Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


137 document(en) met "performers" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Interface Fysici, theaterauteurs, ingenieurs, informatica-experten, cultuurfilosofen, biologen, theatermakers, performers, cyborgs, designer ba-bies, samplers en andere bricoleurs - onder de

Nr. 65, Januari 1998 • Tim Etchells • Manifest: Tien keer een gooi naar authenticiteit
Een man zei dat hij gedurende die zes uur had gezien wat voor performers wij graag wilden zijn en wat voor performers we echt zijn...Bestookt met tekst, gevangen in een structuur die je maar langzaam in zijn spel binnenlaat, ontmoet je performers die taxichauffeurs, winkelaars of marginalen lijken te zijn, performers die op...Er zijn performers die 'te groot' voor de straat lijken, performers die voor altijd in het elders van de tekst wonen, performers die het ritme van je gedachten missen, niet altijd dichtbij komen

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
De performers lijken zich te bevinden in een virtuele, ietwat zweverige ruimte

Nr. 67, Maart 1999 • Jan Goossens • Nieuw leven voor eeuwenoude vormen
Bovendien wilden ze expliciet de confrontatie aangaan met jonge acteurs en zangers, met generaties van performers, die vanuit een heel verschillende ervarings- en leefwereld tot het theater en de...Tot bleek dat hij werkvoorwaarden had weten af te dwingen die hun gelijke niet kenden: voorbereidende workshops in Parijs, maandenlange repetities in Aix met bijna alle performers, muzikanten en...Kortom, alsnog een illustratie van wat Brook een hele tijd terug als dé grote uitdaging voor de opera formuleerde in zijn tekst The Art of Noise: '...to replace - in the minds of performers as well

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
performers (als fictieve 'ik-ken' of 'personages'). Anderzijds is natuurlijk ook hun reële subjectiviteit gebroken of gedeeld, door hun intrede in een taal - in dé symbolische orde - voorgoed in tweeën gespleten...tien performers, versterkt door een goed zichtbare mondmicrofoon, in verschillende 'moedertalen' Handkes tekst te declameren...Alsof ze de danserslichamen blijvend bewonen, ook wanneer de performers niet dansen maar spreken, zitten, stilstaan of gebaren maken

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
tussen de choreograaf of regisseur enerzijds en de dansers of acteurs (de performers) anderzijds

Nr. 70, December 1999 • Wim Van Gansbeke • Een fin du monde van het fin...
Dat heeft ook te maken met de manier waarop professionele en niet-professionele, autochtone en allochtone, Nederlands- en Franstalige acteurs (of spreek ik beter van performers

Nr. 71, Maart 2000 • André Lepecki • Wakker worden!
geen grap is. Het stuk begint met een van de performers, Frédéric Seguette, die het publiek aankondigt: 'Je suis Jérôme Bel'. Na enkele seconden wandelt deze Jérôme Bel van het podium, en de persoon aan

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Niet helemaal verwonderlijk is het gevolg van deze ontdubbelde mobiliteit van performers én publiek een druk verkeer met de nodige verkeerschaos...Deze wederzijdse sociale surveillance resulteert in een ingewikkeld en pijlsnel blikkenverkeer, dat geactiveerd wordt door de handelingen van de performers, maar steeds ook weer daarvan omgeleid wordt naar...Alsof de wirwar van publiek en performers al niet volstond, dwalen Cunningham, Nijinsky, Stravinsky, Burroughs, Kerouac, Patti Smith, Duchamp en nog vele anderen rond als schaduwen

Nr. 72, Juni 2000 • Marleen Baeten • De spannende concentratie van meerstemmigheid
En vooral: de manier waarop performers en materiaal onderling dialogeren en samen een meerstemmig geheel vormen...De onvermoede combinaties van klanken, ritmes en stemmen maken deze voorstelling spannend voor performers en publiek...Net zoals bij het huis der verborgen muziekjes is de spanning tweeërlei: enerzijds is er de intense concentratie van de performers op hun werk en op elkaar en anderzijds is er de prikkelende wrijving

Nr. 72, Juni 2000 • Helmut Ploebst • Beweging in een spookhuis
De reële performers en hun virtuele pendants - beiden categorieën van 'spoken in de zone van de performance' - beginnen schijnbaar te interageren...De video wordt geprojecteerd op het zand; performers woelen met hun handen door het zand, het projectievlak wissend of manipulerend

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Vooral acteurs en performers, maar ook regisseurs, scenografen, dramaturgen enz...Een dergelijk systeem van werkbeurzen zou eventueel ook kunnen inhouden dat deze performers in bepaalde korte periodes niet bezig zijn met een project, waardoor zij hun hoofd kunnen vrijmaken, hun...Het komt er vooral op aan in te zien én weer te geven dat heel wat performers bezig zijn een eigen traject vorm te geven, waarvan de samenhang heel grillig lijkt maar waarbij hun artistieke

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Als je dan naar een voorstelling zou gaan kijken, zou een encefalogram van de performers en het publiek tijdens of na de voorstelling alleen een vlakke lijn te zien geven

Nr. 73, Januari 2000 • Hugo Haeghens • Het in kaart brengen van het efemere
Er is ook al geen vooropgezet plan om de twee verschillende tijdruimtes waarin beide performers zich reveleren, te laten accorderen om zodoende spanningsbogen te creëren...die het gebeuren een grotere lichamelijke presentie geeft door het complementaire karakter van de twee performers...Zonder de toevallige interactie tussen de twee performers, zou die bevraging mogelijk blijven steken in een theoretisch model

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Eerst een enorme afstand tussen performers- en publieksruimte creëren, en die vervolgens rücksichtslos slopen door zich onder de aanwezige toeschouwers te mengen, ja...Af en toe ging één van de performers op de vloer liggen of werd er geduwd en getrokken; het publiek moest dan plaats zien te maken voor de fysiek bekvechtende performers, wat niet altijd even goed...Nadat zo ongeveer tweederde van het tunneltraject was afgelopen, zochten de performers de gangwanden op

Nr. 74, December 2000 • Steven De Belder • Verloren gelopen in een tunnel
Ze herschept ruimtes in driedimensionale vlakken waarin de toeschouwer wel beseft dat hij samen met de performers aanwezig is, maar waarin men het gevoel krijgt dat het allemaal niet werkelijk meer

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Vijf performers, waarvan er vier een Rosas-verleden hebben: Mark Lorimer, Sara Ludi, Mat Voorter, Samantha van Wissen en artistiek leider Thomas Hauert zelf; één muzikant: Thelonious Monk op piano...Jetzt bleef de 'dansdans' daarentegen voor alles dans: de dansers onderzochten hun eigen vallen, en niet zoiets als De Idee 'Valbeweging'. Geen wonder dus dat de performers tijdens de...performers (Bonjour Madame was in dit opzicht een mijlpaal, méér nog dan Iets op Bach). Charlotte Vanden Eynde & Ugo Dehaes Wat verwachten we eigenlijk van een dansdebuut

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Ze legt uit dat de context waarin de film werd gepresenteerd bepaald werd door een Inuit-mania: de Inuit zouden veel gevraagde performers zijn op tentoonstellingen, in dierentuinen en

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Dansen tussen Oost en West
Op dat moment ontstond het ritmische aspect, die communicatie met het publiek, die uitdaging van de performers door het publiek

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Verflensend rood
Timing, een héél strakke timing, daar leek het beide performers om te doen


Toon volgende resultaten