Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


114 document(en) met "seksuele" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • Gepassioneerd theater
Erotiek en geweld als twee onvervreemdbare grootheden' (Marian Buijs). Het gruwelijke van de buitenwereld wordt als verscheurend in het eigen lichaam ervaren, en de seksuele daad (triomf van het leven

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Het gaat daarbij, anders dan bij Wedekind, minder om de seksuele betekenis van deze 'experimenten', dan wel om de illusie dat erotiek onschuldig is. Maar de hovelingen in Ferrara hebben het 'geluk

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
Afgezonderd van de beschaafde wereld en op de rand van de fysieke uitputting, leveren zij zich over aan losbandigheid en seksuele perversiteiten in een haast dierlijk bestaan

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
het eerste lijden de personages daar nog onder en leven ze zich uit in beledigingen om de ander zo te raken dat er tenminste weer enige gevoelens ontstaan, al waren het maar seksuele

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
Voor Von Praunheim betekent zwijgen over persoonlijke seksuele geaardheid, interpersoonlijke seksbeleving en de sociale verantwoordelijkheden van de politieke overheid dan ook een gewisse dood sterven

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Het Hooglied als verzachter
Schnitzler voert een reeks mannen en vrouwen ten tonele die een voor een aan een onontkoombare seksuele aantrekkingskracht toegeven...Maar al deze seksuele ontmoetingen hebben geen enkel gevolg: de partners worden of in de steek gelaten of gaan zelf op zoek naar een nieuwe kandidaat

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Zo zal een verdediger van de integratie op één avond vaak verweten worden dat hij een voorstander zou zijn van de seksuele verminking van Noordafrikaanse meisjes en tegelijkertijd dat hij door zijn

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
De kritieken hekelden het gebrek aan actie, de droge dialogen en het intellectueel gebabbel over seksuele relaties ('een moeras van woorden'), de intelligente analyse die echter dramatisch niet werkt

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Aids op Broadway
Prior blijft alleen achter, en heeft visioenen van een engel, die een grote seksuele energie uitstraalt

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
esthetische voorbehouden die er op neer komen dat er te veel seksuele afwijkingen (iedereen uit de broek) in deze "herschrijving" van Schillers Don Carlos (Thalia-fragment) voorkomen: "Deze...Woudstra's interesse voor de verschillende seksuele identificaties die het kind vervolgens kan en moet aangaan ten behoeve van een seksuele identiteit lijkt uiteindelijk gering...Niet de seksuele voorkeuren maar de narcistische krenkingen en afwijzingen lijken zijn seksuele patronen te vormen, die in zijn geval, kroonprins aan het Spaanse hof

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
uit het onbeantwoorde streven naar erkenning, uit seksuele drift, uit weerzin en vernedering

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Aids in het theater, in de film of op tv, in de literatuur of in de muziek, kortom in de media, brengt willens nillens de hypocriete seksuele Tight Right White, Dar...Geweld heeft geen last van nationalistische bekrompenheid", schrijft Stephen Sanders nog, evenmin van etnische categorieën of van voorgeschreven raciale en seksuele identiteiten...vastgeroeste representaties van al even verstarde noties van raciale en seksuele identiteit

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
onder hoogspanning staan en waar de meest diverse vormen van seksuele aantrekking en afstoting herinneren aan barbaarse mythische verhalen...Alleen waren die problemen tot de jaren '50 op het toneel niet bespreekbaar, Vlaanderen durfde zijn existentiële en seksuele problemen niet in de ogen kijken, laat staan er een hele avond mee...theater, Jean Genet toonde vormen van politieke, sociale en seksuele onderdrukking en manipulatie, Beckett en Ionesco wezen op het absurde karakter dat de wereld thans aannam

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
tegelijkertijd door de seksuele revolutie overdonderd, lacht hij wat verlegen

Nr. 48, Februari 1995 • Ilse Vandesande • Splendid's van Jean Genet door Het Zuidelijk...
zijn film Un Chant d'Amour (1950) toont Genet hoe een bewaker alle cellen binnengluurt, als een alziend oog houdt hij de gevangenen en in het bijzonder hun seksuele spelletjes voortdurend in de gaten

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Tenslotte nemen jullie zelf de onmiddellijke geneugten van de seksuele roes in de mond: 'onthouding en onthechting zijn geen goede leermeesters' in het plezier en in de erotiek van het theater/de

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
Vrijdag trekt mij integendeel naar binnen in een arbeidersmilieu dat er een veel brutere seksuele moraal op nahoudt dan die die de CVP tot op heden tolereert...De seksuele omgang is één groot arrangement, alles wordt 'geregeld'. Iedereen koopt op een simpele manier zijn schuld af...De seksuele emancipatiestrijd is inmiddels grotendeels beslecht, en ondertussen weten we dat de problemen en frustraties er alleen maar lelijker op geworden zijn (zie het verzamelde werk van Gerardjan

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
uiting komt in fragmenten uit Omtrent Deedee en Een bruid in de morgen worden de in Claus' werk zo prominent aanwezige seksuele spanningen zeer voelbaar

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Gedoseerd, net niet op een choquerende manier, kreeg het publiek vragen over seksuele geaardheid en gen-der voor de voeten geworpen, lang voordat dit soort onderwerpen gemeengoed werd...Het lichaam van Daniëls, op ansichtformaat afgedrukt en op grote schaal gedistribueerd, werd een ikoon van de jaren tachtig: het decennium waarin de discussie over seksuele emancipatie een hoogtepunt

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Ze zegt dat ze met haar vriendin voor 500 frank heeft gewed dat ze zou durven vragen aan de professor of hij haar seksuele voorlichting wil geven...Maar Virginie laat zich niet zomaar de laan uitsturen en ze overtuigt Hervé dat ze wel degelijk een les seksuele voorlichting van hem wil


Toon volgende resultaten