Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


83 document(en) met "opvoeding" • Resultaten 61 tot 80 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Je doet als recensent toch aan een soort opvoeding: iemand die in een voorstelling zit die jij goed vond, moet zich toch beginnen afvragen: 'Waarom vond hij dat nu goed

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Dat is meteen de reden waarom artistieke opvoeding op school niet beperkt mag blijven tot het domein van de leerkracht plastische opvoeding of esthetica...Hun tijd is beperkt (maximum 2u per week per klas) en ook binnen de schoolhiërarchie staan deze vakken helemaal onderaan, samen met of na lichamelijke opvoeding...Artistieke opvoeding zou een zaak kunnen zijn van alle leerkrachten en zou kunnen geïntegreerd worden in alle vakken

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
het secundair onderwijs werden de traditionele vakken in de eerste graad aangevuld met technologische opvoeding én met vakoverschrijdende eindtermen: gezondheidseducatie, leren leren, milieu-educatie...De uitgangspunten bij de eindtermen artistieke opvoeding getuigen van visie: '(...)Voor een adequaat maatschappelijk functioneren is een vorm van "audiovisuele alfabetisering" noodzakelijk geworden...Deze alfabetisering kunnen de vakken muzikale opvoeding en plastische opvoeding bewerkstelligen door het intensiveren en differentiëren van de waarneming

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • of het andere van de taal: Guy...
de ziel waaruit ieder mens geboren wordt: de 'onbepaaldheid' die voorafgaat aan de taal, de opvoeding, de volwassenwording

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
En alleen al de ervaring dat kunstbeleving geen monopolie is van de leraren Nederlands, Muziek of Plastische Opvoeding, is van onschatbare waarde

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
het psychologiserende theater hield men zich bezig met de vaak gruwelijke gevolgen van afkomst, opvoeding en socialisatie voor het individu

Nr. 90, Februari 2004 • Marleen Baeten • In de ban van de grens: Groot...
opvoeding aanwezig zijn: overdracht en ervaring, vastleggen en openlaten, model en ontwikkeling

Nr. 92, Juni 2004 • Inne Goris, Marleen Baeten • 'Als ik droom, dan droom ik van...
beter: wat van hen overblijft wanneer ze aan zichzelf overgeleverd worden, zonder impulsen en afleidingen van buitenaf, en hun opvoeding bovendien de uitweg van spel en verbeelding nauwelijks toelaat

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Alexander Kluge en Oscar Negt tonen dat onderzoek en opvoeding een belangrijke tegenstelling vormen in de planeconomie, omdat vernieuwing een centrale noodzaak is, maar ook zeldzaam en grotendeels...Vuur Zo komt in het domein van kunst en design, onderzoek en opvoeding, de nadruk onvermijdelijk te liggen op onmiddellijk afzetbare vaardigheden en producten -wat het frustratiepeil

Nr. 95, Februari 2005 • Philippe Boesmans
een beladen verleden en een vreemde opvoeding

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
zijn Brieven over de Esthetische Opvoeding van de Mens trok Schiller, naar het voorbeeld van Kant, de politieke conclusie van die onthiërarchisering

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
Een spectaculair instrument in het debat over abortus, religie, sociale opvoeding en voorbehoedsmiddelen). Het kind krijgt in het proces een eigen stem, maar krijgt nergens een naam

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
want in de steek gelaten tijdens de opvoeding: echte wolfskinderen, bijzonder slecht opgevoed en bovendien, nu al bezig ‘baas’ te worden zonder ooit ‘cliënt’ te zijn geweest...hun opvoeding altijd hebben gekend

Nr. 100, Februari 2006 • Jacob Wren • Families are formed through copulation / Families...
Alle onrecht die ze hebben geleden, echt of ingebeeld, alle tekortkomingen van hun opvoeding of hun karakter, alle problemen van de wereld, van kapitalisme tot het feit dat er geen goede muziek meer

Nr. 101, April 2006 • 
Zo willen het spreekwoord en beschaafde conversatie, die voorbijgaan aan het nochtans in brede kring bekende gegeven dat smaken, en zeker de smaak voor kunst, mede gevormd worden in de opvoeding

Nr. 103, September 2006 • Bram De Cock • Over religie, rituelen en het groteske in...
Die zoektocht leidde naar de strenge, katholieke opvoeding die De Volder had genoten in het beteugelde Vlaanderen van de jaren ’50-‘60...Ondanks mijn argwaan, heb ik veel geleerd uit mijn opvoeding, en het heeft mij zeker beïnvloed in mijn werk

Nr. 103, September 2006 • Daniëlle de Regt • Pornolexicon
Reclame, mode, literatuur, seksuele opvoeding, noem maar op, het zijn allemaal uitwassen van patriarchale machtsverhoudingen die vrouwen beperken in hun genotsbeleving

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
Verscheidene cultuurhervormers, gaande van conservatief-revolutionairen (zoals Wagner) tot bolsjewisten (zoals Lunatsjarski, de Sovjet-Russische Volkscommissaris voor Opvoeding) verlangden actief naar

Nr. 107, Juni 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Zijn interesse gaat hoofdzakelijk uit naar het brede thema van kind, opvoeding en cultuur, waarbij hij vooral publiceert over de relatie tussen recente fenomenen binnen de kinderleefwereld en de...betekenis hiervan voor opvoeding en onderwijs

Nr. 107, Juni 2007 • Bruno Vanobbergen • Storm op komst: drie observaties
De taak van de opvoeding bestaat erin het wilde kind te temmen en beschaving bij te brengen...Het beeld van het mondige kind is de derde belangrijke vorm van hoe wij over kinderen Opvoeding binnen dit denken ent zich volledig op de natuur van het kind...leven in een tijd waarin opvoeding en onderwijs vooral als rationeel stuurbaar en planbaar worden opgevat


Toon volgende resultaten