Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "realiteiten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Je zit dus altijd op dezelfde plek, in dezelfde ruimte en er komen verschillende realiteiten voorbij

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
De dadaïstische collages en gedichten van Kurt Schwitters zijn puur speelse experimenten met verschillende realiteiten, evenals het vroege werk van Max Ernst of de groteske griezelverhalen van Walter

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
Onder samenvatting en kroniek van de tijd versta ik getuigenissen van belangrijke trends, feiten, realiteiten, die de levensomstandigheden van de mensen van die tijd bepalen, beïnvloeden...Wat voor trends, feiten, realiteiten bepalen de levensomstandigheden van onze tijd...Dit is een pleidooi voor toneelvoorstellingen als getuigenissen van de goede en kwade realiteiten om ons heen

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Argumenten, dat wil zeggen: (alternatieve) realiteiten, analyses en utopieën

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Politieke, menselijke realiteiten, sociologische realiteiten

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Hij zit dan ook gevangen tussen twee realiteiten: die van de markteconomie en de ontkenning ervan

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
En inhoudelijk is Rijnders niet zozeer uit op een maatschappelijk getinte waarschuwing, of een ontleding van politieke realiteiten

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Virtualiteit Met de komst van virtuele realiteiten, en daarmee ook van virtuele religieuze bezinning, virtuele erotiek, virtuele kunst, virtuele politieke besluitvorming etc

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
deeltje én golf tegelijkertijd kan zijn, zoals in de werkelijkheid de liefde tegelijkertijd én bestaat én onmogelijk is,... dat tussengebied waar uiteenlopend-verwante realiteiten voortdurend met elkaar

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
naast, zoal niet tegenover de realiteit van 'het geld' (van beheer en verzakelijking). Dat beide realiteiten altijd ook sociale verhoudingen impliceren, ja daarzonder ondenkbaar zijn, raakt zo aan het

Nr. 71, Maart 2000 • Jan Goossens • De stadstheaters als cultuurhuizen
het beleidsplan dat we opstelden voor de volgende subsidieperiode hebben we enkel en alleen getracht onze ogen zo wijd mogelijk te openen voor die onontkoombare realiteiten

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Kunst in het algemeen en handwerk in het bijzonder ondergingen de symbolische en economische realiteiten van marginalisatie en exploitatie...Vanuit een interactieve ruimte was de matrix bezig met de dynamiek van lichamelijke en psychische realiteiten

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
de grond der zaak een prins is. In werkelijkheid is het stuk en is de figuur van Hamlet een kluwen van weefsels, dat ons zekere diep in de mens verscholen realiteiten, die ons aller natuur eigen zijn

Nr. 82, Juni 2002 • Judith Wambacq • Alles en niets
Acteur en publiek zijn geen onderscheiden polen meer die via het beeld op elkaar betrokken worden, maar twee min of meer verschillende realiteiten waarvan de samenkomst in een beeld resulteert

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Digitale schijn
realiteiten produceren, als ze hun empirie achter zich laten en de in de wetenschap bereikte theoretische exactheid bereiken...zoverre de alternatieve werelden schoon gevonden worden, zijn ze ook realiteiten waarbinnen we leven

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De Escapist van de apocalypsgerieratie: De wondere...
Voor mij leven zij allemaal in verschillende realiteiten

Nr. 100, Februari 2006 • Ive Stevenheydens • Games zijn extreem zintuiglijk
Vermeulen: ‘Het is een beetje zoals in de vroege films van Cronenberg: verschillende realiteiten en systemen lopen door elkaar

Nr. 101, April 2006 • Daniëlle de Regt • Raqs Media Collective
verbonden te worden aan andere 'documenten' of andere realiteiten, en om de innerlijke logica van macht te onthullen

Nr. 101, April 2006 • An van Dienderen • Afkicken van representatie
komt met de externe wereld - maar tegelijkertijd weinig inzicht beiden in de eigen historische en sociale realiteiten

Nr. 106, April 2007 • Elke Van Campenhout • Tussen transgressie & banaliteit: de valkuilen van...
Die realiteiten passen bij hun context, en ze zijn niet meer of minder manifest aanwezig in de kunst van vandaag, dan in de rituele kunstvormen van onze voorgangers