Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


274 document(en) met "overheid" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het operalabel beschermde die jonge choreografen : het gaf de overheid voldoende zekerheid om kleine subsidies toe te kennen die de nieuwkomers moesten toelaten van start te gaan en te overleven...Een man met smaak Hoe werd deze evolutie begrepen door de overheid ? "In de rechtse regering die wij in Frankrijk kenden tot 1981, was de controle op het muziek- en dansbeleid...Dat neemt niet weg dat de overheid eindelijk haar verantwoordelijkheid heeft opgenomen

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
De door de overheid vaak ijdel gepredikte decentralisatie -- in die mate dat men kwaad opzet kon vermoeden-- had nu eindelijk succes, vooral daar men nu niet op 'Parijs' had gewacht om de handen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De algemene bijval die Diels oogst, doet de stedelijke overheid besluiten hem te benoemen tot directeur-generaal van het opera- én het toneelgezelschap samen, met onder hem J. Sterkens als

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Je moet de overheid voor haar verantwoordelijkheid plaatsen...Dat gebeurt, inderdaad, omdat je inkomsten verwerft van de overheid om het festival van 85 voor te bereiden, maar daarmee hypothekeer je het budget van Kaaitheater 85...Dat komt omdat de overheid daar zulke structuren aan gegeven heeft maar ook omdat de kunstenaar dat zelf gewild heeft

Nr. 10, April 1985 • Inhoudstafel
De overheid, altijd bij de pinken als het om bezuinigen gaat, ging wat poken in de zelfgenoegzame meligheid

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Met 'officieel' wordt hier bedoeld: die theaters die binnen hun beheersorganen een structurele band hebben met de overheid: Rijk, Provincie, Gemeente). Zoals reeds gezegd is de KVS een

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
voorstelling van De Parochie van Miserie in KNS-Antwerpen zijn schminkkistje moest bijeen pakken, zonder één woord van dank of appreciatie vanwege directie of overheid: buitengegaan en nooit meer teruggekomen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
Dat van al die geldelijke misère weinig viel af te lezen tijdens het festival, kan natuurlijk niet de zuinigheid van de overheid goedpraten, het pleit alleen voor het talent van organisator Hugo de

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
men daar zo zeker van, dat ons theater stikt door de schuld van de overheid (of die nu belichaamd wordt door een excellentie van links of van rechts)? De overheid heeft maar zoveel geld als zij heeft

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Wat de nationale overheid vooral interesseert is het globale plaatje

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
schrijft de minister dat het NVT een uniek fenomeen is, dat tegelijkertijd het geld van de overheid aanwendt om te investeren in de toekomst

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Gezien de overheid steeds achterloopt met financiële honorering op wat zich in de theaterrealiteit afspeelt, gold op dat moment het wachtwoord: 'Neem vandaag al wat je kan krijgen, want morgen is het...en D-categorieën (gezelschappen die door de overheid zelf gecreëerd werden, zoals het GLT, liepen onvermijdelijk spaak). Is er dan binnen de verscheidenheid van het aanbod toch nood aan het opnemen

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
De enige vrouw van het viertal begint haar carrière bij het Groot Limburgs Toneel, een gezelschap dat bij de subsidiërende overheid in de onderste la ligt

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
van de overheid bleef alles windstil...Vandaag duikt die nostalgie naar het massale getal in het theater-verpakt in haar economische verantwoording - op in de beleids-principes van de culturele overheid; samen met het nieuwe toverwoord...Brinkman, de Nederlandse minister van Cultuur vatte het cultuurbeleid ooit als volgt samen: "De overheid organiseert ter wille van het algemeen belang een in wezen anarchistische tegenkracht". Precies

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Zo is de driehoek rond: wie maakt theater voor wie, en welke rol krijgt (neemt) de overheid bij dit alles...Er is een situatie gekomen waarin de overheid denkt vat te hebben op de kunstenaar en denkt min of meer rechtvaardig geld uit te geven...De overheid moet alert zijn en weten wat er in de kunst omgaat en daarop reageren, zoals dat ook bij andere departementen gebeurt die uit algemene middelen worden gefinancierd

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
repertoiretheater") en over de situatie van de steeds mobiele, subversieve kunstenaar die moet optornen en blijven optornen tegen een logge overheid...theaterinstituut, een archief- en documentatiecentrum, een theatermuseum), de vraag naar deskundigheid (van de overheid en haar adviesorganen) en de afwijzing van sponsoring (wegens de fundamenteel kritische houding...behoeve van de overheid). Na de kleine opwinding daarvan toog iedereen welgezind huiswaarts

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Lopen de activiteiten terug, dan zou het voorstelbaar zijn dat die overheid zich terughoudender opstelt...Hij dringt er bij de overheid op aan het bestaande te handhaven zonder dat daar vaak werkelijke aanleiding voor is. Vaak...De overheid heeft het idee middels haar adviserend orgaan, in Nederland de "raad voor de kunst", ooit opgezet als een Kunstparlement, de zaak onder controle te hebben

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Overheid versus private financiering", temeer daar als eerste referaathouder het woord werd gevoerd door Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur...Indien de meerderheid dit echter niet zou wensen, dan is er geen reden meer dat de overheid deze kunstvorm zou subsidiëren

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Allereerst moeten we vaststellen dat de depreciërende houding alomtegenwoordig is: we vinden ze terug in het gebrek aan interesse vanwege de pers, de overheid, de theateropleidingen en de...geschetste dynamiek ontstond natuurlijk een groeiende behoefte aan bemiddeling en overleg, vertegenwoordiging en vertaling naar de overheid toe, begeleiding en documentatie...zal opgemaakt worden van wat bij bestaande instellingen, bij de overheid, in de pers al werd "bijeengepresteerd" op het gebied van kinder- en jeugdtheater

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
12 schreef: "De overheid heeft maar zoveel geld als zij heeft". Een dit tijdschrift gunstig gezinde collega in Nederland had moeite met mijn redenering (Toneel Teatraal, januari 1986). Hij dacht dat...Ik blijf er dus bij, beste Jan Middendorp, dat de overheid maar zoveel geld heeft als zij heeft, en - heb je ook dat in mijn vorige column gelezen...Kunstsocioloog Warna Oosterbaan Martinius maakte in opdracht van de Nederlandse minister Brinkman een studie over de redenen die de overheid kan hebben om een kunstbeleid te voeren, 't Stuc in Leuven


Toon volgende resultaten