Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


352 document(en) met "repertoire" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het stuk heeft, op een paar zinnen na, te weinig kwaliteit op zich, en ten opzichte van het vroegere Arca-repertoire (m.n...Fred Six, "De klassieken op het NTG-repertoire 1983-1984," in Ons Erfdeel, jg...Een letterlijke lezing van de tekst, door zijn eigen klemtonen gevisualiseerd, verwijst naar de eerste periode van het HTP-repertoire

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Het Antwerpse repertoire-gezelschap heeft de draad met actuele manieren van zeggen in het theater verloren; dat komt tot uiting zowel in de inhoudelijke analyse van de tekst, als in de scenische

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Hij was een ideaal directeur voor een officiële schouwburg: zijn repertoire bood een waaier die voor iedereen iets bevatte...Hij had een gezonde keuze bij het samenstellen van het repertoire; hij wist wat hij 'het grote publiek' moest geven en liep niet in experimenten...Ida Wasserman was een zeer getalenteerde en veelzijdige actrice die zowel in het klassieke als in het hedendaagse repertoire, in het ernstige en in het komische genre uitblonk

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Het repertoire van het Kamertoneel (Goerg Kaiser, Anton Tsje-chov, Oscar Wilde en ook een nieuwe naam, Nikolai Evreinov) verschilt amper van wat men elders speelt, allemaal klein bezette stukken...Hij doet dat door het programmeren van stukken uit het moderne repertoire, die een kans op succes hadden en toch geen concessies deden aan de slechte smaak, en van klassiekers die konden helpen om de...Hij verklaart nooit door de Duitsers onder enige druk te zijn gezet omtrent zijn repertoire

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • Chicago verovert Broadway
Het repertoire bestaat uit klassieke teksten

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
De vanzelfsprekendheid waarmee Marivaux de laatste 20 jaar in het repertoire van het Franse theater herleeft, geeft aan dat het niet alleen om een modeverschijnsel gaat

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
De mogelijkheden van de Munt-scène laten niet toe in repertoire te spelen, d. w. z. elke avond een ander stuk zoals in Duitsland ? "Neen, maar ik vind dat bij een theatermaken van hoge

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Parallellisme in het repertoire, voor zover dat bestaat, is nog geen concurrentie

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Nand Buyl is zonder enige twijfel een van onze meest talentrijke komische acteurs; wat voor een deel zijn voorliefde voor komedies kan verklaren bij het opstellen van het KVS-repertoire...verscheen onder de titel 'Publieksvriendelijk teater'. In het voorbije seizoen heeft KVS twee pogingen ondernomen om aan te sluiten bij een actueler en vormelijk interessanter repertoire, nl

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
zoveel jaar weer in het repertoire opduikt, zoveel inzicht verschaft voor de aanpak van z.g

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
Als Chéreau dan als volgend stuk op het repertoire diens Quartett kiest, ziet men meteen hoe logisch hij zijn programma opbouwt

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
aan dat de kleinere gezelschappen "voortaan" het moeilijker repertoire maar moeten brengen

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Een conjunctuurgevoelig repertoire...Evaluatiecriteria van de RAT Hebben de gesubsidieerde theaters bij het samenstellen van hun repertoire rekening gehouden met de evaluatiecriteria van de Raad van Advies voor de Toneelkunst...De aanwezigheid van Spaanse stukken in het repertoire '85-'86 heeft minder te maken met het cultiveren van een waardevolle traditie, dan wel met de occasionele aanleiding dat Europalia dit jaar aan

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Het resultaat is bekend: kleinere produk-ties, gammele decors, acteurs met vrijstelling van stempelcontrole, een risicoloos repertoire en dubieuze verkoopstechnieken

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Dré Poppe wou de mogelijkheden, respectievelijk beperkingen van zijn jong gezelschap uittesten via een uitgebreid, maar toch evenwichtig samengesteld repertoire...Qua repertoire veranderde er nauwelijks wat: Eysselinck selecteerde een vrijblijvend en blijmoedig 'tutti frutti'-programma met de klemtoon op Angelsaksisch werk...Het door Van Schoor samengestelde repertoire vertoonde naast het vertrouwde Angelsaksisch werk en een portie Franse boulevardkomedie, ook aanzetten tot koerswijziging naar het Duits theater, een

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
de praktijk blijkt de synthese van repertoire- en margetheater overigens ook moeilijkheden op te leveren

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Dit ooit eens experimentele kamertheater (EWT stond voor Experimentele Werkgroep Toneel) werd als structuur overgenomen door andere theatermakers die het roer stilaan ombogen naar een repertoire dat...Repertoire' in de strikte zin van 'het fragment uit de wereldtoneelliteratuur aller tijden, dat men heeft ingestudeerd' kan vandaag nog moeilijk op dezelfde wijze gehandhaafd blijven als, pakweg

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Jo Gevers valt de onbenijdbare eer te beurt het gezelschap met zijn zwaargehypothe-keerde middelen (structuur, repertoire, acteurs...) tot een kwalitatief verantwoord niveau op te krikken...gebleven en dit zowel wat het repertoire als de regie-aanpak betreft

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Uiteindelijk hebben we drie aspecten die een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de mythevorming van het VVT voor onderzoek weerhouden: de kwaliteit van het repertoire ( = wat...Eerst en vooral is er het repertoire...Steeds opnieuw en dat tot in de meest recente bijdragen, wordt hier gewezen op "het relatief hoge aantal kwaliteitsstukken" (7) dat het repertoire van het VVT siert

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Twee repertoire-gezelschappen, twee grote regisseurs - Herman Gilis en Claus Peymann - één tekst


Toon volgende resultaten