Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


204 document(en) met "reële" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Theatertijd staat tegenover reële tijd...De tegenstelling abstract/concreet is een ruimtelijke pendant van de tegenstelling theatertijd/reële tijd

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De voorstelling is een 'actueel' gebeuren in een decor met een eigen reële logica

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Belgische cirque beige heeft bewezen dat het reële engagement van het NTG behoudsgezind is. In de artistieke vormgeving volgt het NTG twee lijnen: enerzijds het

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het intrigeert me hoe je een voorstelling kan maken die én beantwoordt aan een hoge graadvan conceptualiteit, én tegelijkertijd een zeer reële, concrete en persoonlijke dimensie heeft...Het is theater zoals verwachten en te voorzien was Foto Luc Thibau Dat verklaart reeds een beetje waarom ik de voorstelling sterk vond op zijn reële momenten en eerder

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Rosas danst Rosas is een reële stap in de ontwikkeling van Anne Teresa De Keersmaeker

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
toch is er de introductie van reële elementen (b.v

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Magdalena, maar krijgt hier pas een reële functie). Maar de personages beginnen plots naast elkaar te spreken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Magdalena, maar krijgt hier pas een reële functie). Maar de personages beginnen plots naast elkaar te spreken...toch is er de introductie van reële elementen (b.v...Rosas danst Rosas is een reële stap in de ontwikkeling van Anne Teresa De Keersmaeker

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De goede aanzet tot reële voorstellings-analyses lijkt alweer tussen de plooien van gewoonte en zekerheid weggestreken...een reële handicap) een welkome uitdrukking...zowel mentale als reële verplaatsingen werden zichtbaar door voortdurend verschuivende doeken in een katrol-lensysteem

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
1982-1983 : Voor A, B, C zijn nog geen reële cijfers gekend...Uitgaande van een status quo in functies omvat de reëel gedane meeruitgave 8% (index en anciéniteiten). Voor D konden geen reële cijfers worden ingevuld omdat nominatieve bedragen werden ingeschreven

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
naar een reële of culturele voorkennis

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
naar een reële of culturele voorkennis

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Het resultaat is dat Van de Velde door een uitdagende vervorming van het reële de symboolkracht van de kunst vaak met verminkend geweld en verlies aan eigen sigma heeft willen afdwingen

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Elke reële vernieuwing in het Vlaamse theater had niets te maken met eigen auteurs, wel met de introductie van buitenlandse vernieuwers (b.v...De kwellingen van Jeronimus, in de hele trilogie, hebben bovendien veel te maken met het grensgebied tussen realiteit en fictie, en met de subjectieve realiteitswaarde die aan 'reële' of imaginaire

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het slot van The Bundie speelt zich af na de revolutie, niet in een naïeve idylle, maar in een reële wereld waar mensen oud worden, ongevallen gebeuren en tragedie bestaat

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
als een reële taak die haar ritme en spanning krijgt door de moeilijkheidsgraad van de handeling (slachten, pluimen, braden). Interessant is de wijze waarop dit in de voorstelling is geïntegreerd als

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Een beleid van nivellering en vergrijzing: een repertoire dat overal eender is, met eendere schaarse (niet-inventieve) middelen gerealiseerd; een keuze van teksten niet omwille van hun reële kwaliteit

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
brothers" (Brian Auger in Street Noise). Maar noch de ruimte en haar gebruik, noch de tijd en zijn acciden-teringen hebben voldoende expressieve kracht om een reële basisstructuur voor deze...Sinds de Ti amo van Umberto Tozzi die zo krachtig het eerste deel van Jan Decortes enscenering van Hamletmachine afsloot, hebben we al ettelijke keren schlagers als emotionele of reële sluitstukken...nieuwe eenvoud die hier in de programmabrochure voorop geschoven wordt - als opvolger van de nieuwe esthetiek ? - dreigt een nieuwe armoede te worden, die haar reële schaarste aan middelen tot principe

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
enkele indicatie voor reële verbetering verschaffen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
de plaats daarvan heeft zich binnen het Antwerpse beleid een gezapige, gezellige sfeer genesteld: iedereen kent iedereen en dit schouderklopjes-contact belet elke reële kritiek