Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


140 document(en) met "schriftuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Toneelgroep Theater uit Arnhem, 1979). De poëtische schriftuur blijft behouden, de oude tekst wordt gelukkig ,niet in een modern jargon gewrongen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Onder het mom van 'filmische schriftuur' veroorlooft de hedendaagse auteur zich de onmogelijkste sprongen in tijd en ruimte, verdeelt hij zijn drama in kleine onderdeeltjes, maar verliest daarbij uit

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Van schriftuur erg 'Frans' (méér adjectieven dan harde feiten) tekent het boek een interessant subjectief cultuurportret van deze tijd en geeft het een inzicht in de vaak 'instinctieve', maar daarom

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Zijn schriftuur is weerbarstig, soms opzettelijk grammaticaal onjuist of vaag om nieuwe betekenissen te bevrijden zoals in Shakespeares Sonnetten

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Zijn schriftuur is weerbarstig, soms opzettelijk grammaticaal onjuist of vaag om nieuwe betekenissen te bevrijden zoals in Shakespeares Sonnetten

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Daarom schrijft vandaag de dramaturg de tekst, elke tekst principieel bij en om; hij doorkruist de auteurstekst met een nieuwe schriftuur...de voorstelling zelf vormt de 'lectuur' op ieder ogenblik de maatstaf voor het bewustzijn van de relatie tussen de originele schrijfwijze en de nieuwe schriftuur...De auteur legt een tekst uit zijn eigen tijd vast, de regisseur schrijft hem in zijn eigen tijd in, de schriftuur plaatst ons oog in oog met ons eigen tijdsbewustzijn

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Zijn compromisloze houding, zijn radicaal subjectieve schriftuur, geven gretig aanleiding tot schandaal in de Duitse pers

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
De observatie van de vrouw zoals ze uit de schriftuur spreekt heeft weinig 'vrouwelijks' en Jaak Vissenaken kan ons nergens -- ook niet op de meer tragische momenten - doen geloven dat we een vrouw

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
tot stand gekomen in de eerste helft van de jaren 70, in een sterk beeldende schriftuur, die reeds lang en complexloos afgerekend had met elke vorm van kneuterig naturalisme of beperkend psychologisme

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
die de groep zeer goed kennen en een grote homogeniteit in schriftuur weten te bereiken...Ook in de schriftuur drong Grips zodanig zijn mening op dat het menselijke en de theatrale vormgeving vergeten werd

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
De eigenheid van de schriftuur vind je daardoor niet voldoende terug in de voorstelling

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Vandaag komt de schriftuur als zeer verouderd over; men vraagt zich zelfs af waarom het stuk zo nodig opnieuw gespeeld moest worden

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
bezoek; ze wisselen wel wat woorden uit, maar in essentie bestaat Bernhards schriftuur uit twee monologen, Philips heeft geen moeite met het luchthartige van de variétéartiest

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Qua schriftuur is het waarschijnlijk het meest ouderwetse van de stukken die we gekozen hebben: zo'n echt Brechtiaans verhaal met liederen; een musical eigenlijk...Die schriftuur heeft dus met de werkwijze van die produktie te maken

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hoewel, ik blijf er ontzettend van houden, in tegenstelling tot de meeste schriftuur elders

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Het trof ons hoe groot de gelijkenissen zijn met de figuur en de schriftuur van Mullers Macbeth

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Ik ben het eens met Barthes dat metaforen een onschatbare waarde hebben, maar een schriftuur met alleen maar metaforen zou moeilijk te lezen zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Zwitserse auteurs hebben een verklaring voor de afwezigheid van reële impact van dergelijke schriftuur, die wel degelijk bestaat

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
de latere bedrijven verandert de schriftuur van Feydeau, en dan is er een merkwaardige harmonie tussen de beeldenstormende aanpak te Gent en de oorspronkelijke tekst...De problemen die de tekst heeft-zijn breedvoerigheid soms, een gebrek aan economie in de schriftuur-had deze ook al bij Sireuil...Jean Louvet blijkt een repertoire-auteur te zijn die, mits een ernstige verdieping in de "produktievoorwaarden" van zijn schriftuur (maar geldt dat niet voor elke tekst

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Twee 'Vlaamse teksten': "Dito' Dito" 's Frans/z, een schriftuur met diepgang in een authentieke beeldentaal en de Alles Liebe van het RVT, een plezierige voorstelling, zeer "Vlaams" van sfeer en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK