Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


207 document(en) met "poëzie" • Resultaten 81 tot 100 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 34, Juni 1991 • Leonetta Bentivoglio • Und die Pina hat gesagt...
Na een tijdje zei Tudor haar: 'Dit, mijn liefje, is geen poëzie...', wat ze helemaal niet scheen te begrijpen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het grote verschil is dat in Dezoteux' voorstelling de droom en het sprookje worden opgeroepen door het decor en bij Decleir door de poëzie van de taal zelf, zoals in Shakespeares tijd

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
STAN Brussel Brigitje De poëzie van een ruimte...De poëzie van voorwerpen in zo'n ruimte op een zomeravond...Maar het blijven wel invallen, losse collages met de makkelijke poëzie van videoclips

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
esthetiseringsverbod'), het verbod om gevoelens in poëzie uit te drukken ('na Auschwitz geen gedichten meer') en het verbod om over kunst te spreken als emanatie van 'landelijke cultuur'. Het...Verbod tot poëzie Het door Theodor Adorno en Paul Celan schijnbaar onverbiddelijk geformuleerde verbod om nog poëzie te bedrijven, is in die context ook beter te begrijpen: als poëzie...Poëzie is, zoals Hölderlin het ooit formuleerde, de rouw bij het 'untergehende Vaterland', bij het einde van de onschuld

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
delen poëzie of filosofie

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
dichter Robert Walser (1878-1956). Zich baserend op diens leven en werk schetst Hofmann met veel zin voor humor en poëzie een genuanceerd beeld van de kunstenaarsziel, die door en ondanks zichzelf in conflict

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
vakgebieden gedoceerd worden: proza, essay, science fiction, poëzie en drama...Daarvoor wordt je een programma aangeboden dat bestaat uit een algemene schrijftraining, de opties drama, non-fiction, poëzie en proza, met daarbinnen nog specialisaties als haiku, scenarioschrijven...het basisjaar krijgt iedereen een schrijftraining ('als de vingeroefeningen van de pianist') en een inleiding in de vier vakgebieden: drama, non-fiction, proza en poëzie

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Later creëert een glazen bol dezelfde stille poëzie als met de sneeuw, ver van ieder conventioneelrealisme

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • Het wachten van Josse De Pauw
die epische afstand tot de feiten schuilt de poëzie van beide vertellingen...De poëzie is meer dan een stilistische kwaliteit

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
De kritiek van tijdgenoten prees de poëzie maar twijfelde sterk aan de dramatische kracht van dit stuk: "Tasso's karakter schijnt ons dus noch interessant, noch onderrichtend te zijn", concludeerde...Decorte ging er in 1982 van uit dat de 'draak' Torquato Tasso niet meer te spelen was: oninteressante problemen, brallerige poëzie, schijnheilige omgangsvormen waarin kunst én liefde gedegenereerd...veel meer te zeggen, sinds hij ophield poëzie te schrijven

Nr. 39, December 1992 • (advertentie)
Vijf minifestivals rond foto-film-1 video/poëzie & literatuur/dans & | beweging / theater / muziek...SPREEK UW VOORSTELLEN IN OP 02/ 5200344 CarteBlanche/poëzie&literatuur j op 11, 12 en 13 december 1992

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
deze redenering staat poëzie centraal, de poëzie van de promiscuïteit...Het hermetisme, het kluwen en het raadsel vormen de essentie en de basis van onze werkelijkheidsbenadering, de bouwstenen van de poëzie en de bestaansreden van de verbeelding...Het geheim Is het geheim van Klimenko's poëzie dan een religieuze ervaring

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Ik heb je mond gekust, Jochanaän
Alles speelt zich af in een 'scène bien préparée', weg poëzie, weg erotische spanning, weg emotionele vlucht, weg verrassing

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
de eerste plaats door hun eigenzinnige positie, balancerend op het soms brede, soms smalle grensgebied tussen theater, beeldende kunst, architectuur, poëzie, muziek en dans...poëzie, maar die sinds kort ook de emotionele toneeltaal niet meer uit de weg gaan

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Het was pure poëzie

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Leve het verschil!
Het is een plaats van poëzie en magie, en langzaamaan vormen zich de koppels, waarbij als regel geldt dat alleen de tegengestelden elkaar ontmoeten en ontdekken dat er niets zo fascinerend is als het

Nr. 41, April 1993 • Bart Van den Eynde • Dollen met ons cultuurgoed
proestend concluderen dat het één pot nat is, BvdE). Dat minstens de poëzie van de taal even opklinkt en de symboliek uit de plat avontuurlijke inhoud wordt meegenomen" Maar je kan het ook

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
De leraar wordt kwaad, brult, tiert, en de leerlingen doen mee, herhalen zijn retorische vragen 'waarom brengt de poëzie van Jan Engelman ons in vervoering' met het gedicteerde retorische antwoord

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
De sobere vormgeving (niet meer dan een klein houten staketsel), de gereciteerde Perzische poëzie, de muziek, de zang en de soeffistisch geïnspireerde dans geven de voorstelling zijn onheilspellende

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Uit zijn verzen spreekt een speciaal soort poëzie en gevoeligheid, die vaak onverenigbaar klinken met de toon en handelingen van de hedendaagse, zelfbewuste Medea


Toon volgende resultaten