Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "oprechtheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik heb het verdiend, maar laat ik u dit vragen: in alle oprechtheid: wat kan ik hier doen voor mijn geest ? Kan ik hem verrijken

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Een actrice, Donata Genzi, stelt zich fundamentele vragen over zichzelf, over haar beroep, over oprechtheid en onoprechtheid in het leven; vragen die haar de afgrond nabij brengen...terugvallen op zekerheden; in dit gevecht wordt een fragiele vorm van artistieke oprechtheid zichtbaar

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Grimms variant moet het meisje echter, voor ze "haar beest" wint, nog een aantal proeven afleggen om haar oprechtheid te bewijzen

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
En het tragische is een kwestie van intensiteit, van maat en harmonie, van rustpunten, een afwisseling van gejubel met tento's en gongslagen, van eenvoud en oprechtheid met sardonisch grijnzen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
liefde toont ? Die visie zou alvast aansluiten bij een zin uit Marivaux' boek Le Cabi-net du Philosophe : 'Gewilde oprechtheid leidt tot nadenken

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Ik voel... (krijgt het moeilijk gezegd) ...overtuigingen... Ik... Wanneer ik met oprechtheid spreek, weet ik niet met welke oprechtheid ik spreek... (stilte

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Wat ik nu zou doen was tegen mijn gevoel van oprechtheid

Nr. 43, November 1993 • Klaas Tindemans • De kleine dood
De oprechtheid die je zolang voor vanzelfsprekend hield, daar ga je aan twijfelen, je vraagt je af of Bernard geen mythomane constructie heeft opgezet, gericht op uitstel, een poging om de herinnering...De oprechtheid krijgt een dubbele bodem, zonder dat daarom het fundamentele 'medeleven' met de figuur van Bernard Van de Wiele verdwijnt

Nr. 50, Juni 1995 • Dirk Lauwaert • Het schot in de spiegel
Haar goede bedoelingen zijn even aandoenlijk als de oprechtheid ervan weerzinwekkend is. De criticus kan niet cynisch zijn: hij heeft van het burgerlijke programma het taboe op het cynisme meegekregen

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Jef Aerts peilde naar de oprechtheid van het alom verkondigde engagement en stootte meer dan eens op een vorm van politiek correct theater Een kleine typologie van het politieke

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Beseffen wanneer men ophouden moet, is een zeldzaam maar duidelijk bewijs van oprechtheid als onderdeel van ware menselijke grootheid

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Net zoals iemand des te oprechter lijkt naarmate hij zijn zonden of negatieve eigenschappen aan je toevertrouwt, waarbij de toegegeven fout recht evenredig is met en borg staat voor de oprechtheid van

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
Voor Fabre is Vanrunxts kwetsbaarheid en oprechtheid een pose

Nr. 74, December 2000 • Andrej Tarkovski • Andrej Tarkovski
ervaring is. [...] De moeilijkste en verpletterendste opdracht van de kunstenaar is van zuiver morele aard: van hem worden namelijk extreme eerlijkheid en oprechtheid tegenover zichzelf vereist, en dat betekent...oprechtheid en verantwoordelijkheid tegenover de toeschouwer

Nr. 78, Januari 2001 • Adriaan Van den Hoof, Wouter Hendrickx • De staart van de ajuin
Een pleidooi, een ldeintje dan, een pleidooi voor eerlijkheid en oprechtheid

Nr. 81, Februari 2002 • Nedjma Hadj • De mystieke omweg: In het werk van...
oprechtheid en de authenticiteit van onze daden moeten we zoeken in onze levenservaringen, in onze kindsheid...Ze zouden gemerkt hebben dat het volstrekt wereldlijke 'De oprechtheid en de authenticiteit van onze daden moeten we zoeken in onze levenservaringen, in onze...Hang naar universaliteit en eigen cultuur Het scheppen vergt van de kunstenaar een diepe oprechtheid

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Ik twijfel niet aan de oprechtheid van de paniek bij nOna naar aanleiding van de inbeslagneming

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • Geven is een mooi, kwetsbaar en subversief...
BARA/KE BENJAMIN VERDONCK, 2000 'Theater maakt deel uit van een amusementsindustrie, waarmee ik niet noodzakelijk iets negatiefs wil zeggen over de oprechtheid van de makers

Nr. 87, Juni 2003 • Maaike Bleeker • Ik zie ik zie wat jij (niet)...
Niet de intentie of oprechtheid van de betrokkenen, maar het strikt volgen van de regels van het ceremonieel is wat hun nieuwe realiteit als gehuwden tot gevolg heeft

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
oprechtheid verweven is met utopie, wars van stereotypering en taxidermie