Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


389 document(en) met "produkties" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het eigenzinnige regiewerk van Arne Sierens en Mark Van Kerk-hove, gemaakt vanuit een jeugdige onvrede en met de daarbij horende onvolkomenheden in hun produkties, was in Gent het eerste dat de...Drie produkties van mij zijn op televisie gekomen en dat compenseert voor het feit dat ik geen grote naam heb...Eigen initiatieven van Vooruit komen neer op het inpikken op het aanbod van het Vlaamse Theatercircuit en het op safe spelen met bijvoorbeeld produkties van Radeis of Jan Decleir

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Theater-politiek gezien is het bij een bezuinigingsronde erg onfortuinlijk één van de vier geplande produkties niet te laten doorgaan...Dat ligt in het verlengde van produkties als Het Liefdesconcilie

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Deze vaststelling fungeert zowat als eindeloos herhaalde noemer waarop de verschillende produkties worden afgewogen: een negatieve karakterisering die de eigenheid van dit soort theater onvoldoende...de produkties die de auteur heeft bijgewoond worden chronologisch gevolgd, soms uitvoerig beschreven of gesynthetiseerd tot de relevantste beelden en thema's, met veel aandacht voor de gebruikte

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
De Belgische produkties kunnen rustig naast de rest staan

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Meteen valt op hoe in vergelijking met de vorige produkties van Anne Teresa De Keersmaeker, Asch en Fase, de uitdrukkingen en bewegingen van gelaat en handen aan belang gewonnen hebben

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
festival drie Vlaamse produkties die op geen enkele buitenlandse affiche zouden misstaan, meer nog: die tot de absolute top van het Europese theater behoren...Deze vaststelling fungeert zowat als eindeloos herhaalde noemer waarop de verschillende produkties worden afgewogen: een negatieve karakterisering die de eigenheid van dit soort theater onvoldoende...de produkties die de auteur heeft bijgewoond worden chronologisch gevolgd, soms uitvoerig beschreven of gesynthetiseerd tot de relevantste beelden en thema's, met veel aandacht voor de gebruikte

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
festival drie Vlaamse produkties die op geen enkele buitenlandse affiche zouden misstaan, meer nog: die tot de absolute top van het Europese theater behoren...Als de laatste jaren de vrije produkties als paddestoelen uit de grond gerezen zijn, dan is dit mede een gevolg van een gewijzigd klimaat waar o.a...Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling

Nr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
1984 presenteren wij u de volgende produkties : September 6, 9, 11, 14, 17, 20, 24 nieuwe produktie CAPRICCIO Richard Strauss Sir John Pritchard - John Cox - Mauro Pagano Fehcity Lott - Lenus

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het beschamende peil van alle eind-produkties in de Conservatoria van Brussel, Gent en Antwerpen (afdeling toneel) doet echter wel de verleiding ontstaan om over beide...Een aantal van deze jonge acteurs hebben al meegewerkt in andere produkties, en dan valt één en ander nog meer op

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
En de methode was waardevast: daar kwamen produkties uit en een bepaald publiek zag die zitten

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Wij zijn tevreden met drie produkties per jaar...Ik vraag me trouwens af of dat opportuun is. We willen wel werken met een kern van acteurs die terugkomen in de verschillende produkties...Groot en groots theater "Onze produkties in het Théâtre Varia vielen tot nog toe op door o.a

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Minder produkties : het BKT stopt met het seizoen op 1 april 84 en o.a

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
voorwerpen in postmoderne produkties omdat ze de ritualisering in de hand werkt

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Boulevards (Bernard Miles, Barillet & Grédy). Een repertoire dat nergens kansen biedt tot belangrijke produkties, dat angstaanjagend conformistisch is. MMT, WTA, TIL Het MMT heeft zijn lessen

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
JAN FABRE CARLOTTA IKEDA MAATSCHAPPIJ DISCORDIA (4 produkties) MALCOLM POYNTER ANNE-TERESA DE KEERSMAEKER DANA REITZ DE MEXICAANSE HOND SCHAUBUHNE AM LENINER PLATZ JIM VAN DER WOUDE

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
voorwerpen in postmoderne produkties omdat ze de ritualisering in de hand werkt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Evenmin kan deze verzameling artikels en bescheiden fotoselectie de 30.000 produkties documenteren die in deze periode in West-Duitsland gespeeld zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Mickery in twintig weken evenzovele produkties en andere activiteiten realiseren om te ontdekken hoeveel reliëf theater kan geven aan een citaat dat bij uitstek op deze tijd past: oh brave new world that has

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
De dramaturgen van de Munt moeten dringend de volgende nota aan de toekomstige Munt-regisseurs doen geworden: in de eerste tien volgende produkties mag er 1) geen meisje meer gebruikt worden dat als

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Beide produkties waren onlangs in Vlaanderen te zien...Nu is in jullie produkties, zeker als Discordia, die emancipatie van de toneelspeler wel heel opvallend...De laatste vier, vijf produkties die we hebben gedaan, staat er nauwelijks iets


Toon volgende resultaten