Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


111 document(en) met "partijen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De andere mannelijke partijen werden voor castraten geschreven

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het 'koor' valt dus uiteen in een hele reeks kleine partijen, die erg ingenieus in elkaar grijpen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De tweede voorstelling werd afgelast en de betrokken partijen zien elkaar voor de rechtbank i.v.m

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Twee partijen liggen in twist: De een vreten de ander netjes op, en dc kalmte drijft weer gelijk fijn olie... Tijl Als ge dat uitgeeft, schrijf ik in voor tien

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Een conflict dat zich al lang niet meer laat beschrijven volgens dialectische modellen, daarvoor is het te complex, liggen te veel belangen en tegenstellingen over te veel partijen verdeeld

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
uitzonderlijk heftig gelobby vanuit de politieke partijen, culturele groeperingen en vakbonden

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
Het is dus de mengeling van de drie politieke partijen die dat gebouw opgeleverd heeft

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ik bewaar gelukkige herinneringen aan hard werken aan boeiende partijen (...) Ik hou van Joris Diels en ben hem dankbaar dat ik mijn eerste stappen in dit moeilijke, prachtige vak onder zijn hoede heb

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Terug in Antwerpen krijgt Joris Diels belangrijke partijen in Shaws Sint Joan en de rol van Siegfried in Hebbels Niebelungen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Volgens dezelfde methode componeerde hij ook de aria's voor de andere partijen: voor Giunnia beschikte hij over Anna de Amicis, een beroemde zangeres, die hij prompt voorzag van vier aria's "met de

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Door beide partijen wordt strijd geleverd tegen de rejectie

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
De kleine en middelgrote partijen moesten trouwens 's morgens repeteren en 's avonds spelen...Hij doet zich snel opmerken in kleine partijen zoals de paardeknecht uit De Mirakelridder van Lope de Vega

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Op 13 mei organiseerde hetzelfde VTC een debatavond "Kunst en Beleid in Vlaanderen" waar prominenten van vijf Vlaamse partijen hun standpunten zouden verduidelijken

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Er is ook nog het respect voor de spelers; je kan dan geen rollen of grote partijen tekst meer schrappen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De strijdende partijen verlieten het toneel voor Nova het woord nam

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Torfs wil beide tendensen verzoenen door een programmatie die de scherpe kantjes afrondt en beide partijen tevreden stelt...Ook de overheid heeft haar taak als bewaker van de gemeenschapsgelden niet goed gespeeld en heeft zich laten beïnvloeden door lobby's, partijen en drukkingsgroepen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Naar verluidt zijn deze namen bij elkaar geraakt na, zelfs voor Belgische politieke zeden, uitzonderlijk heftig gelobby vanuit de politieke partijen, culturele groeperingen en vakbonden... Niemand van

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Dat gebeurde pas op 1 juli 1988, want zolang duurde het voor alle betrokken partijen hun goedkeuring aan de nieuwe formule hadden gehecht en de vakbonden zich bij de ontslagregeling hadden neergelegd...Daarbij rijst de vraag waar men al die, liefst jonge Belgische zangers gaat vinden om die partijen te bezetten

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Hij is de enige wiens deskundigheid buiten kijf staat, en die bij alle betrokken partijen voldoende krediet kan verwerven om de operastal uit te mesten en het VLOS-avontuur artistieke garanties te

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Er worden alleszins geen sollicitatieprocedures in de openbaarheid gebracht en men kan slechts vermoeden dat personen aangebracht worden vanuit de "cultuurcellen" van de diverse politieke partijen