Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "primaire" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
Deze vlakken in primaire kleuren zorgen samen met de menhirs voor een niet nader te omschrijven 'oersfeer'. Het contrast tussen enerzijds het intellectuele en anderzijds het mysterieuze en het

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
van Prins Maurits gediend had) de héle realiteit te lijf wilde: los van het lichamelijke en organische, het tasten en ruiken, zocht hij naar abstracte primaire ondeelbare logische 'ideeën'. Ballet

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Doorzien' blijkt een zo goed als letterlijk te interpreteren beschrijving te zijn van de primaire werking van het barokke hof(theater): dat was geconstrueerd vanuit het perspectief van de vorst, die...Het zijn pas de implicaties van deze constructie die de afgeleide, maar nu primaire betekenis van deze uitdrukking hebben opgeleverd

Nr. 60, Juni 1997 • Griet Op de Beeck • De traagheid die twijfel toelaat
Worden producties niet al te gemakkelijk wel of niet geprogrammeerd door huizen met angst voor een deuk in hun eigen imago en een primaire bekommernis om bezoekersaantallen

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
misschien parasiteert het effect van totaliteit in laatste instantie op de gelijkenis tussen het visuele veld in situ en het wellicht meest primaire beeld, dat van ons lichaam in een spiegel

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Drie: hij kan proberen om een vertaling te vinden voor zijn primaire gevoelens in een symbolisch systeem; Vuyk noemt deze derde weg die van de verinnerlijking

Nr. 61, Januari 1997 • Eda Cufer • Over een boom, een varken en steenkool
De medewerkers van de dansgroep En-Knap bezoeken Trbovlje omdat het de achtergrond vormt van de primaire ervaringen van Vertigo Bird - En-Knap / Ziga Koritnik...De open delen zijn het laboratorium van en-knap, waarin de dansers het potentieel van de primaire lichamelijkheid blootleggen, verkennen en bewust maken...omgeving van de dansstudio de spontaneïteit, lichtheid en natuurlijke helderheid van primaire bewegingen kan bereiken

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
De faun was modernistisch in zijn onklassieke, primitieve', tweedimensionale bewegingen, waarmee een vitale, primaire en erotische levensdrift verbeeld werd

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
staan van de realisatie van primaire behoeften als eten en paren

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
De primaire taak van de overheid is het verzekeren van innovatie en experiment en alle andere kunstuitingen die niet kunnen rekenen op particuliere ondersteuning

Nr. 69, Januari 1999 • Filip Rogiers • Haal 600.000 kiezers uit hun cordon
Het primaire cordon van het isolement door onwetendheid, versterkt door de stigmatisering en non-communicatie, moet worden doorbroken

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Het hele werkproces door zijn choreograaf, repetitor of regisseur ook het primaire publiek (dixit H. Blau), een ideaaltypische toeschouwer die al dan niet aandacht en goedkeuring geeft - al dan niet

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
De homogeniteit van het gezelschap - zowel op het vlak van dramatische expressie als op technisch gebied - was één van de primaire doelen die Robert Denvers begin

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Het primaire doel van Claire Swyzen is het herstel van de gevestigde orde

Nr. 71, Maart 2000 • Loek Zonneveld • Wiseguys & Mariken
leidde samen met Ad de Bont) en jongeren (het Muztheater, dat hij op dit moment leidt met acteur-schrijver-regisseur Theo Fransz). Zipsons primaire aandacht gaat uit naar de beroepsgroep binnen het...De primaire aandacht ligt bij het bekwaam vertellen van de grote verhalen van de kleine mensen

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
het brutale en het primaire heeft gevonden

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Als zodanig is het menselijk lichaam het primaire medium in Stuarts oeuvre...Wat ik eerder een secundair medium noemde, werd hier het primaire medium ter articulatie van de beeldwording van het lichaam, zelfs van de performersruimte in toto

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
De filmkijker zou zich pas in tweede instantie met personages of acteurs identificeren: de primaire identificatie slaat op het kijken zélf, op het ik als waarnemende instantie, ja 'als

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Maar door haar primaire focus op de pre-verbale infantiele ervaring in de tandem moeder/kind en haar consequent gebrek aan aandacht voor het netwerk van betekenissen waarin zowel moeder als kind zich

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • Het lange sterven
Het onderwerp lijkt zijn primaire fascinatie van dat moment: is hij in staat het brein van zijn stervende moeder in fragmenten te uploaden in een computerprogramma


Toon volgende resultaten