Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "podiumsector"Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Het is er al een hele tijd: dat gevoel dat de podiumsector, - ondanks het feit dat er onmiskenbaar nog heel wat artistieke én professionele kwaliteit in wordt voortgebracht -, een echt elan mist, dat...het debat waarin minister Martens en de sector op 3 september 1996 tijdens het Theaterfestival een openbare confrontatie aangingen, stelde de podiumsector zich echter erg defensief en lang niet...Er zijn nog andere aanwijzingen dat vandaag in de podiumsector een economisch denken zich in de dagelijkse praktijk nestelt en dat de artistieke overdracht al te zeer als culturele consumptie wordt

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
De podiumsector heeft blijkbaar duidelijk begrepen wat er met deze fnuiking van het vti voor zijn eigen werking op het spel staat

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
het kader van 'de samenwerking met de Vlaamse podiumsector' is Océ immers ook 'hoofdpartner' van het Theaterfestival Vlaanderen en 'partner' van het Vlaams Theater Instituut...Het goede doel... Welke zijn dan de meerwaarden van het Océ Podiumproject voor de Vlaamse podiumsector...Het persbericht geeft geen bedragen vrij, maar somt op: 'Promotioneel': 'verhogen van de slagkracht van de podiumkunstensector in de samenleving' en 'de podiumsector heeft nood aan een sacraal moment

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
de podiumsector gaat de omkering van die houding ('normaal' zijn het de jongeren die zweven en de ouderen die met hun voeten in het slijk staan) opnieuw gepaard met een verandering in de verhouding

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Van Kerkhoven probeerde namelijk aansluiting te vinden met een debat dat elders in de podiumsector was opgelaaid

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
terugvinden; het is vooral de ondertussen gewijzigde maatschappelijke context (de oorlog in Kosovo, de nakende verkiezingen, de zich steeds meer commercieel en promotioneel profilerende podiumsector, enz...Naast de maatschappelijke realiteit moet ook de eigen realiteit van de podiumsector zelf tot onderwerp worden van de kritische praktijk...Vandaag schrijft de podiumsector zich meer en meer in in een commercieel consumptief kader, waarin imagebuilding, promotie enz

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Er lopen in die podiumsector - zoals wellicht in elke sector - mondige mensen rond, die op ernstige wijze met hun vak bezig zijn, die zich verantwoordelijk voelen voor de taken van de kunst in de

Nr. 86, April 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog (2)
Nu lijkt vooral de commerciële podiumsector de cultuuroverheid onder druk te zetten en aan te vallen

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Dat deze term op dit moment met betrekking tot de podiumsector opduikt, wijst erop dat de kapitalistische economische logica het gebied van de creatie van voorstellingen tot in zijn kern begint te...Maar de druk daarop wordt voortdurend groter door het ontstaan van een volwassen commerciële podiumsector, door de diverse marke-tingmechanismen in het huidige theaterbedrijf zelf, enzovoort

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
De podiumsector wordt net als andere maatschappelijke sectoren gedwongen te beantwoorden aan 'de wetten van de markt': er moet steeds meer en sneller geproduceerd worden...De concurrentiestrijd tussen de verschillende kunstdisciplines en binnen de podiumsector tussen de groepen onderling wordt door ons zelf gevoerd

Nr. 95, Februari 2005 • Jeroen Versteele • Stotteren, springen en wegvluchten van 'zelfschrijving'
Het is veel boeiender bekende gezichten en vergoelijkende omstandigheden niet mee te laten tellen in de podiumsector waar we loyaal mee zijn, maar om daarentegen het toneel van het schrijven te

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Wat is er nieuw aan'nieuwe media'?
Vooral omdat binnen de podiumsector het vocabularium vooralsnog ontbreekt om over deze transdisciplinaire mutaties te spreken