Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "podiumdans"Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Denken, construeren en dansen tegelijk
Zij ervaart de relatie met het publiek - die onvermijdelijk theatrale component van de podiumdans - niet als een hindernis maar als een gegeven waarmee rekening moet worden gehouden

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Een slingerbeweging tussen denken en dansen
ritualistische en theatrale dans te verdoezelen, alsof de afstand tussen toeschouwer en schouwspel op een of andere manier minder aan de orde is in de podiumdans dan in andere podiumkunsten...Podiumdans is besmette dans, brengt een heel andere bekommernis met zich mee, de preoccupatie met het lichaam, met zijn techniek, zijn virtuositeit...Sinds mijn prille kennismaking niet de podiumdans, heb ik gevoeld dat er een kloof was, een zeker gemis, verlies

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Mocht dat inderdaad het geval zijn dan tekent dat de intens trieste status van de Vlaamse podiumdans

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
de wisselwerking met de camera wordt 's mensen vermogen tot zelf(re)presentatie en beweging gedurig héruitgevonden, op wijzen die het theater sensu stricto of de podiumdans letterlijk musealiseren

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
Misschien is deze abstrahering van de 'gewone' lichamelijkheid eigen aan podiumdans

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • You are already doing all of it:...
Gebruik maken van haast elke mogelijke vorm of inhoud die beschikbaar is in de kunstvorm "podiumdans" is, naar ik meen, het dichtst dat men kan geraken bij de afwezigheid van een specifieke vorm