Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "sectoren" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Schyvens: In de film mag dat, in de automobielindustrie mag dat, alle sectoren mogen dat, maar alleen literatuur en theater moeten op een Middeleeuwse manier voortwerken

Nr. 69, Januari 1999 • Jan Ritsema • Voor jou, voor jou en voor ons
Kunstbeoefening gaat dus erg op andere gesubsidieerde sectoren van de samenleving lijken...Hoe logisch dat ook in andere gesubsidieerde sectoren van de samenleving lijkt, in de Kunsten dringt de overheid daarmee binnen in het laboratorium van de makers

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
zijn beleidsnota Werken aan Netwerken stelde Luc Martens indertijd dat de kunst 'als één van de zachte sectoren kordaat verdedigd moet worden'. Een nobele gedachte waar op het eerste gezicht niets op

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Ze wil vermijden dat particuliere organisaties of heelder sectoren blindelings koers gaan varen op interne evidenties, wat overigens vaak gewoonweg neerkomt op 'meer en groter'. Of in het nog altijd...De zich reeds in de feiten aandienende supervisiestaat weet tevens dat enkel via communicatie - via overleg, samenspraak, 'geconfereer' - de door haar gereguleerde sectoren tot een actievere, niet op

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
andere sectoren heerst een vrij algemene opinie over kwaliteitsspreiding en daarmee verbonden aanspraken op subsidiëring

Nr. 72, Juni 2000 • Redactioneel
Het ritmeert het denken (en bijna ook de moraal) in een groot aantal sectoren van onze samenleving, niet het minst in de kunstensector

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
Ook in dit model is er voor beoordelingscommissies geen plaats: de sectoren moeten zichzelf organiseren en reguleren om het geld te verdelen

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Die wordt echter niet gelegitimeerd door een langetermijnvisie en evenmin omkaderd door een scherpe inhoudelijke diagnose van de betrokken culturele sectoren of kunstdisciplines

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
Daartoe kan het kunstenaars en culturele instellingen oproepen tot interactie met het (potentiële) publiek en eventueel met 'bemiddelaars' uit andere sectoren: onderwijs, sociaal en sociaal-cultureel

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
de politiek en van andere sectoren, maar ook –intern– met de interesse van de jonge kunstenaars

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Bestaande systemen in andere sectoren kunnen hierbij als voorbeeld dienen

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
En als je dat doet valt het onderscheid tussen disciplines en sectoren eigenlijk weg

Nr. 85, Februari 2003 • Tom Rummens • Wij zijn jong en onervaren. En verliefd
Wat niet wegneemt dat ook die sectoren rooskleuriger tijden moeten hebben gekend

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
OLAERTS: Ik weet dat de jeugdtheaters en het jeugdwerk erover morren, maar in de werkgroepen zitten toch mensen die in die sectoren gewerkt hebben of er nog in werken

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Kenmerkend voor het sociaal-cultureel werk is dat het werkveld voortdurend in beweging is: het terrein breidt zich steeds meer uit en heeft raakvlakken met diverse sectoren en domeinen, zoals welzijn

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Tegelijk moet men samenwerken met partners uit andere maatschappelijke domeinen en sectoren, waarmee men doorgaans weinig vertrouwd is en waarvoor bovendien andere decretale spelregels gelden...Kwaliteitsoordeel Gedurende de voorbije jaren heeft zich een massa praktijken en praktijkjes ontwikkeld binnen en over de diverse genoemde sectoren heen...Geen enkele sector kan zo sturend en planmatig te werk gaan als het leerplichtonderwijs, maar een meer tra-jectmatige benadering zou ook in andere sectoren zinvol kunnen zijn, al was het maar om de

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
Ondanks dat spectaculaire protest, en de quasi unanieme verwerping van dat akkoord door de organisaties die alle podiumkunsten- en audiovisuele sectoren vertegenwoordigen, heeft de Franse...Maar voor mensen die 'werken in sectoren waarin meestal met korte contracten wordt gewerkt', maakt de wetgeving een uitzondering

Nr. 89, December 2003 • Anne Teresa De Keersmaeker • "We gaan proberen er iets aan te...
Subsidiëring leidt niet per definitie tot onvrijheid, niet in de artistieke en niet in andere sectoren

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
De communicaties van het toneel met de buitenwereld beantwoorden niet aan de eisen die in de moderne maatschappij aan de functionele sectoren worden gesteld waaruit die maatschappij is opgebouwd

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Nezha Haffou spreekt daarom terecht van 'interactieve netwerken van verantwoordelijkheid'™ die politieke, socio-culturele, artistieke en academische actoren en sectoren met elkaar in contact moeten


Toon volgende resultaten