Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "resterende" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Wordt er met het resterende kleine beetje geld ook nog theater gemaakt

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Luid applaus van de resterende 30 à 40 mensen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Vanuit de hokjes brengen de spelers het verslag van deze dubbelkamp, terwijl ze in versneld tempo de vellen papier op de grond laten dwarrelen om tenslotte op luchtige wijze het resterende pak de

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
Het voorbeeld van hun collega en goede vriend volgend, waagde meer dan een zich zelf lijfelijk aan de resterende lichamen te beproeven

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Eva Bal stelt in haar rapport Kindertheater: een specialisatie terecht dat voor het jongerentheater in zijn geheel slechts 11 % van de koek beschikbaar is, terwijl de resterende 89% naar het

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Voor de resterende leden was er geen enkele reden tot samenblijven meer

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Zij vullen de rest van de voorstelling met een serie duo's in de resterende pluimen en op en rond een zetel

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Maar ook dat resterende dozijn bleek relatief

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
kunnen krijgen voor de schrijfopdracht en het resterende gedeelte na de beoordeling van de uiteindelijke tekst, een voorstelling of een try-out door de jury

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Blijkbaar is er in dit huis iets niet meer mogelijk: het boeiende theater uit Vlaanderen en Nederland krijgt in Brussel al ruimschoots kansen, het resterende aanbod op de theatermarkt wordt dunnetjes

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
En hoewel die nog lang niet vol zat, zou ik de resterende uren ginder nooit meenemen

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
kleine 2000 prachtige theaterfoto's... U kan een pakket van alle resterende nummers kopen tegen de prijs van 1000 fr...Fax.../...................... bestelt... exemplaren van alle resterende nummers van Etcetera, à 1000 fr

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
Momenten worden in hun gefragmenteerdheid uitvergroot, omhelsd als het ware als een knuffeldier, doodgeknuffeld, en daarna wordt het resterende kontlapje gekoesterd

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Van de 100 miljoen dollar budget worden er 50 ingebracht door de toeschouwers en de sponsors, de overheid subsidieert 7 procent van die 100 miljoen en de 43 resterende procent wordt ingebracht door

Nr. 69, Januari 1999 • Alexander Baervoets • Manifest: De klassieke dans en wij
Het KBVV is, zoals gezegd, het enige resterende klassieke dansgezelschap in België

Nr. 69, Januari 1999 • Bram De Sutter • Don't hassle me, I'm in transition
Wanneer iemand vijf jaar heeft gedanst, betekent dit niet dat je die vijf jaar effectief in Nederland hebt gedanst, vijf keer een half jaar kan ook en dan betaal je naderhand de resterende bijdragen

Nr. 74, December 2000 • Bernard Dort • Het boek in het theater
Dikwijls schat ik, aan de hand van de ruimte in het boek, de resterende duur van de voorstelling in om me te verbazen, om te voorzien, om te fantaseren: wat, we zijn al aan twee derden en er is nog

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
die uit +II in categorie C, die uit +I in categorie D, en die uit de basiscategorie én met meer dan 30.000 inwoners in categorie D (zie verder); - en door ten slotte de resterende gemeenten...2c), alsook de resterende gemeenten van de negen nabij Brussel die in de lijst van het ontwerpdecreet CC opgenomen zijn (art

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
de resterende 10% uit die van ons’ (Agamemnon in Aars

Nr. 80, Februari 2002 • Els Van Steenberghe • Op de brug: weg en weer (Leporello...
De resterende 'woordenballast' wordt behendig naar dit spel vertaald