Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "participatie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Het Centre Georges Pompidou, zoals het gebouw werkelijk heet, werd in 1977 geopend als een nieuwsoortige cultuurtempel voor het Franse volk waarin participatie centraal stond

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Die dalende participatie is er niet gekomen omdat de artistieke sector elitair werd, wel omwille van andere vormen van ontspanning

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Bovendien moet het CC ook de participatie bevorderen (en daarmee de culturele competentie verhogen) door concrete informatieverstrekking, door projecten van kunsteducatie, door een...participatie en publiek...professioneel en vrijwilligers, kunsteducatieve projecten, doelgroepenbeleid inzake participatie, onderzoek naar de impact van de cultuurprojecten en -infrastructuur op het sociale weefsel van de

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Collaboratie & participatie Er verandert wel iets als migranten dat beeld mee gaan bepalen, als hen opdrachten worden aangeboden als makers, als ze het beleid mee vorm kunnen geven, om maar...Deze manier van werken sluit participatie uit

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Dansen tussen Oost en West
Op die manier ontstond die informele manier van doen en die participatie vanwege het publiek

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • 'Het is alsof je als performer moet...
Het omgekeerde van uitsluiting en opgelegde stilte is vaak niet participatie, maar valse symboliek

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
participatie, bemiddeling,... Enkele feiten op een rij

Nr. 77, Juni 2001 • Wouter Hillaert • In bad met Macbeth
Mafaalani confronteert niet alleen de toeschouwers met zichzelf, maar ook het hedendaagse eenrichtingsverkeer-theater met de dramatische mogelijkheden tot dialoog en participatie

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
mikken dan ook niet op 100% participatie op korte termijn; ik denk dat er op relatief korte termijn 150 à 200 gemeenten zullen meedoen

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Sinds enige tijd - zowat sinds de beleidsverklaring van de minister van Cultuur in deze zaal - is de discussie over het publieksbereik 'in'. Ze gaat vooral over aantallen, eerder dan over participatie...en non-participatie

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
De hele culturele sector heeft de mond vol over openheid, democratisering, participatie, maar de manier waarop culturele instellingen dat in hun interne structuren vertalen, vertoont een...vormen van participatie en leidt dat misschien tot een gediversifieerder en opener repertoire dat 'van de mensen is', dat 'bezeten' wordt; dan krijg je misschien ook een behoorlijk grote mix in de zaal

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
participatie en/of toeleiding naar de kunsten, de emancipatie en integratie van de doelgroepen te bevorderen en hun culturele competentie te verhogen'. Het is een mondvol, maar het gaat dan ook oin een

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
kwaliteit bovenaan -met alle nuances vandien - dan wil ik als socialist dat de participatie op elk van die niveaus sociaal onafhankelijk is.' (p. 13 o) 5tefaan de ruyck (zakelijk leider van Het...Kunst kan alleen bij de gratie van participatie bestaan...De sociaal-culturele sector zag culturele participatie eerder als middel tot 'emancipatie' dan als doel

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
verstaat men onder de term ‘nieuwe media’ de nieuwe artistieke praktijken die specifiek ontwikkeld werden in die digitale netwerkomgeving, zoals participatie en uitwisseling...Nieuwe media, nieuwe praktijken: uitwisseling en participatie De nieuwe artistieke praktijken zijn het gevolg van een tegenstrijdig beeld dat de nieuwe technologieën oproepen: homogenisering...Al te dikwijls wordt het begrip ‘participatie’ heel eng ingevuld, als de deelname van de toeschouwer aan een cultureel evenement, terwijl participatie ook letterlijk kan betekenen dat je als deelnemer

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Theater en nieuwe media: zoeken naar linken:...
Centraal stond de vraag naar uitwisseling en participatie...Concentratie en participatie etcetera: Hoe zie je dan die participatie, waar Dirk toch wel sterk de nadruk op legt

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
Ik weet wel dat men het zou kunnen toejuichen dat de kunstensector niet geïsoleerd wordt, maar binnen een steeds verdere democratisering van de samenleving en een steeds omvangrijker participatie aan

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Het gevaar bij participatie is steeds weer het ongemak dat het veroorzaakt, niet alleen bij de toeschouwer, maar ook bij de acteur...en participatie, worden onder meer de codes en conventies van porno geparodieerd en bekritiseerd

Nr. 83, Januari 2002 • Pieter T'Jonck • Zwartgallige gedachten op de bouwwerf
Als dat ook zou leiden tot een theaterpraktijk die reflecteert over deze paradoxale positie, en een actieve participatie van de toeschouwer zou uitlokken in deze reflectie, was er wellicht niets aan

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Kunst en onderwijs Het is onze overtuiging dat het huidige debat over kunst en participatie gedeeltelijk overbodig zou zijn indien kunst, in al zijn uitingen, op een normale manier zou

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
van één bepaald publiek - terwijl je termen als participatie en sociale mix naast je neerlegt...van die indianen... en dan kan je maar beter een naam kiezen die niet uit de lucht komt vallen, maar die voortkomt uit al die verschillende dingen... Participatie...OPSOMER: Een begrip als participatie wordt in no time een begrip van kijkcijfers en hoe je daarmee kan omgaan


Toon volgende resultaten