Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "pathetiek" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
Een stem vertelt bewogen de lotgevallen van de Perzen, muziek vol tromslagen ondersteunt het verhaal, de bewegingen versterken de gezwollen pathetiek

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
Geen pathetiek bij Lauwers, ook geen tragiek bij dit voortdurend uitstellen van de dood

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
Een ander instrument dat de voorstelling behoedt voor wanhopige pathetiek, is de gedurfde interpretatie van de méméfiguur

Nr. 44, Februari 1994 • Ignace Cornelissen • Hoezo repertoire?
De pathetiek van de grote klassieke helden ging in de clinch met mijn prille emotionaliteit

Nr. 45, April 1994 • Gunther Sergooris • Een zee van gele paasbloemen
Het einde plaatst Carsen dan weer haaks op alle pathetiek in de partituur: na Rodolfo's wanhopige 'Mimi...! Mimi...!' verlaten de overige aanwezigen de intimiteit van de mansarde en zwermen langzaam

Nr. 48, Februari 1995 • Wouter Van Looy, Véronique Rubens • Muziek in het jeugdtheater
de bijwijlen gratuite intrige en de flauwe pathetiek die daarmee gepaard gaat, toont De Opera zich dan weer een ergfenaam van de Broadway musical

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Robin Steins • Een duik onder het oppervlak
Carsen bewijst dat Puccini's opera's nog wel degelijk zeggingskracht hebben wanneer ze worden ontdaan van de ingesleten clichés en oubollige pathetiek waar de opvoeringstraditie van Puccini's opera

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Van Blauw Vier tot Cantecleir
Jo Roets: 'In Cantecleir spelen we op een gevaarlijke grens van pathetiek

Nr. 63, Maart 1998 • Stephan Moens • Opera tot theater maken
een compromis). En ten derde: Joosten heeft een juiste invulling gevonden voor een van de belangrijkste aspecten van de tragische opera, namelijk de pathetiek...Ik vind pathetiek meer en meer de enige vorm om emoties te uiten...De interessante zone tussen het niets en de pathetiek, waar gevoelens van richting kunnen veranderen, waar emoties kunnen rijpen of afbrokkelen, is op een of andere manier weggevaagd

Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
siècle-pathetiek, de weigering de trends te volgen

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
Adolescenten hebben, zoals bekend, een grote behoefte aan intensiteit en pathetiek, ze verzoenen zich niet gemakkelijk met de routinegang van het men- Kaaitheater

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Door een egocentrisch perspectief te mijden loopt de choreograaf nooit vast in het psychologisch drama (dat van het isolement) of de pathetiek (in relaties) van het aantrekken en afstoten

Nr. 75, Maart 2001 • Pieter De Buysser • Een kleine doortocht buiten verdenking
Je hangt wat te galmen in de pathetiek van hun nagels die nergens vat op kregen

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Hou op met fluiten, Masja!
Een theater van het verlangen, van de onderhuidse passie, zonder pathetiek

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Als ik emotie moet spelen, sta ik pathetiek te verkopen, omdat ik geen spel-verbeelding heb

Nr. 86, April 2003 • Hoe vertaal je ALIBI?: MEG STUART's ALIBI...
en zelfs pathetiek

Nr. 88, September 2003 • Raf Geenens, Tom Janssens • Een les in luisterend kijken: I Due...
Operazangers doen nu eenmaal graag iets met hun handen terwijl ze zingen, en die gebaren leunen soms gevaarlijk dicht aan bij holle pathetiek

Nr. 91, April 2004 • Elke Van Campenhout • De slang in de tuin van Eden:...
Het punt waarop de nacht niet meer echt van de dag is te onderscheiden, maar de schrijver ook niet van de maker, de tooghanger van de denker, de helderziende van de blinde, of de pathetiek van de

Nr. 94, December 2004 • Pieter De Buysser • Over het verlangen naar een King Size...
Dolores had temidden van de onnozele pathetiek nog iets onderhoudends en fascinerends: Geert Bové is een prima monteur van beelden

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
Misschien is het de vanzelfsprekendheid, de alledaagsheid van de gestelde handelingen die de pathetiek uit de voorstelling weert


Toon volgende resultaten