Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


119 document(en) met "overzicht" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Veeleer gaat het om het aanstippen van een ruimer kader: een overzicht van de impact van 'het' Italiaanse model - zoals blijkt één uit een complexe evolutie - dat eerst Frans, dan Europees geworden...Exit De term theater of scène à l'italienne is dubbelzinnig: de term verwijst naar een historisch overzicht van enkele nog bestaande of verdwenen prototypes waaruit een Europees model gegroeid

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
wonderbaarlijke solist uit de Orkater-stal, Jim van der Woude,... DE KUNST VAN HET UITGAAN Dat is nog maar een voorlopig overzicht van het theaterprogramma

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Dit werd aangevuld met een kort overzicht van Van Royens loopbaan in het theater

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Een overzicht van het theateraanbod van het seizoen 1986-87

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
cynisch (de souffleur in Shakespeare dringend gesucht). Een overzicht van hun recente werk en enkele notities bij deze cruciale theatermakers

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Wanneer gepoogd was een overzicht te geven van alleen de beste kinderpro-dukties, met b.v

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
historisch overzicht van het cursusprogramma (1) kun je de evolutie van de toneelopvattingen aflezen: het oorspronkelijke curriculum (declamatie, letterkunde, toneelgeschiedenis) werd aangevuld met nieuwe

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Dan toch maar op het perron blijven staan, daar heb je een beter overzicht op de verschillende lijnen en richtingen

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
De bedoeling daarbij was een overzicht te bieden van verschillende tendensen en ontwikkelingen binnen het Europese kindertheater; vandaar éénmansvoor stellingen, stadstheaters en groepen uit de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Ik ben in dit overzicht nauwelijks ingegaan op de structuur van de officiële stadstheaters -- die vooral in Duitsland bestaan -- of de privé-theatermarkt -- vooral in Engeland

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
voor een groot publiek, een overzicht geven van het wereldrepertoire, educatieve functies, cultuurspreiding en democratisering, overdracht van een theatercanon, aandacht voor eigen dramaturgie...Uit een kort historisch overzicht zal blijken dat, "toen het nog goed ging", veel radicaler werd gedacht over de grote gezelschappen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het overzicht van de subsidiebesteding is handig en volledig: het omvat zowel de decreetgel-den, de muziek- en danstheatertoelagen als de projectsubsidie...Het boek tracht een overzicht te geven van een turbulent leven: de moeilijkheden bij de identiteitsbepaling van het gezelschap, problemen met de regionale of landelijke status, de daaruit...Bibliografische nota's en korte inhoudsbeschrijvingen geven een overzicht van het boekbestand

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Veelzijdigheid is haar profiel, toont zich in het anthologische overzicht als terecht belangrijk, maar het verklaart meteen waarom Luikse groepen als Groupov, Cirque Divers, Théâtre de la Place

Nr. 23, September 1988 • "Inhoudstafel
Etcetera brengt verslag uit over een aantal daaronder, maar gaat eerst in een overzicht na welke soorten festivals er bestaan of bestaan hebben en wat er de noodzaak van is. Pag

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Op het snijpunt van die twee blikken groeit Woyzecks gekte, verliest hij het overzicht op de situatie en het inzicht in de verhoudingen

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Ter verduidelijking leiden we de standpunten in met twee hoofdzakelijk informatieve bijdragen: de geschiedenis van het Vlaamse toneel in Brussel (Pol Arias) en een kort overzicht van beleidsniveaus

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Bovendien is de dans- en theaterprogrammatie thematisch uitgewerkt en biedt ze een erg actueel overzicht van de podiumkunsten in Barcelona

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Einde van het overzicht, noodgedwongen afgesloten op 16 mei '89

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Na het Vlaamse deel van het dossier over het theater in de hoofdstad nu een overzicht van het Franstalige theaterwerk...Luk Van den Dries praatte met Jacques de Decker over Brussels wel en wee, Pol Arias getuigt van zijn avonden in de hoofdstad, Michel Jaumain geeft een overzicht van de verschillende beleidséchalons

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Bij de premièrereeks in Avignon ontbrak bij de acteurs nog wat het globale overzicht, noodzakelijk om de volledige spanningsboog van de voorstelling te beheersen...Bovendien zorgt een schitterend uitgegeven begeleidende catalogus voor een goed overzicht van Fabres iconografie


Toon volgende resultaten