Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


364 document(en) met "praktijk" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
volledig geassimileerd zijn --in het bevrijden van het kindertheater van de betutteling in amechtige sprookjes, in het in de praktijk aantonen dat kinderen te midden van dezelfde maatschappelijke...bij ons Vuile Mong en het Kollektief INS-- nog wel in die oude idealen gelooft, maar je publiek al lang niet meer en de dagelijkse maatschappelijke praktijk die idealen constant tegenspreekt...Want wanneer de tijden het hanteren van pedagogische principes in het theater verwerpen, dan heeft een kindertheater het dubbel moeilijk, vermits de pedagogische praktijk zo'n onlosmakelijk deel van

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Zo drastisch werd er in de praktijk uiteindelijk niet verbouwd: men bleef opteren voor lapmiddelen

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
zijn vrouw en zijn kinderen Niet meer aan volgend jaar Dolgelukkig Dan legde ie me op de onderzoekstafel en neukte me En daarna liep ie naar buiten Alsof hij de praktijk uitliep Maar de volgende keer weer

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
onafscheidelijk verbonden is met de praktijk op de scène...Men gaat er hier kennelijk vanuit, dat men zijn persoonlijkheid in de praktijk wel zal ontwikkelen, maar de praktijk biedt daarvoor erg weinig tijd en ruimte

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Invloed ! Wie beslist en evalueert er dan in de huidige praktijk van onze officiële theaters

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Ik wou eerst in praktijk samenwerken om een herhaling van Raam-Bent te voorkomen

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Meer dan ooit staan we voor een diversificatie in het acteerlandschap, ontbreekt elke consensus omtrent de 'ideale acteur'. In die situatie willen we de verschillende visies en de praktijk die eronder...zodat hij zich kan aanpassen aan wisselende omstandigheden, of moet er opgeleid worden vanuit een duidelijke visie op theater en naar een bepaalde praktijk toe...verschillende thema's en technieken; en een laatste, niet onbelangrijk gegeven, is dat de school verbonden is aan een theater (TNS) waardoor de band met de praktijk altijd verzekerd is. In Amerika, maar

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Zijn leraars daar waren Charles Gilhuys en Dolly De Gruyter (praktijk), Maurits Sabbe (theorie), Prof...Waarin verschilt dat met je praktijk in het theater ? Luc Philips: "Vooral de projectie is anders

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
Ik heb dat in de praktijk vaak uitgeprobeerd en soms leverde dat wat op, vaak ook niet

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De praktijk bewees dat het decreet de wildgroei niet besnoeide» Op het ogenblik waarop het werd goedgekeurd, waren er in Vlaanderen 19 gezelschappen die voor professioneel of semi-professioneel

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
de praktijk sloeg een dergelijke afwisseling van het klassieke met het moderne, van het ernstige met het komische minder aan dan verwacht

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Een artistiek centrum zoeken Welk gevoel geeft je dat: overstappen van kritiek naar praktijk...de praktijk blijkt de synthese van repertoire- en margetheater overigens ook moeilijkheden op te leveren

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Het decreet wil zich ver houden van elke artistieke bemoeienis, maar in de praktijk heeft zelfs de meest futiele bepaling artistieke implicaties...De artistieke praktijk van het EWT moest wel aan alle kanten opbotsen tegen een dergelijke bijzonder onaangepaste structuur

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ik beschouw de school dan ook niet als een afgerond geheel waar je alles moet leren, je leert ook in de praktijk

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
De Gruyter door alle middelen vereeren", was de enige die ook effectief in de praktijk werd omgezet

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Beursschouwburg - regie: Karst Woudstra) en op 15 februari ging bij NTG Demonen in première (regie: Herman Gelis). Voor Norén zijn psychoanalytische theorie én praktijk vertrouwd goed en ze

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De meeste voorbereidende teksten waren van de hand van Walter Tillemans, die daarin echter zijn huidige praktijk als norm voor alle theater hanteerde...Eén ding is zeker: werkbare modellen groeien uit de praktijk, ze zijn constant in ontwikkeling; ze worden niet geboren in ministeriële bureaus en dan eens en voor goed in decreten vastgelegd

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De indeling van de referaathouders (drie kunstenaars, drie theoretici en drie mensen "uit de praktijk" die praatten over resp

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Een opleiding was er niet: die kreeg je in de praktijk

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
allemaal maatregelen die slechts tot één ding leiden: "een artistiek deficit". De juistheid van Baumols stellingen zien we in de praktijk: bij de eerste besnoeiingen in het Vlaamse theater


Toon volgende resultaten