Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "pleiten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
schijnbaar, want de buitenechtelijke geschiede nisjes van uw dochter pleiten voor hem, en haar verregaande bindingen met haar vader konden menige rechter wel eens op vreemde gedachten brengen... Ik stel dus enkel

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
jaar) zullen worden getoetst; pogen jonge theatermakers af en toe in de zittende groepen te laten werken, in de hoop de nieuwe onafhankelijke initiatieven in te dijken; héél voorzichtig pleiten voor...meer geld van de overheid (wat ze niet zullen krijgen); pleiten voor contacten met sponsors die belastingvermindering zullen krijgen

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Als wij pleiten voor eventueel meer voorstellingen, maar minder produkties, dan gaat iedereen steigeren

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Daarom pleiten zij niet alleen voor een esthetiek van het lelijke om al het leed aan te klagen dat de veelvuldig uitgebuite mens aangedaan werd en wordt, maar vooral voor een actieve deelname aan de

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
pleiten hier geenszins voor een afschaffing van één van onze repertoiregezelschappen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Het antwoord is niet simpelweg omdat de acteurs van het Goodman Theatre zoveel beter zijn dan deze van de KVS, want dat zou tegen David Mamet pleiten

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Gezien één minister van cultuur niet alles kan volgen, zou dit pleiten voor een RAT, wellicht veel beperkter in omvang dan de huidige structuur, die op dagelijkse basis en in een intense dialoog met

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
daadwerkelijk tussenkomend om zich vrij te pleiten

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
theoretische reflectie en de verzameling van documentatie (het artikel van Rik Lankrock is niet vrij te pleiten van enig particularistisch favoritisme) een belangrijke plaats hebben

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
fladderende poëzie in een schrijnende zeepbel, gezag dat voor een hoog IQ moest pleiten en vooral vlees, veel vlees, nauwelijks voor emoties gevreesd

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Wij pleiten vanuit het gezelschap al jaren voor een betere publieksvoorlichting wat de aard van de stukken betreft

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
zichzelf vrij te pleiten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Hun verhouding is per definitie problematisch, en niet op te lossen door te pleiten voor een veelzijdig aanbod in een grote, herkenbare en sociaal ingeburgerde omgeving, met andere woorden: de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Inhoudstafel
Want -- zoveel is na vijf jaargangen wel duidelijk -- dit "tijdschrift voor theater" wil meer zijn dan een vakblad voor ingewijden: het wil, door kritische reflectie op de kunst, pleiten voor een

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
alles kan volgen, zou dit pleiten voor een RAT, wellicht beperkter in omvang dan de huidige structuur, die op dagelijkse basis en in een intense dialoog met de theatermakers voorstellen voor een beleid

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat velen carrément pleiten voor de afschaffing van de RAT

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Maar het zou fout zijn om op basis van het veto van dit reactionaire monsterverbond te gaan pleiten voor Dewaels oorspronkelijke ontwerpdecreet, alsof dit zo progressief zou zijn

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Pleidooi voor een internationaal Kunstenfestival). Ze pleiten concreet voor een groot opgezet internationaal festival

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Het resultaat daarvan is dan wel dat Van den Brande schijnt te pleiten voor een artistiek Vlaams-realisme, een term die ik hier gebruik als een variant op het meer bekende sociaal-realisme van de

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Lanzmann, cineast en auteur van de negen uur durende documentaire Shoah over het leven in de kampen (en misschien is hij niet vrij te pleiten van enige afgunst op Spielbergs publiekssucces) dat "een bepaalde