken die ja dan nee resoneren met eerder opgedane sensaties...Dan is er enkel een diep gevoel van verveling bij de voorbijsnellende stroom sensaties

Nr. 71, Maart 2000 • Pieter T'Jonck • Spelen met gebouwen
Dat het echte leven, de echte sensaties of ervaringen die zij willen tonen, zich overal behalve binnen de muren van het theater bevinden

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Geïmproviseerde dans is een spel van lichaam en geest met de anatomie, de creativiteit, de fysieke krachten, de ruimte, de tijd en de sensaties die daarbij ontstaan

Nr. 74, December 2000 • Annemie Vanackere • Theatersensaties delen
het gevoel krijg dat al mijn cellen in stilte aan het meedansen zijn). Nee, laat mij maar kijken, en liefst op de ouderwetse manier: anderen die mij live hun keuzes laten zien en mij daardoor sensaties...Idealiter zijn de sensaties van de theatertoeschouwer veelgelaagd en complex: tegelijk zintuiglijk, emotioneel, intellectueel of anderszins verrassend

Nr. 78, Januari 2001 • Piet Van Duppen • Wat is licht?
Maar men zou het ook kunnen zien als een complexere interactie van sensaties met de structurerende en beoordelende capaciteit van de geest, die de Gestalt-achtige structuren aanbracht waardoor

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
de totaalervaring van een bezoek is vooral te danken aan het amalgaam van synesthetische sensaties

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
zijn theater versmelten verschillende zintuiglijke indrukken samen tot een amalgaam van synesthetische sensaties

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • De intieme ervaring
Wat het theater in zijn meest pompeuze 'theatraliteit' wél kan overbrengen, zijn sterke sensaties...Hij laat zich genoeglijk onderdompelen in een bad van sensaties, prikkels en de spanning van het onbekende

Nr. 92, Juni 2004 • Jeroen Peeters • "Het ongeziene kijken: Omtrent visualiteit, blinde vlekken...
Allerhande mogelijke sensaties die de zitter beleeft door de ongemakkelijke nabijheid van de performers dagen de kijker uit tot een verregaande inleving die ook zijn kijken uit balans brengt

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
eenvoudig te consumeren environment van beelden en sensaties

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
derverschillen, zelfliefde, sensaties en prothetische sub- stituties...niet-sek- suele sensaties, naar publieke seksuele vertoningen en clandestiene vormen van verslaafd gedrag, dankzij het internet

Nr. 114, December 2008 • Martin Nachbar • Doe mij na
Dat is wat Merleau-Ponty chair noemt – vlees, de verstrengeling van percepties, gevoelens, sensaties, gedachten en acties in de wereld...Ik wou onze lichamelijkheid tonen, aan onszelf en aan het publiek, en op die manier een kleed weven van sensaties, percepties, gevoelens, acties en bewegingen, ik wou familiekwesties niet zichtbaar