Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


389 document(en) met "produkties" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Voor De Ontmoeting was er bijvoorbeeld voorafgaand veel meer interesse dan voor de vroegere produkties...Er waren nog nooit veel openlijke reacties vanuit de theaterwereld geweest en op deze ene schouwburgvoorstelling heb ik meer reacties gekregen dan op de andere produkties tesamen...dat geen rode draad doorheen je produkties: de fascinatie voor een onbevangenheid en een roekeloosheid als tegengestelden van het vastgeroeste

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
De produkties zijn een grillige aaneenschakeling van nonsensikale grappen, sketches en gags

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Het Epigonentheater ZLV gebruikt de motoriek van het snelle leven, maar eigenlijk is het tempo van hun produkties verrassend rustig...De Struiskogel In tegenstelling tot de twee vorige produkties is er in De Struiskogel (1983) een vage chronologische lijn aanwezig, waardoor een verhaalstructuur geconstrueerd kan worden

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Foto's van de KNS-produkties komen uit het archief van Tillemans: de KNS weigerde foto's ter beschikking te stellen...De twee produkties hebben wel gemeen dat ze met de meest economische middelen qua decor, aankleding en rolbezetting een ingewikkeld verhaal vertellen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De produkties van dit jaar verwijzen opnieuw naar die dubbele lijn: enerzijds Gattin Kop, anderzijds Britannicus (première verwacht op 19 april). Met Gat in kop programmeren de Mannen van den...De produkties: Geen van de voorstellingen verzoop in geklungel...Waar in de vorige drie produkties nog in mindere of meerdere mate rekening gehouden werd met de scenische voorschriften van Achternbusch, gooit men die in de versie van het Insas radicaal overboord

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
structuur (Pulpitum vzw) om produkties te creëren, wijzen erop dat zij voor dit solowerk bewust gekozen heeft

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
de vorige produkties bij ARCA wou het op dit punt wel eens fout gaan: bij zowel De Opdracht als De Idioot en de Dood als Clavigo ging men van gelukkig moment naar wilde inval in een niet te...de vorige produkties van Dehert-Gilis kon men zien dat ze met passie aan het zoeken waren

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
de uiterste marge van het theater- en vormingswerk kun je zien dat Vlaanderen een multi-raciale gemeenschap geworden is. Ongeveer gelijktijdig lopen drie produkties over en/of door tweede generatie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Gloeiende Kooltjes (De Witte Kraai) - Foto Picturing Produkties Honger naar Knut Hamsun (1), War-re Borgmans brengt Gloeiende Kooltjes (of As en Puin) naar Embers van Samuel Beckett...Dehert heeft, in het licht van de vorige produkties verrassend misschien, voor een 'realistische' aanpak gekozen...Zou men, zonder dit jaarboek, weten dat de professionele gezelschappen in het seizoen 82-83 niet minder dan 314 verschillende produkties hebben gebracht

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
incompetentie van de recensenten ? Kan het niet zijn dat er aan de voorstelling zelf wat schort ? Wanneer diezelfde recensenten produkties van gesubsidieerde theater-vzw's als de KNS, de KVS, het MMT...Toen dezelfde recensenten Roelof Hartplein 4 en Koning Oidipous, een queeste, de vorige Stuc-produkties, als een fris geluid verwelkomden, getuigden zij van inzicht en gevoeligheid ; nu zij over

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Als wij pleiten voor eventueel meer voorstellingen, maar minder produkties, dan gaat iedereen steigeren...La Salamandre doet twee produkties per jaar, en alle energie gaat dan naar die werkstukken...Misschien durf ik niet ver genoeg denken op dit moment, maar wat als er dan iets mislukt ? We willen en moeten af van de verplichting van acht produkties, maar primordiaal is voor de onmiddellijke

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
bij produkties van François Beukelaers...vrije produkties; Bert Verminnen acteerde in en regisseerde zijn eigen werken: Fotoroman of de versteende lichamen en Bobok (Vrije Theaterproduktie Pan vzw); Onbekende Bewoners dat zich in een reëel decor

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Alan produkties voor het najaar een reeks van Kinderen van een mindere God met Annie Van Lier en ex-Fakkeltheater-acteurs...Gérardstraat 4, 03/231.54.65) Johnny en Janine Vlaanderens 'vrije' cabaret- en toneelproduktie (overigens komen J en J ook nog bij allerlei toneelgroepjes aan de bak; met hun vrije produkties...kozen vanaf het begin voor een experimente-lere vorm van theater met interessante produkties zoals Geloof Hoop en Liefde (Horvath) en Het Laxeermiddel (Feydeau); waren de eersten die bij ons Heiner Müller

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de niet-problematische - al had Turks Bad (Nell Dunn) ook bij de Fakkel niet misstaan - produkties bij het Meirteater...Het Raamteater, en daarvan getuigen alle recente produkties, brengt strak acteurstheater in de klassieke zin van het woord: er dient --en vanuit Tillemans' theaterbehoeften (cfr

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Waar elders op een inteelterige manier aan theater gedaan wordt, wat zieke, zwakke produkties tot gevolg heeft, gaat het NTG naar buiten : volgend seizoen is bijna helemaal aan gastregisseurs

Nr. 7, Juli 1984 • (advertentie)
Ruim 40 geïllustreerde pagina's met uitgebreide toelichting over alle produkties, met in het hart van het blad overzichtelijke kalendes en bovendien elke maand een boeiend thema-artikel «In de kijker

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Mensen komen en gaan, functies verschuiven, produkties zijn erg wisselvallig...Het is enkel een budget waarmee produkties worden gefinancierd...Produkties en seizoenen vormen geen schakels in een theatraal onderzoek

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Picturale schoonheid en perversie, emotionaliteit en kennis: het behoort tot de zovele tegenstellingen die het vocabulaire van deze produkties uitmaken...Net zoals de vorige produkties (cf...De macht... bestaat bijna uitsluitend uit titels en data van produkties en namen van regisseurs

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
Theater van de Derde Wereld seizoen 1984-85 Produkties Mutaties van een kikker (Cherub Huang - Dü) Prostituees van Jakarta (W.S

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Pak 'm Stanzi (Nieuw Ensemble Raamtheater) De drie produkties hebben met elkaar gemeen dat ze voor samenhorigheid willen getuigen, en daarom een ritueel opzetten waarbij die eenheid versterkt...Het Speelteater (Eva Bal), Stekelbees en De Sluipende Armoede (Arne Sierens). Daarnaast treedt het ook op als receptieve structuur voor belangrijke binnen -en buitenlandse produkties (dans, toneel


Toon volgende resultaten